Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 6 (e-book)

AwTGr6_ebook

Poziom zaawansowany plus. Elektroniczna wersja książki z serii Angielski w tłumaczeniach w formacie PDF. 

Ostatnia część z serii. Książka znacznie poszerza znajomość gramatyki zaawansowanej o wyszukane zagadnienia gramatyczne. Wraz z e-bookiem otrzymasz także płytę audio  ponad sześć godzin nagrań MP3Ucz się i sprawdź się!

39,90 zł

Książka do angielskiego, poziom 6

W tym e-booku znajdują się zdania do tłumaczenia wykorzystujące takie zagadnienia jak: użycie gerund/infinitive, specyficzne punkty dotyczące mowy zależnej i strony biernej, struktury have sth done, happen to, mixed conditionals, inwersja, wyrażenia gramatyczne, imiesłowy i inne.

 
Książka przeznaczona jest dla wszystkich dążących do wzbogacenia i urozmaicenia struktur gramatycznych używanych w języku angielskim.
 
Książka ta wraz z nagranami MP3 jest jak osobisty nauczycie: przetestujesz z nią swoją wiedzę, dostaniesz wskazówki dotyczące użycia poszczególnych struktur językowych, ciekawostek językowych i często popełnianych błędów. Z płytą poćwiczysz wymowę i płynność mówienia.

Aby otworzyć ten e-book, niezbędny jest program, który otwiera pliki PDF, np. Adobe Reader.

Aby odtworzyć pliki audio, potrzebny jest program z możliwością odczytu plików MP3.

Spis treści:  
 
1. Review of tenses | Powtórka czasów
2. Articles – review | Przedimiki – powtórka
3. Countable, uncountable & plural nouns – review | Rzeczowniki policzalne, niepoliczalne i w liczbie mnogiej
4. Verbs followed nu gerund or infinitive | Czasowniki używane z formą gerund & infinitive
5. To + gerund | To z końcówką -ing
6. Comparison, as as…| Porównywanie, konstrukcje as… as…
7. Reported speech  review | Mowa zależna – powtórka
8. Passive voice | Strona bierna
9. Unreal times – review | Mowa zależna – powtórka
10. Future Past tenses | Czasy przyszłe dokonane
11. Participle clauses | Konsrukcje imiesłowowe
12. Perfect infinitive & gerund | Użycie przeszłej formy bezokolicznika i formy gerund
13. Linking words | Spójniki
14. Indefinite pronouns - review | Zaimki nieokreślone – powtórka
15. So, such, too, enough – word order | Użycie so, such, too, enough – szyk zdania
16. Happen to & make it | Użycie konstrukcji happen to & make it
17. Irregular verbs | Czasowniki nieregularne
18. Mixed Conditionals | Mieszane tryby warunkowe
19. The subjunctive | Toby łączący
20. Inversion 1 | Inwersja 1
21. Inversion 2 | Inwersja 2
22. Using tenses in conditionals & time clauses | Czasy w trybach warunkowych i zdaniach czasowych
23. Other time clause | Pozostałe zdania czasowe
24. Fronting | Przedni szyk wyrazowy
25. Omitting verbs & the nominative absolute | Pomijanie czasowników i użycie nominative absolute
26. Relative pronouns | Zaimki względne
27. Use of singular & plural verb forms | Użycie pojedynczej i mnogiej formy czasownika
28. Reading numbers | Czytanie liczb
29. Other grammar expressions | Inne wyrażenia gramatyczne 1
30. Other grammar expressions | Inne wyrażenia gramatyczne 2
31. Phrases with and without prepositions | Zwroty z przyimkami i bez przyimków
32. Prepositions | Przyimki
33. Expressions | Wyrażenia
34. Sayings | Powiedzenia
35. Slang & informal English | Angielski slang i język potoczny
36.Review | Powtórka
Informacje techniczne: 
  • autorzy: Magdalena Filak, Filip Radej
  • cena: 34,90 PLN (w tym 23% VAT)
  • liczba stron: 154
  • rok wydania: 2016
  • format: ZIP (PDF + mp3)
  • rozmiar plików: 3,2 MB (PDF) + 312,7 MB (mp3)
  • długość nagrań: 6 godzin
  • lektorzy: Andrew Edwins, Patryk Bartoszewski.

Napisz recenzję

Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 6 (e-book)

Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 6 (e-book)

Poziom zaawansowany plus. Elektroniczna wersja książki z serii Angielski w tłumaczeniach w formacie PDF. 

Ostatnia część z serii. Książka znacznie poszerza znajomość gramatyki zaawansowanej o wyszukane zagadnienia gramatyczne. Wraz z e-bookiem otrzymasz także płytę audio  ponad sześć godzin nagrań MP3Ucz się i sprawdź się!

Jedyna w swoim rodzaju książka do nauki Phrasal verbs w formacie elektronicznym PDF wraz z audio MP3 (ponad 420 minut). Zawiera niezbędne i najczęściej używane czasowniki złożone ujęte w ponad 1400 zdaniach, a także w związkach frazeologicznych. Dzięki temu uczysz się nie tylko ich znaczenia, ale również ich właściwego stosowania w kontekście.

39,90 zł

Wersja elektroniczna (pdf + mp3) rewelacyjnej książki dla osób, które chcą rozbudować swoje umiejętności językowe oraz swobodnie używać ciekawych konstrukcji w codziennej komunikacji w języku angielskim. Dzięki niej nauczysz się tworzyć zdania warunkowe, używać spójników i płynnie wykorzystywać je w zdaniach złożonych.

39,90 zł

Poziom zaawansowany. Elektroniczna wersja książki z serii Angielski w tłumaczeniach w formacie PDF. Wejdź na kolejny szczebel i poznaj zagadnienia na poziomie zaawansowanym. Dzięki tej książce na wielu przykładach przećwiczysz i utrwalisz wiadomości z języka angielskiegp na poziomie C1 w skali europejskiej. W cenie nagrania audio MP3 – ponad sześć...

37,90 zł

Produkty Powiązane