Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 3 (e-book)

AwTGr3_ebook

Poziom średnio zaawansowany. Elektroniczna wersja książki z serii Angielski w tłumaczeniach w formacie PDF.

Dzięki temu e-bookowi nauczysz się i utrwalisz wiadomości z języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym (B1). Otrzymasz także nagrania audio  ponad sześć godzin nagrań, dzięki którym skutecznie usprawnisz umiejętności rozumienia ze słuchu i płynność mówienia.

37,90 zł

E-book zawiera zdania do tłumaczenia według zagadnień gramatycznych takich jak: porównanie czasów przeszłych, czas Present Perfect we wszystkich użyciach, czasowniki nieregularne, czasowniki modalne, struktury: it takes, used to, want sb to do sth, First Conditional, Second Conditional, zdania czasowe, make/do, wyrażenia z czasownikiem get, pytania o podmiot i inne.

Jest to kontynuacja części drugiej z serii, przeznaczona jest dla osób na poziomie średnio zaawansowanym. Zawiera podstawowe zgadanienia dla tego poziomu. Może też służyć jako powtórka dla osób na wyższym poziomie zaawansowania.

Książka wraz z nagraniami MP3 jest jak osobisty nauczyciel, przetestujesz z nią swoją wiedzę, dostaniesz wskazówki dotyczące użycia, ciekawostek językowych i często popełnianych błędów. Z płytą poćwiczysz wymowę i płynność mówienia.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykładowe rozdziały z książki

Tutaj możesz odsłuchać przykładowy rozdział:

Aby otworzyć ten e-book, niezbędny jest program, który otwiera pliki PDF, np. Adobe Reader.

Aby odtworzyć pliki audio, potrzebny jest program z możliwością odczytu plików MP3.

 

Spis treści:

1. Tenses review | Powtórka czasów

2. Past Simple vs. Past Continuous | Czas przeszły prosty vs. ciągły

3. Comparision – as… as… | Porównanie – tyle… ile…, tak… jak…

4. Present Perfect | Czas teraźniejszy dokonany

5. Present Perfect – ever, never | Czas Present Perfect w użyciu z kiedykolwiek, nigdy

6. Present Perfect – already, yet, just | Czas Present Perfect w użyciu z już, jeszcze, właśnie

7. Present Perfect – for & since | Czas Present Perfect w użyciu z przez, od i odkąd

8. Present Perfect Continuous | Czas teraźniejszy złożony ciągły

9. Present Perfect Simple vs. Continuous | Czas teraźniejszy dokonany vs. ciągły

10. Irregular verbs – third form | Czasowniki nieregularne – trzecia forma

11. Indirect questions, part 1 | Pytania zależne / Pytania w mowie zależnej, część 1

12. Modal verbs | Czasowniki modalne

13. Some, any, no … review | Użycie some, any, no – powtórzenie

14. It takes…, part 1 | To zabiera… / To zajmuje…, część 1 

15. Used to | Użycie used to – przeszłe zwyczaje

16. Want somebody to do something | Użycie konstrukcji want sb to do sth

17. Indirect imperatives | Rozkazy pośrednie / Rozkazy w mowie zależnej

18. Make & do, part 1 | Użycie czasowników make & do, część 1

19. First conditional & time clauses | Pierwszy tryb warunkowy i zdania czasowe

20. Second conditional | Drugi tryb warunkowy

21. Get – expressions | Zwroty z czasownikiem get

22. All, none, both, neither, either, most | Wszyscy, obydwoje, nikt, żaden, większość

23. Make somebody do something | Sprawić, any ktoś coś zrobił

24. The use of one/ones | Użycie oneones

25. Passive voice, part 1 | Strona bierna, część 1

26. Countable & uncountable nouns | Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

27. Use of present tenses | Użycie czasów teraźniejszych

28. Question tags | Pytania rozłączne

29. Adjectives & adverbs | Przymiotniki i przysłówki

30. Articles | Przedimki

31. Future Simple & Future Continuous | Czas przyszły prosty i ciągły

32. Subject & object questions | Pytania o przedmiot i dopełnienie

33. Prepositions of time & place | Przyimki czasu i miejsca

34. Prepositions, part 3 | Przyimki, część 3

35. Expressions, part 3 | Wyrażenia, część 3

36. Review  test yourself | Powtórzenie – sprawdź się

Informacje techniczne:  

  • autorzy: Magdalena Filak, Filip Radej
  • cena: 34,90 PLN (w tym 23% VAT)
  • liczba stron: 154
  • rok wydania: 2016
  • format pliku: ZIP (PDF + mp3)
  • rozmiar plików: 3,4MB (PDF) + 178,4 MB (mp3)
  • długość nagrań: 6 godzin
  • lektorzy: Andrew Edwins, Martyna Chuderska.

Napisz recenzję

Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 3 (e-book)

Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 3 (e-book)

Poziom średnio zaawansowany. Elektroniczna wersja książki z serii Angielski w tłumaczeniach w formacie PDF.

Dzięki temu e-bookowi nauczysz się i utrwalisz wiadomości z języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym (B1). Otrzymasz także nagrania audio  ponad sześć godzin nagrań, dzięki którym skutecznie usprawnisz umiejętności rozumienia ze słuchu i płynność mówienia.

Poziom podstawowy. Elektroniczna wersja książki z serii Angielski w tłumaczeniach (format PDF). Idealne narzędzie do ćwiczenia języka angielskiego od podstaw. Zawiera ponad 1300 zdań do tłumaczenia wraz z odpowiedziami i wskazówkami, poukładanymi według najbardziej podstawowych zagadnień gramatycznych. Otrzymasz także nagrania audio MP3. Ucząc się razem z...

37,90 zł

Poziom podstawowy plus. Elektroniczna wersja książki z serii Angielski w tłumaczeniach w formacie PDF. Jest to kontynuacja części pierwszej. Wraz z e-bookiem otrzymasz także nagrania audio MP3 – ponad sześć godzin słuchania i ćwiczenia umiejętności mówienia! Ucząc się razem z natywnymi lektorami, bardzo szybko usprawnisz płynność porozumiewania się.

37,90 zł

Poziom średnio zaawansowany plus. Elektroniczna wersja książki z serii Angielski w tłumaczeniach w formacie PDF. Z tą książką poćwiczysz wiele ciekawych struktur gramatycznych na poziomie średnio zaawansowanym plus. Otrzymasz także nagrania audio – ponad sześć godzin nagrań MP3!

37,90 zł

Poziom zaawansowany. Elektroniczna wersja książki z serii Angielski w tłumaczeniach w formacie PDF. Wejdź na kolejny szczebel i poznaj zagadnienia na poziomie zaawansowanym. Dzięki tej książce na wielu przykładach przećwiczysz i utrwalisz wiadomości z języka angielskiegp na poziomie C1 w skali europejskiej. W cenie nagrania audio MP3 – ponad sześć...

37,90 zł

Poziom zaawansowany plus. Elektroniczna wersja książki z serii Angielski w tłumaczeniach w formacie PDF.  Ostatnia część z serii. Książka znacznie poszerza znajomość gramatyki zaawansowanej o wyszukane zagadnienia gramatyczne. Wraz z e-bookiem otrzymasz także płytę audio – ponad sześć godzin nagrań MP3! Ucz się i sprawdź się!

39,90 zł

Aby pomóc Ci w codziennej komunikacji, zebraliśmy najbardziej przydatne słownictwo i pokazaliśmy je w charakterystycznych kontekstach językowych, które przypisaliśmy do odpowiednich sytuacji. Dzięki tej publikacji wzbogacisz słownictwo i nauczysz się odpowiednio stosować je w kontekście.

39,90 zł

Produkty Powiązane