Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 4 (e-book)

AwTGr4_ebook

Poziom średnio zaawansowany plus. Elektroniczna wersja książki z serii Angielski w tłumaczeniach w formacie PDF.

Z tą książką poćwiczysz wiele ciekawych struktur gramatycznych na poziomie średnio zaawansowanym plus. Otrzymasz także nagrania audio  ponad sześć godzin nagrań MP3!

37,90 zł

Książka jest przeznaczona dla tych, którzy chcą poznać bardziej zaawansowane zagadnienia lub sprawdzić swoją wiedzę na poziomie odpowiadającym poziomowi B2 w skali europejskiej.

E-book zawiera ponad 1200 zdań do tłumaczenia poukładanych według zaganień gramatycznych takich jak: porównanie czasów, porównanie czasu Present Perfect i Past Simple, czasowniki nieregularne, ‘there’; strona bierna, porównanie czasowników say & tell, relative clauses, zdania określające cel, kontrast, przyczynę, czasowniki modalne - prawdopodobieństwo, czytanie liczb, mowa zależna i inne.

Książka ta jest jak osobisty nauczyciel, przetestujesz z nią swoją wiedzę, obok zdań przeczytasz wskazówki dotyczące zagadnień językowych, ciekawostki i uwagi dotyczące często popełnianych błędów. Z nagraniami MP3 poćwiczysz wymowę, rozumienie ze słuchu i płynność mówienia.
 

Posłuchaj przykładowego rozdziału:

Aby otworzyć ten e-book, niezbędny jest program, który otwiera pliki PDF, np. Adobe Reader.

Aby odtworzyć pliki audio, potrzebny jest program z możliwością odczytu plików MP3. 

Spis treści:

1. Review of tenses | Powtórka czasów
2. Present Perfect vs. Past Simple | Czas teraźniejszy dokonany vs. przeszły prosty
3. Irregular verbs | Czasowniki nieregularne
4. Gerund & infinitive | Czasownik z końcówką -ing & bezokolicznik
5. Bare infinitive | Nagi bezokolicznik / Forma bezokolicznika bez to
6. Past Perfect | Czas zaprzeszły
7. Past Perfect Continuous. Comparison of perfect tenses | Czas zaprzeszły ciągły. Porównanie czasów typu perfect
8. Reported speech | Mowa zależna
9. Questions in reported speech | Pytania w mowie zależnej
10. Indirect imperatives & requests, verb + sb + to do sth | Rozkazy i prośby w mowie zależnej
11. Third conditional | Trzeci tryb warunkowy
12. Wish | Użycie wish
13. Modal verbs – possibility/probability | Czasowniki modalne – możliwość/prawdopodobieństwo
14. Modal verbs in the past | Czasowniki modalne w czasie przeszłym
15. Passive voice | Strona bierna
16. Questions in passive voice | Pytania w stronie biernej
17. Purpose clauses | Zdania celowe
18. Linking words (contrast, concession) | Spójniki kontrastujące
19. Adding information, giving reason | Dodawanie informacji, podawanie przyczyny
20. So/such, so many, so much | Użycie tak, tak wiele, tak dużo
21. Relative pronouns | Zaimki względne
22. Relative clauses with prepositions | Zdania względne z przyimkami
23. Other, another, others | Użycie other/another i others
24. Make & do | Użycie czasowników make i do
25. Say & tell | Użycie czasowników say i tell
26. There in different tenses | There w różnych czasach
27. Wonder | Użycie wonder
28. Exclamatory sentences | Zdania wykrzyknikowe
29. Echo tags | Krótkie reakcje w formie pytań
30. Articles and geographical names | Przedimki i nazwy geograficzne
31. Countries and nationalities | Nazwy krajów i narodowości
32. Numbers | Liczby
33. Prepositions | Przyimki
34. Common mistakes | Często popełniane błędy
35. Expressions | Wyrażenia
36. Review – test yourself | Powtórzenie – sprawdź się

Informacje techniczne: 
  • autorzy: Magdalena Filak, Filip Radej
  • cena: 34,90 PLN (w tym 23% VAT)
  • liczba stron: 154
  • rok wydania: 2016
  • format pliku: ZIP (PDF + mp3)
  • rozmiar plików: 3,0 MB (PDF) i 114,1 MB (mp3)
  • długość nagrań: ponad 6 godzin
  • lektorzy: Andrew Edwins, Patryk Bartoszewski.

Napisz recenzję

Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 4 (e-book)

Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 4 (e-book)

Poziom średnio zaawansowany plus. Elektroniczna wersja książki z serii Angielski w tłumaczeniach w formacie PDF.

Z tą książką poćwiczysz wiele ciekawych struktur gramatycznych na poziomie średnio zaawansowanym plus. Otrzymasz także nagrania audio  ponad sześć godzin nagrań MP3!

Wersja elektroniczna (pdf + mp3) rewelacyjnej książki dla osób, które chcą rozbudować swoje umiejętności językowe oraz swobodnie używać ciekawych konstrukcji w codziennej komunikacji w języku angielskim. Dzięki niej nauczysz się tworzyć zdania warunkowe, używać spójników i płynnie wykorzystywać je w zdaniach złożonych.

39,90 zł

Poziom podstawowy. Elektroniczna wersja książki z serii Angielski w tłumaczeniach (format PDF). Idealne narzędzie do ćwiczenia języka angielskiego od podstaw. Zawiera ponad 1300 zdań do tłumaczenia wraz z odpowiedziami i wskazówkami, poukładanymi według najbardziej podstawowych zagadnień gramatycznych. Otrzymasz także nagrania audio MP3. Ucząc się razem z...

37,90 zł

Poziom podstawowy plus. Elektroniczna wersja książki z serii Angielski w tłumaczeniach w formacie PDF. Jest to kontynuacja części pierwszej. Wraz z e-bookiem otrzymasz także nagrania audio MP3 – ponad sześć godzin słuchania i ćwiczenia umiejętności mówienia! Ucząc się razem z natywnymi lektorami, bardzo szybko usprawnisz płynność porozumiewania się.

37,90 zł

Poziom średnio zaawansowany. Elektroniczna wersja książki z serii Angielski w tłumaczeniach w formacie PDF. Dzięki temu e-bookowi nauczysz się i utrwalisz wiadomości z języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym (B1). Otrzymasz także nagrania audio – ponad sześć godzin nagrań, dzięki którym skutecznie usprawnisz umiejętności rozumienia ze słuchu...

37,90 zł

Poziom zaawansowany. Elektroniczna wersja książki z serii Angielski w tłumaczeniach w formacie PDF. Wejdź na kolejny szczebel i poznaj zagadnienia na poziomie zaawansowanym. Dzięki tej książce na wielu przykładach przećwiczysz i utrwalisz wiadomości z języka angielskiegp na poziomie C1 w skali europejskiej. W cenie nagrania audio MP3 – ponad sześć...

37,90 zł

Poziom zaawansowany plus. Elektroniczna wersja książki z serii Angielski w tłumaczeniach w formacie PDF.  Ostatnia część z serii. Książka znacznie poszerza znajomość gramatyki zaawansowanej o wyszukane zagadnienia gramatyczne. Wraz z e-bookiem otrzymasz także płytę audio – ponad sześć godzin nagrań MP3! Ucz się i sprawdź się!

39,90 zł

Aby pomóc Ci w codziennej komunikacji, zebraliśmy najbardziej przydatne słownictwo i pokazaliśmy je w charakterystycznych kontekstach językowych, które przypisaliśmy do odpowiednich sytuacji. Dzięki tej publikacji wzbogacisz słownictwo i nauczysz się odpowiednio stosować je w kontekście.

39,90 zł

Produkty Powiązane