text-messagingCzasownik ‘to text somebody’ oznacza ‘wysłać do kogoś sms’. W języku angielskim nie używamy określenia: to send an sms. Można ewentualnie powiedzieć: to send sb a text message.
W erze Internetu weszły też w użycie ine czasowniki, takie jak:
to email sb – wysłać komuś e-maila;
to google sth – poszukać czegoś na google;
czy nawet to facebook sth/sb albo to tweet sth/sb – wstawić coś na facebook/twiterze lub skontaktować się przez facebook.

 

Dodaj komentarz