Dzisiaj będziemy mówić o tym, kiedy używamy w zdaniu słówka ‘so’, a kiedy ‘such’, w momencie opisywania osób, przedmiotów i zjawisk.

Podstawowa zasada jest następująca:

Słówka ‘so’ używamy z przymiotnikami. Rzeczownik, który opisujemy, znajduje się na początku zdania, np. The film was so long that I fell asleep – Film był tak długi, że usnęłam.

Słówka ‘such’ używamy z przymiotnikiem i rzeczownikiem, np. It was such a long film that I fell asleep – To był tak długi film, że usnęłam.
W przypadku rzeczowników policzalnych i w liczbie pojedynczej, przed przymiotnikiem wstawiamy rodzajnik nieokreślony ‘a’ lub ‘an’.
Pamiętajmy, żeby nie wstawiać go, gdy rzeczownik występuje w liczbie mnogiej lub jest niepoliczalny, np. such good people; such good weather. Nie można powiedzieć such a good people czy such a good weather.

Cwiczenia. Przetłumacz zdania i sprawdż odpowiedzi poniżej.

1. Ten samochód jest tak drogi, że nie możemy go kupić.
2. To jest tak drogi samochód, że nie możemy go kupić.
3. Film był tak nudny, że wyszliśmy z kina.
4. To był tak nudny film, że wyszliśmy z kina.
5. Oni zawsze opowiadają tak zwariowane historie.
6. On był tak zmęczony, że usnął natychmiast.

Odpowiedzi:

1. This car is so expensive that we can’t buy it.
2. It’s such an expensive car that we can’t buy it.
3. The film was so boring that we walked out of the cinema.
4. It was such a boring film that we walked out of the cinema.
5. They always tell such crazy stories.
6. He was so tired that he fell asleep immediately.

Jeśli podoba Ci się nauka angielskiego z nami, zapraszamy do subskrypcji naszego bloga i kanału na youtube i na następne lekcje z angielskiego online:)

Nauka angielskiego online

3 komentarze

Leave a Reply