Jak uczyć z serią "w tłumaczeniach"?Seria W tłumaczeniach wykorzystuje jeden z najdawniejszych sposobów nauki języka – metodę gramatyczno-tłumaczeniową. Nie jest to jednak jej tradycyjne wydanie, znane z ćwiczeń na zajęciach z łaciny, lecz metoda łącząca zalety tłumaczenia dydaktycznego z nauczaniem mówienia i technikami zachęcającymi do samodzielnego tworzenia wypowiedzi.

Seria w tłumaczeniach - instrukcja

Książki z serii W tłumaczeniach możesz wykorzystać w różny sposób w każdej fazie lekcji:

 • jako ćwiczenie na rozgrzewkę służące powtórzeniu wprowadzonego wcześniej materiału;
 • podczas prezentacji nowego materiału gramatycznego, posłużą do tego gotowe przykłady użycia oraz komentarze w dymkach;
 • jako ćwiczenie utrwalające wdrożony już materiał;
 • jako pracę domową do autokorekty (obie strony podręcznika: w języku polskim i obcym) lub sprawdzenia na zajęciach (tylko lewa strona);
 • jako gotowy test (lewa strona).

Książka służy rozwijaniu wszystkich sprawności językowych: pisania, czytania, słuchania, mówienia.
Poniżej znajdziesz pomysły przykładowych aktywności.

 1. Dyktando
  Wykorzystaj zdania jako dyktando (odtworzone z płyty lub odczytane w różnych konfiguracjach przez Ciebie), żeby ćwiczyć umiejętność słuchania i pisania.
 2. Quiz
  Skopiuj lewą stronę rozdziału, przetnij ją wzdłuż poziomych linii tak, by każde zdanie było osobno. Umieść karteczki ze zdaniami w pudełku/kapeluszu/torebce i poproś uczniów o losowanie zadania tłumaczeniowego. Możesz zorganizować konkurs drużynowy, zmagania zawodników indywidualnych, rozgrywki na zasadach teleturnieju Jeden z dziesięciu. Punkty przyznawaj za poprawne wypowiedzenie, ale też zapisanie zdań.
 3. Z języka obcego na polski
  Odwróć kolejność tłumaczenia i wykorzystaj tylko prawą stronę – poproś uczniów o tłumaczenie na język polski.
 4. Słownik
  Poproś uczniów o stworzenie własnego glosariusza z nowymi słówkami. Mogą pracować w grupach lub kompilować indywidualne słowniki w ramach pracy domowej.
 5. Moja gramatyka
  Zaproponuj uczniom formułowanie własnych zasad gramatycznych do poszczególnych rozdziałów na wzór tych, które znajdą w dymkach.
 6. Zakładki
  Wykorzystaj zakładki ze słownictwem podczas pracy na lekcji. Zachęć do tworzenia własnych zakładek z treścią z podręcznika.
 7. Fiszki
  Zachęć uczniów do tworzenia fiszek z poznanym słownictwem.

Polecamy także tekst
Nauka języka obcego z serią książek “W tłumaczeniach”
– na czym to polega?

Dodaj komentarz