Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 5 (e-book)

AwTGr5_ebook

Poziom zaawansowany. Elektroniczna wersja książki z serii Angielski w tłumaczeniach w formacie PDF.

Wejdź na kolejny szczebel i poznaj zagadnienia na poziomie zaawansowanym. Dzięki tej książce na wielu przykładach przećwiczysz i utrwalisz wiadomości z języka angielskiegp na poziomie C1 w skali europejskiej. W cenie nagrania audio MP3  ponad sześć godzin ćwiczeń z lektorem natywnym.

37,90 zł

Zdania do tłumaczenia w tym e-booku obejmują zagadnienia takie jak: pytania zależne, struktury: it takes, I find it, gerund/infinitive, czasowniki modalne, tryby warunkowe, zdania określające rezultat, przyczynę, kontrast, wish, mowa zależna, like/as, the more... the more..., no matter, wyrażenia i przyimki odpowiednie dla tego poziomu i inne.

 
Z książki najbardziej skorzystają ci, którzy pragną opanować gramatykę na poziomie zaawansowanym i ćwiczyć płynność w poruszaniu się w bardziej skomplikowanych strukturach językowych.
 
E-book wraz z nagraniami MP3 jest jak osobisty nauczyciel: przetestujesz z nim swoją wiedzę, otrzymasz wskazówki dotyczące użycia poszczególnych konstrukcji, ciekawostek językowych i często popełnianych błędów. Z płytą poćwiczysz wymowę i płynność mówienia.

Aby otworzyć ten e-book, niezbędny jest program, który otwiera pliki PDF.

Aby odtworzyć pliki audio, potrzebny jest program z możliwością odczytu plików MP3.

Spis treści: 
1. Review of tenses | Powtórka czasów
2. Indirect questions – review | Pytania zależne – powtórka 
3. It takes… – review | To zajmuje… / To potrwa… – powtórka
4. Find it | Wyrażanie opinii za pomocą czasownika to find 
5. Gerund & infinitive | Czasownik z końcówką -ing i bezokolicznik
6. Gerund & infinitive in other expressions | Gerund & infinitive w innych wyrażeniach
7. Bare infinitive and other forms | Nagi” bezokolicznik i inne formy
8. Modal verbs – review | Czasowniki modalne – powtórka
9. So do I / Neither do I | Ja też / Ja też nie
10. Conditionals – review | Tryby warunkowe – powtórka
11. Wish. If only | Żałuję… / Szkoda że…, Gdybym tylko… 
12. As if/though…, It's time…, Would rather… | Tak jakby…, Już czas…, Wolałbym…
13. Result & condition clauses | Wyrażanie rezultatu i warunku
14. Linking words: despite, due to etc. | Spójniki: pomimo, z powodu itd.
15. Passive voice | Strona bierna
16. Passive voice + personal pronouns | Strona bierna z zaimkami osobowymi
17. Have something done | Użycie konstrukcji have something done
18. Reported speech –relating verbs | Mowa zależna – czasowniki relacjonujące
19. Like & as | Użycie like & as
20. Question tags | Pytania rozłączne
21. Adjectives & adverbs | Przymiotniki i przysłówki
22. To be supposed to do sth | Mieć coś zrobić
23. Used to / be used to / get used to, would & will | Użycie used to / be used to / get used to, would i will
24. Emphasis: do, does, did; adverbs | Wzmocnienie za pomocą do/does/did i przysłówków
25. Whatever, whichever, wherever etc. | Cokolwiek, którykolwiek, gdziekolwiek itd.
26. Cleft sentences, it was me who… | Zdania typu to byłem ja…
27. The more…, the more… | Im…, tym…
28. No matter what/who/when… | Nieważne, koto/co/kiedy
29. All, whole; each, every; some, any | Użycie all, whole; each, every; any, some
30. Indefinite and relative pronouns | Zaimki nieokreślone i względne
31. There | Użycie there
32. Using & omitting articles  | Używanie i pomijanie przedimków
33. Prepositions | Przyimki
34. Expressions | Wyrażenia
35. Common mistakes | Często popełniane błędy
36. Review | Powtórzenie
Informacje techniczne:
  • autorzy: Magdalena Filak, Filip Radej
  • cena: 34,90 PLN (w tym 23% VAT)
  • liczba stron:154 
  • rok wydania: 2016
  • format: ZIP (PDF + mp3)
  • rozmiar plików: 2,6 MB (PDF) + 99,5 MB (mp3)
  • długość nagrań: ponad 6 godzin
  • lektorzy: Andrew Edwins, Martyna Chuderska.

Napisz recenzję

Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 5 (e-book)

Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 5 (e-book)

Poziom zaawansowany. Elektroniczna wersja książki z serii Angielski w tłumaczeniach w formacie PDF.

Wejdź na kolejny szczebel i poznaj zagadnienia na poziomie zaawansowanym. Dzięki tej książce na wielu przykładach przećwiczysz i utrwalisz wiadomości z języka angielskiegp na poziomie C1 w skali europejskiej. W cenie nagrania audio MP3  ponad sześć godzin ćwiczeń z lektorem natywnym.

Jeśli czasy angielskie sprawiają Ci trudność i chcesz intuicyjnie wybierać poprawne formy gramatyczne, nie musisz dłużej szukać. Niniejszy e-book (PDF) wraz z nagraniami mp3 to klucz do poprawnego posługiwania się angielskimi czasami. Absolutna nowość!

39,90 zł

Wersja elektroniczna (pdf + mp3) rewelacyjnej książki dla osób, które chcą rozbudować swoje umiejętności językowe oraz swobodnie używać ciekawych konstrukcji w codziennej komunikacji w języku angielskim. Dzięki niej nauczysz się tworzyć zdania warunkowe, używać spójników i płynnie wykorzystywać je w zdaniach złożonych.

39,90 zł

Poziom średnio zaawansowany plus. Elektroniczna wersja książki z serii Angielski w tłumaczeniach w formacie PDF. Z tą książką poćwiczysz wiele ciekawych struktur gramatycznych na poziomie średnio zaawansowanym plus. Otrzymasz także nagrania audio – ponad sześć godzin nagrań MP3!

37,90 zł

Poziom zaawansowany plus. Elektroniczna wersja książki z serii Angielski w tłumaczeniach w formacie PDF.  Ostatnia część z serii. Książka znacznie poszerza znajomość gramatyki zaawansowanej o wyszukane zagadnienia gramatyczne. Wraz z e-bookiem otrzymasz także płytę audio – ponad sześć godzin nagrań MP3! Ucz się i sprawdź się!

39,90 zł

Produkty Powiązane