Seria książek W tłumaczeniach wykorzystuje jeden z najstarszych sposobów nauki języka, czyli metodę gramatyczno-tłumaczeniową. Nie jest to jednak jej tradycyjne wydanie, ale wariacja na jego temat, która łączy w sobie zalety tłumaczenia dydaktycznego z nauką mówienia i technikami zachęcającymi do samodzielnego tworzenia wypowiedzi. Jaki pożytek z kompletu takich książek może mieć nauczyciel języka obcego?

Książki z serii W tłumaczeniach możesz wykorzystać w każdej fazie lekcji. Będą one doskonałym materiałem rozgrzewkowym: wybrany przez Ciebie rozdział posłuży jako powtórka bądź ćwiczenie utrwalające wprowadzony wcześniej materiał. Możesz także użyć ich podczas przedstawiania uczniom nowych wiadomości gramatycznych, a gotowe przykłady użycia oraz komentarze w dymkach z pewnością pomogą Ci w opracowaniu lekcji. Nie będziesz się musiał także głowić nad pracą domową ani nawet jej sprawdzać: możesz zadać uczniom przerobienie konkretnego rozdziału i sprawdzenie nabytych umiejętności we własnym zakresie. Jeśli jesteś już pewien, że nadeszła pora przetestowania, czego nauczyli się Twoi podopieczni, potraktuj lewą stronę książki jak gotowy sprawdzian.

Książka umożliwia rozwijanie wszystkich sprawności językowych: pisania, czytania, słuchania, mówienia.

Każdą z nich warto przećwiczyć podczas lekcji z uczniami na każdym poziomie zaawansowania. Poniżej podpowiadamy Ci, jak możesz to zrobić.

1. Dyktando
Wykorzystaj zdania jako dyktando. Możesz odtworzyć je z płyty lub odczytać je samodzielnie. Dzięki temu ćwiczeniu Twoi uczniowie doszlifują umiejętność słuchania i pisania.

2. Quiz
Skopiuj lewą stronę rozdziału, przetnij ją wzdłuż poziomych linii, tak by każde zdanie było osobno. Umieść karteczki ze zdaniami w pudełku, kapeluszu lub torebce i poproś uczniów o wylosowanie zadania do tłumaczenia. Możesz zorganizować konkurs drużynowy, zmagania zawodników indywidualnych, rozgrywki na zasadach teleturnieju Jeden z dziesięciu. Punkty przyznawaj nie tylko za poprawne wypowiedzenie zdania, ale też za jego bezbłędne zapisanie.

3. Z języka obcego na polski
Odwróć kolejność tłumaczenia i wykorzystaj tylko prawą stronę – poproś uczniów o przetłumaczenie obcojęzycznych zdań na język polski.

4. Słownik
Poproś uczniów o stworzenie własnych glosariuszy z nowymi słówkami. Mogą oni pracować w grupach lub tworzyć własne słowniki w ramach pracy domowej.

5. Moja gramatyka
Zaproponuj uczniom zapisywanie zasad gramatycznych do poszczególnych rozdziałów własnymi słowami. Mogą wzorować się na zasadach, które znajdą w dymkach.

6. Zakładki
Podczas pracy na lekcji wykorzystaj zakładki ze słownictwem. Zachęć uczniów do tworzenia własnych zakładek z treściami z podręcznika.

7. Fiszki
Zaproponuj uczniom stworzenie fiszek z nowo poznanymi słówkami.

Dodaj komentarz