Angielski trening gramatyczny 1

Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: A1 A2

Chcesz popracować nad swoją językową formą? Marzysz o tym, żeby Twoja nauka przebiegała w szybszym tempie? A może po prostu lubisz czasem zafundować sobie językowy wycisk? Świetnie się składa... Przedstawiamy Ci Twojego nowego trenera personalnego!

Angielski trening gramatyczny to zestaw ćwiczeń na poziomie podstawowym uzupełniający książki z serii Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka. Każdy rozdział składa się z informacji teoretycznych przeplatanych przykładami i zróżnicowanych ćwiczeń ułożonych od najłatwiejszego do najbardziej wymagającego. W każdym rozdziale znajdziesz glosariusz, a także krzyżówki, które pomogą Ci zapamiętać słownictwo. To książka doskonała do samodzielnej nauki, ale sprawdzi się także jako uzupełnienie kursu językowego.

Dzięki tej książce:

  • powtórzysz i utrwalisz zagadnienia gramatyczne na poziomie podstawowym,
  • przetestujesz swoją wiedzę i wyeliminujesz błędy,
  • poznasz wiele praktycznych słówek,
  • sprawdzisz swoje umiejętności samodzielnie dzięki zawartemu w książce kluczowi.

1. Useful expressions | Przydatne wyrażenia
2. To be | Czasownik być
3. This & that | To i tamto
4. Numbers & plural nouns | Liczby i rzeczowniki w liczbie mnogiej
5. These & those | Ci i tamci / Te i tamte
6. Possessive adjectives | Zaimki dzierżawcze przymiotne
7. Days, months and time | Dni, miesiące i czas
8. Questions | Pytania
9. Prepositions of place | Przyimki miejsca
10. Present Simple | Czas teraźniejszy prosty
11. The verb to have | Czasownik mieć
12. The verbs: to like, to want | Czasowniki: lubić, chcieć
13. Object pronouns | Zaimki dopełnieniowe
14. Frequency adverbs | Przysłówki wyrażające częstotliwość
15. There is / there are | Konstrukcje jest/są
16. Imperative | Tryb rozkazujący
17. Present Continuous | Czas teraźniejszy ciągły
18. Can | Móc/umieć/potrafić
19. Saxon genitive | Dopełniacz saksoński
20. Preposition of | Przyimek of
21. Countable & uncountable nouns; much, many, a lot of, some | Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; użycie much, many, a lot of, some
22. Some, any, no | Jakieś, żadne
23. Must, have to | Musieć
24. Possessive pronouns | Zaimki dzierżawcze
25. Comparative adjectives | Stopień wyższy przymiotnika
26. Adverbs | Przysłówki
27. Reflexive pronouns | Zaimki zwrotne
28. Articles | Przedimki
29. To be going to do something | Konstrukcja to be going to do sth – wyrażanie zamiaru
30. Asking questions | Zadawanie pytań
31. Negative questions | Pytania przeczące
32. Gerund & infinitive | Czasownik z końcówką -ing oraz bezokolicznik
33. Conjunctions | Spójniki
34. Prepositions. Part 1. | Przyimki. Część 1.
35. Expressions. Part 1. | Wyrażenia. Część 1.
36. Review – test yourself! | Powtórzenie – sprawdź się!

1. Present tenses – review | Czasy teraźniejsze – powtórka
2. Pronouns & Saxon genitive | Zaimki oraz dopełniacz saksoński
3. Past Simple – the verb to be | Czasownik być w czasie przeszłym
4. Past Simple – regular verbs | Czasowniki regularne w czasie przeszłym
5. Past Simple – irregular verbs. Part 1. | Czasowniki nieregularne w czasie przeszłym. Część 1.
6. Past Simple – irregular verbs. Part 2. | Czasowniki nieregularne w czasie przeszłym. Część 2.
7. Will – Future Simple | Czas przyszły
8. Anything, something, nothing | Coś i nic
9. Someone, anyone, no one | Ktoś i nikt
10. Would like | Chciałbym/Chciałabym
11. Should | Powinność
12. Have to in three tenses | Have to w trzech czasach  
13. Can, could & be able to | Can w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym
14. Past Continuous | Czas przeszły ciągły
15. Countable and uncountable nouns | Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
16. Much, many, (a) few, (a) little | Dużo, mało, trochę, kilka
17. Noun comparison (more, less, fewer than) | Porównywanie rzeczowników
18. Comparative and superlative | Stopień wyższy i najwyższy przymiotnika
19. The First Conditional | Pierwszy tryb warunkowy
20. Too & enough | Za/Zbyt i wystarczająco
21. It’s necessary/important to... | Trzeba / Ważne jest, żeby...
22. There in three tenses | Konstrukcja z there w trzech czasach
23. There vs. it | Użycie there/it
24. Still, yet, already, not anymore | Wciąż, jeszcze, już i już nie
25. Adjectives with -ing & -ed ending | Przymiotniki z końcówką -ing oraz -ed
26. The verb to go | Czasownik to go
27. The verbs: to say, to tell, to speak, to talk | Czasowniki: mówić, rozmawiać, powiedzieć
28. Use of every | Użycie every
29. Use of all | Użycie all
30. Relative pronouns | Zaimki względne
31. Will & be going to | Will oraz wyrażenie going to
32. Short answers | Krótkie odpowiedzi
33. Prepositions. Part 2. | Przyimki. Część 2.
34. Prepositions in questions | Przyimki w pytaniach
35. Expressions. Part 2. | Wyrażenia. Część 2.
36. Review – test yourself! | Powtórzenie – sprawdź się!
Klucz

Twoja opinia:


Opinie:

Informacje
szczegółowe

  • autor: Maria Lekszycka
  • ISBN: 978-83-64211-84-3
  • liczba stron: 288
  • format: 175 x 240 mm

Zobacz podobne