Francuski w tłumaczeniach, Gramatyka 1 (e-book)

FwTGr1_ebook

Książka do nauki francuskiego w formacie PDF wraz z plikami audio MP3. Dzięki niej w jasnym i przejrzystym stylu nauczysz się gramatyki francuskiej na poziomie podstawowym. Zawiera ona ponad 1200 zdań do tłumaczenia, a wraz z nimi wskazówki i objaśnienia gramatyczne, dzięki którym opanujesz język i sprawdzisz swoje umiejętności.

37,90 zł

Francuski w tłumaczeniach, gramatyka 1 to elektroniczna wersja książki (PDF + mp3), która zawiera:

 • czytelnie i wyczerpująco wyjaśnioną teorię, dzięki czemu szybko zrozumiesz zasady gramatyczne języka francuskiego,
 • setki zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, ułożonych według zagadnień gramatycznych, zgodnie ze stopniowaniem trudności,
 • komentarze dotyczące często popełnianych błędów, dzięki którym nauczysz się właściwego użycia języka,
 • pliki mp3 z ponad 5-godzinnym kursem audio, pomagającym w utrwaleniu przyswojonej wiedzy, ćwiczeniu wymowy i dobrego konstruowania zdań,
 • jasny, nowatorski i przystępny układ stron usprawniający proces nauki, dzięki czemu staje się ona czystą przyjemnością.


Wymarzony podręcznik dla młodzieży i dorosłych, dla uczniów i samouków oraz wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności językowe na poziomie podstawowym.

Ta książka to Twój osobisty nauczyciel, który nauczy, wytłumaczy, podpowie i sprawdzi poziom Twojej wiedzy oraz dobrze ją usystematyzuje.

Posłuchaj przykładowego rozdziału: 

 
Zobacz przykładowy rozdział książki klikając tutaj : Przykładowy rozdział książki pdf "Niemiecki w tłumaczeniach 1"

Spis treści:

1. Les expressions utiles | Przydatne wyrażenia
2. Le verbe être | Czasownik być
3. Le présentatif c’est et l’article indéfini | Zwrot prezentujący c’est i rodzajnik nieokreślony
4. L’adjectif épithète et sa place | Przymiotnik i jego miejsce
5. Le verbe avoir et les pronoms personnels toniques | Czasownik mieć i zaimki osobowe akcentowane
6. Les verbes en -er | Czasowniki zakończone na -er
7. Les verbes pouvoir et vouloir | Czasowniki móc i chcieć
8. L’article défini et l’adjectif démonstratif | Rodzajnik określony i zaimek przymiotny wskazujący
9. Les verbes aller et partir | Czasowniki iść/jechać i wyjeżdżać
10. Les adjectifs possessifs | Zaimki przymiotne dzierżawcze
11. Les verbes venir, revenir, tenir | Czasowniki przyjść/przyjechać, wracać, trzymać
12. Exprimer le temps 1 | Wyrażanie czasu 1
13. Exprimer le temps 2 | Wyrażanie czasu 2
14. L’article contracté | Rodzajnik ściągnięty
15. Les verbes devoir et recevoir | Czasowniki musieć i otrzymywać
16. Les expressions avec avoir et il faut | Wyrażenia z avoir i il faut
17. Exprimer la quantité et l’article partitif | Ilość i rodzajnik cząstkowy
18. Les verbes savoir et connaître | Czasowniki umieć/wiedzieć i znać
19. Le verbe faire | Czasownik robić
20. Les phrases interrogatives avec l’inversion | Zdania pytające z inwersją
21. Les phrases interrogatives sans l’inversion | Zdania pytające bez inwersji
22. Le verbe prendre | Czasownik brać/wziąć
23. Le verbe mettre | Czasownik kłaść/położyć
24. Les verbes voir, croire, dire et boire | Czasowniki widzieć, wierzyć, powiedzieć i pić
25. Les pronoms compléments le, la, les, en | Zaimki dopełnieniowe bliższe jego, , je, ich
26. La construction impersonnelle il y a| Zwrot bezosobowy il y a
27. Les prépositions de lieu | Przyimki miejsca
28. Les verbes et leurs compléments | Czasowniki i ich dopełnienia
29. Les verbes en -endre | Czasowniki zakończone na -endre
30. Les pronoms compléments me, te, nous, vous, lui, leur | Zaimki dopełnieniowe bliższe i dalsze
31. Les verbes pronominaux | Czasowniki zwrotne
32. L’impératif 1 | Tryb rozkazujący 1
33. L’impératif 2 | Tryb rozkazujący 2
34. Les expressions | Wyrażenia
35. Révision | Powtórzenie

Informacje techniczne:

 • autor: Janina Radej
 • cena: 34,90 PLN (w tym 23% VAT)
 • liczba stron: 150
 • rok wydania: 2014
 • format plików: PDF + mp3
 • rozmiar plików: 87,1 MB
 • długość nagrań: ponad 5 godzin
 • lektorzy: Christine Martinez, Patryk Bartoszewski.

Napisz recenzję

Francuski w tłumaczeniach, Gramatyka 1 (e-book)

Francuski w tłumaczeniach, Gramatyka 1 (e-book)

Książka do nauki francuskiego w formacie PDF wraz z plikami audio MP3. Dzięki niej w jasnym i przejrzystym stylu nauczysz się gramatyki francuskiej na poziomie podstawowym. Zawiera ona ponad 1200 zdań do tłumaczenia, a wraz z nimi wskazówki i objaśnienia gramatyczne, dzięki którym opanujesz język i sprawdzisz swoje umiejętności.

Produkty Powiązane