Angielski biznesowy w ćwiczeniach gramatycznych (Książka + e-book)

Angielski biznesowy w ćwiczeniach gramatycznych (Książka + e-book)

Promocja
Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: A2 B1 B2

Masz już dość sztampowych podręczników z niezbyt przydatnymi w świecie lwów biznesu przykładami? Chcesz jak najszybciej utrwalić angielską gramatykę, nie porzucając przy tym nauki słownictwa? A może po prostu wolisz niestandardowe rozwiązania?

Żeby zostać grubą rybą międzynarodowego biznesu, wcale nie potrzebujesz grubych tomów: w książce Angielski biznesowy w ćwiczeniach gramatycznych zawarliśmy wszystko, czego Ci potrzeba.  

W książce znajdziesz 28 rozdziałów poświęconych różnym zagadnieniom gramatycznym. Każdy rozdział to zestaw bazujących na słownictwie biznesowym ćwiczeń, dzięki którym utrwalisz poznane tematy gramatyczne. Zawarte w książce glosariusze pomogą natomiast w opanowaniu niezbędnych słówek. 

Dzięki naszej książce:

  • podszkolisz znajomość gramatyki, wykonując ćwiczenia o tematyce biznesowej na kolejnych poziomach zaawansowania (A2-B2),
  • poznasz wiele praktycznych wyrażeń z dziedziny biznesu oraz nauczysz się używać ich w kontekście,
  • utrwalisz poznane słowa, uzupełniając przygotowane przez nas glosariusze. 

 1. My money or your money? | Possessive adjectives & pronouns
 2. Were you at the meeting yesterday? | Prepositions & phrasal verbs
 3. Finish the report immediately!| The imperative
 4. He works for an international company | Present Simple
 5. They are relocating the company headquarters | Present Continuous
 6. Did you manage to meet the deadline? | Past Simple
 7. I haven’t done the accounts yet | Present Perfect
 8. She’s been working with us since I remember | Present Perfect Continuous
 9. We were having a meeting when you called | Past Continuous
 10. I hadn’t finished the report before the big boss arrived | Past Perfect
 11. Tenses revision
 12. We will survive! | Future tenses
 13. When did he quit his job? | Questions
 14. Did he quit or was he fired? | Passive voice
 15. Do I have to deal with it now, or can I do it later? | Modal verbs
 16. He didn’t use to be a businessman | Used to, be/get used to
 17. I think I’ll have the reports done… | Have sth done, get sb to do sth, make sb do sth, let sb do sth, allow sb to do sth
 18. To quit or not to quit… | Gerund & infinitive
 19. Some money or just a few pounds? | Nouns; articles; there is/are; some, any, no; many, much, (a) little, (a) few
 20. Busy, busier, the busiest | Adjectives
 21. Too late or not early enough? | Adverbs
 22. …in order to make profits | Linking words
 23. Those who stay competitive will make profits | Relative clauses
 24. I heard on the grapevine… | Reported speech
 25. What would you do if… | Conditionals and time clauses
 26. If only we could keep our head above water… | Wish, if only
 27. We’d better go along with their offer | Unreal past: conditionals, it’s time, would rather/prefer, had better, wish, as if/though, suppose
 28. REVISION

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

Zobacz podobne