egzamin z angielskiego

Kto oferuje egzamin z języka angielskiego?

W świecie języka angielskiego działają 3 wiodące instytucje. Są to: amerykański Educational Testing Service (ETS), brytyjski Cambridge English for Speakers of Other Languages (ESOL) oraz niemiecki The European Language Certificates (TELC GMBH). W Polsce równie popularne jest LCCI – International Qualifications. Poza nimi istnieje kilka innych egzaminów ogólnych jak i branżowych. Dokumenty z wyżej wymienionych instytucji są najszerzej uznawane i rozpoznawalne.

Oferta egzaminów

Egzaminy ETS oferuje dla uczniów języków obcych dwa egzaminy: Test of English as a Foreign Lanugage (TOEFL) oraz Test of English for International Communications (TOEIC).

TOEFL to najbardziej popularny egzamin i najbardziej uznawalny certyfikat. Często stanowi podstawowe kryteria rekrutacyjne stosowane przez instytucje akademickie. Zdaje się go przed komputerem, tzn. test wykonuje się za pomocą komputera ze słuchawkami i mikrofonem. Sprawdzane są wszystkie umiejętności językowe (czytanie, słuchanie, mówienie oraz pisanie) i aby zdać go pozytywnie, trzeba znać język na poziomie powyżej B2. Przed przystąpieniem do niego warto też poćwiczyć schemat testu, ponieważ czasu na wykonanie poszczególnych części jest naprawdę niewiele.

TOEIC to egzamin, który sprawdza szerokie spektrum słownictwa biznesowego oraz dwie umiejętności językowe: słuchanie i czytanie. Składa się on z 200 pytań wielokrotnego wyboru odpowiedzi. Praktycznie nie da się go oblać, ponieważ wynikiem są uzyskane punkty, które widnieją na certyfikacie (od 10 do 990 pkt.) Wynikiem bardzo dobrym uznaje się wynik powyżej 700 pkt., lecz wymagany wynik zawsze zależy od pracodawcy bądź instytucji.

Cambridge oferuje egzaminy ESOL – wciąż bardzo popularne w Polsce i honorowane w wielu instytucjach i firmach z powodu ich zasadności. Sprawdzają bardzo szeroki zakres kompetencji językowych (wszystkie umiejętności, czyli pisanie, czytanie, słuchanie, mówienie) w różnorodnych ćwiczeniach językowych. Prawdopodobnie każdy kojarzy kolejne nazwy certyfikatów egzaminów:

KET i PET – Key English Test oraz Preliminary English Test, odpowiednio na poziomie A2 i B1, przeznaczony głównie dla tych, którzy chcą sprawdzić kompetencje na niższych poziomach znajomości angielskiego w sytuacjach codziennych
FCE – First, egzamin na poziomie B2, pokrywa około 540 godzin nauki języka i jest przeprowadzany w placówkach British Council. Reprezentuje on trochę wyższy poziom niż matura rozszerzona i stał się na tyle popularny, że nie robi większego wrażenia. Aby go zdać należy uzyskać przynajmniej 60% (ocena C, przy 75% to ocena B). Zdanie egzaminu na 80% oznacza ocenę najwyższą (A). Certyfikat uprawnia do nauczania języka w klasach 1-3
CAE – Advanced, poziom zaawansowany C1 sprawdzający biegłość w języku obcym. Podobnie jak w przypadku FCE, aby go zdać trzeba uzyskać przynajmniej 60% poprawności językowej. Certyfikat uprawnia do nauczania języka w szkołach podstawowych i gimnazjach
CPE – Proficiency, poziom zaawansowany + (C2). Dość trudny egzamin sprawdzający całkowitą biegłość języka, a certyfikat uprawnia do nauczania w szkoła podstawowych, gimnazjach i liceach
BEC – Business English Certificate, egzamin popularny wśród studentów ekonomii, można wybrać go na 3 poziomach: B1, B2 i C1. Certyfikat jest honorowany w wielu firmach, gdyż potwierdza umiejętności językowe w środowisku biznesowym
ICFE – International Certyficate In Financial English, dla ludzi w branży finansowej, którzy chcą sprawdzić lub potwierdzić znajomość języka specjalistycznego w zakresie finansów
ILEC – International Legal English Certificate (poziom B2/C1), język prawniczy. Egzamin ważny przede wszystkim dla studentów prawa i pracowników kancelarii prawniczych
TKT – egzamin przeznaczony dla nauczycieli i lektorów, sprawdzający wiedzę z metodyki nauczania języka angielskiego.

TELC GMBH oferuje egzaminy na różnych poziomach. Certyfikaty odnoszą się do Europejskiego Systemu Poziomu Językowego, zatwierdzonego przez Radę Europy (CEFR). Dzięki nim można ubiegać się o różne stypendia (Erasmus czy Socrates). Pomagają one przy ubieganiu się o pracę na stanowiskach urzędniczych w kraju i zagranicą, ponieważ dokumentują znajomość języka na danym poziomie i spełniają wymogi wielu instytucji i firm. Sprawdzane są wszystkie umiejętności językowe, podobnie jak w procedurze egzaminów ESOL.

TELC A1 – poziom podstawowy, przydatny jeśli z różnych względów trzeba potwierdzić ten kompetencje na tym poziomie zaawansowania
TELC A2 – poziom podstawowy +, zazwyczaj pokrywa 200-300 godzin nauki
TELC B1 – poziom średnio zaawansowany
TELC B1 Business – test który sprawdza umiejętności posługiwania się językiem angielskim w biznesie
TELC B1 Hotel & Restaurant – dokument potwierdzający umiejętności językowe w branży turystycznej
TELC B2 – poziom średnio zaawansowanym +, najczęściej wymagany certyfikat w instytucjach, np. służby cywilne, urzędy, itp.
TELC B2 Business – potwierdzenie kompetencji językowych w środowisku biznesowym
TELC B2 Technical – język branży techniczno-inżynieryjnej

Który egzamin wybrać?

Angielski ogólny, dla młodzieży i dorosłych to egzaminy KET, PET, FCE, CAE, CPE, TELC, TOEFL.
Angielski biznesowy to egzaminy BEC, TOEIC i TELC Business.
Angielski finansowy to egzamin ICFE.
Angielski prawniczy to egzamin ILEC.
Angielski techniczny i inżynieryjny to egzamin TELC Technical.

Wszystko zależy od celu w jakim podejmujemy egzamin. Warto wiedzieć do czego posłuży dany certyfikat i który certyfikat będzie wymagany.

Czy warto podchodzić do egzaminu?

Warto zaznaczyć, że w wielu firmach nie wymaga się dokumentu potwierdzającego znajomość języka, lecz sprawdza się go podczas rozmowy kwalifikacyjnej bądź wewnętrznym testem. Jeśli umiesz, pokaż. Sam certyfikat nie wystarczy, aby poradzić sobie w sytuacjach, w których trzeba posłużyć się językiem obcym. Egzamin może potwierdzić zdobyte umiejętności, a certyfikat dodać nam pewności siebie.

Coraz bardziej popularnym egzaminem jest TOEIC. Dzięki niemu sprawdzamy nasz poziom umiejętności rozumienia ze słuchu, wiedzę gramatyczną, leksykalną i umiejętności rozumienia tekstu, a przy okazji jest to potwierdzone certyfikatem, który można się posłużyć, gdy trzeba okazać dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego. Niestety umiejętność mówienia w języku obcym nie jest podczas egzaminu sprawdzana. Więcej na temat oraz przykłady testu znajdziesz tutaj.

Jeden komentarz

  1. Egzamin Cambridge B1 First https://fce.pl/b2-first-fce/ warto zdawać. Jest on doskonałym punktem startowym dla egzaminu C1 Advanced i C2 Proficiency dla osób, którzy są na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym. Co ważne jest on bezterminowy.
    C1 Advanced https://fce.pl/c1-advanced-cae/ umożliwia już bezproblemowe studiowanie na większości uczelni na świecie. Mimo, że jest to de facto egzamin, to jest zdecydowanie bardziej przydatny niż matura. Cena nie należy do najniższych, ale jest to inwestycja.

    FCE

Dodaj komentarz