Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 2 (e-book)

AwTGr2_ebook

Poziom podstawowy plus. Elektroniczna wersja książki z serii Angielski w tłumaczeniach w formacie PDF.

Jest to kontynuacja części pierwszej. Wraz z e-bookiem otrzymasz także nagrania audio MP3  ponad sześć godzin słuchania i ćwiczenia umiejętności mówienia! Ucząc się razem z natywnymi lektorami, bardzo szybko usprawnisz płynność porozumiewania się.

37,90 zł

Ten e-book ten kontynuacją części pierwszej. Jest przeznaczony dla osób znających język na poziomie podstawowym, a także dla tych, którzy chcą powtórzyć podstawy językowe.

E-book zawiera zdania do tłumaczenia według tematów takich jak: porównanie czasów teraźniejszych, zaimki, czas przyszły (will), czasy przeszłe Past Simple i Past Continuous, czasowniki nieregularne, stopień wyższy i najwyższy przymiotnika, First Conditional, czasowniki modalne: can, should, would like, porównanie will i going to, anything, something, nothingtoo, enough i inne.

Książka ta wraz z nagraniami MP3 jest jak osobisty nauczyciel, przetestujesz z nią swoją wiedzę, dostaniesz wskazówki dotyczące użycia, ciekawostek językowych i często popełnianych błędów. Z płytą poćwiczysz wymowę i płynność mówienia.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykładowe rozdziały z książki.

Posłuchaj przykładowego rozdziału: 

Aby otworzyć ten e-book, niezbędny jest program, który otwiera pliki PDF, np. Adobe Reader.

Aby odtworzyć pliki audio, potrzebny jest program z możliwością odczytu plików MP3.

Spis treści:  

1. Review of tenses | Powtórka czasów

2. Present Perfect vs. Past Simple | Czas teraźniejszy dokonany vs. przeszły prosty

3. Irregular verbs | Casowniki nieregularne

4. Gerund & infinitive | Czasownik z końcówką -ing & bezokolicznik

5. Bare infinitive | Nagi” bezokolicznik / Forma bezokolicznika bez to

6. Past Perfect | Czas zaprzeszły

7. Past Perfect Continuous. Comparison of past tenses | Czas zaprzeszły ciągły. Porównanie czasów typu perfect

8. Reported speech | Mowa zależna

9. Questions in reported speech | Pytania w mowie zależnej 

10. Indirect imperatives & requests, verb + sb + to do sth | Rozkazy i prośby w mowie zależnej

11. Third conditional | Trzeci tryb warunkowy

12. Wish | Użycie wish 

13. Modal verbs – possibility/probability | Czasowniki modalne – możliwość/prawdopodobieństwo

14. Modal verbs in the past | Czasowniki modalne w czasie przeszłym

15. Passive voice | Strona bierna

16. Questions in passive voice | Pytania w mowie zależnej

17. Purpose clauses | Zdania celowe

18. Linking words (contrast, concession) | Spójniki kontrastujące

19. Adding information, giving reason | Dodawanie informacji, podawanie przyczyny

20. So/such, o many, so much | Użycie tak, tak wiele, tak dużo

21. Relative pronouns | Zaimki względne

22. Relative clauses & prepositions

23. Other/another, others | Użycie other/another i others

24. Make & do | Użycie czasowników make & do

25. Say & tell | Użycie czasowników say & tell

26. There in different tenses | There w różnych czasach

27. Wonder | Użycie wonder

28. Exclamatory sentences | Zdania wykrzyknikowe

29. Echo tags | Krótkie reakcje w formie pytań

30. Articles and geographical names | Przedimki i nazwy geograficzne

31. Countries and nationalities | Nazwy krajów i narodowości

32. Numbers | Liczby

33. Prepositions | Przyimki

34. Common mistakes | Często popełniane błędy

35. Expressions | WYrażenia

36. Review – test yourself | Powtórzenie – sprawdź się!

Informacje techniczne:

  • autorzy: Magdalena Filak, Filip Radej
  • cena: 34,90 PLN (w tym 23% VAT)
  • liczba stron: 154
  • rok wydania: 2016
  • format pliku: ZIP (PDF + mp3)
  • rozmiar plików: 3,3 MB (PDF) + 192,8 MB (mp3)
  • długość nagrań: 5 godzin
  • lektorzy: Andrew Edwins, Partyk Bartoszewski.

Napisz recenzję

Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 2 (e-book)

Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 2 (e-book)

Poziom podstawowy plus. Elektroniczna wersja książki z serii Angielski w tłumaczeniach w formacie PDF.

Jest to kontynuacja części pierwszej. Wraz z e-bookiem otrzymasz także nagrania audio MP3  ponad sześć godzin słuchania i ćwiczenia umiejętności mówienia! Ucząc się razem z natywnymi lektorami, bardzo szybko usprawnisz płynność porozumiewania się.

Książka do angielskiego, część piąta z serii Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka. Z książki najbardziej skorzystają ci, którzy pragną nauczyć się płynności porozumiewania się i ćwiczyć bardziej skomplikowane struktury językowe na poziomie C1. Skorzystają z niej zarówno uczniowie przygotowujący się do matury, studenci, jak i osoby dorosłe. 

39,90 zł

Poziom podstawowy. Elektroniczna wersja książki z serii Angielski w tłumaczeniach (format PDF). Idealne narzędzie do ćwiczenia języka angielskiego od podstaw. Zawiera ponad 1300 zdań do tłumaczenia wraz z odpowiedziami i wskazówkami, poukładanymi według najbardziej podstawowych zagadnień gramatycznych. Otrzymasz także nagrania audio MP3. Ucząc się razem z...

37,90 zł

Poziom średnio zaawansowany. Elektroniczna wersja książki z serii Angielski w tłumaczeniach w formacie PDF. Dzięki temu e-bookowi nauczysz się i utrwalisz wiadomości z języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym (B1). Otrzymasz także nagrania audio – ponad sześć godzin nagrań, dzięki którym skutecznie usprawnisz umiejętności rozumienia ze słuchu...

37,90 zł

Poziom średnio zaawansowany plus. Elektroniczna wersja książki z serii Angielski w tłumaczeniach w formacie PDF. Z tą książką poćwiczysz wiele ciekawych struktur gramatycznych na poziomie średnio zaawansowanym plus. Otrzymasz także nagrania audio – ponad sześć godzin nagrań MP3!

37,90 zł

Poziom zaawansowany plus. Elektroniczna wersja książki z serii Angielski w tłumaczeniach w formacie PDF.  Ostatnia część z serii. Książka znacznie poszerza znajomość gramatyki zaawansowanej o wyszukane zagadnienia gramatyczne. Wraz z e-bookiem otrzymasz także płytę audio – ponad sześć godzin nagrań MP3! Ucz się i sprawdź się!

39,90 zł

Produkty Powiązane