Francuski w tłumaczeniach, Gramatyka 2 (e-book)

FwTGr2_ebook

Elektroniczna wersja 2 części książki do nauki języka francuskiego z serii W tłumaczeniach. Jasny i przejrzysty styl, setki przykładów wraz ze wskazówkami i objaśnieniami gramatycznymi, dzięki którym poznasz gramatykę francuską na poziomie podstawowym plus. Dzięki załączonym nagraniom MP3 nabierzesz pewności siebie w mówieniu, poprawisz wymowę i sprawdzisz swoje umiejętności.

37,90 zł

Francuski w tłumaczeniach. Gramatyka 2 zawiera:

 • czytelnie i wyczerpująco wyjaśnioną teorię, dzięki czemu szybko zrozumiesz zasady gramatyczne języka francuskiego,
 • setki zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, ułożonych według zagadnień gramatycznych, zgodnie ze stopniowaniem trudności,
 • komentarze dotyczące często popełnianych błędów, dzięki którym nauczysz się właściwego użycia języka,
 • nagrania audio (mp3), pomagające w utrwaleniu przyswojonej wiedzy, ćwiczeniu wymowy i dobrego konstruowania zdań,
 • jasny, nowatorski i przystępny układ stron usprawniający proces nauki, dzięki czemu staje się ona czystą przyjemnością.


To wymarzony podręcznik dla młodzieży i dorosłych, dla uczniów i samouków oraz wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności językowe na poziomie podstawowym plus.

To Twój osobisty nauczyciel, który nauczy, wytłumaczy, podpowie i sprawdzi poziom Twojej wiedzy oraz dobrze ją usystematyzuje.

Posłuchaj przykładowych zdań z rozdziału: 

Spis treści:

Wprowadzenie
Zasady francuskiej wymowy i czytania
1. La négation 1 | Przeczenie, część 1
2. La négation 2 | Przeczenie, część 2
3. Verbes du 1. groupe – particularités | Czasowniki pierwszej grupy – ciekawostki ortograficzne
4. Verbes du 2. groupe | Czasowniki drugiej grupy
5. Le futur proche | Czas przyszły bliski
6. Les adverbes | Przysłówki
7. Le passé composé – verbes du 1. groupe | Czas przeszły złożony – czasowniki 1. grupy
8. Le passé composé – verbes des 2. et 3. groupes | Czas przeszły złożony – czasowniki 2. i 3. grupy
9. Le passé composé – verbes irréguliers | Czas przeszły złożony – czasowniki nieregularne
10. Le passé composé – verbes avec l’auxiliaire être | Czas przeszły złożony z posiłkowym être
11. Le passé composé – verbes pronominaux | Czas przeszły złożony – czasowniki zwrotne
12. Les comparatifs | Stopniowanie przymiotnika
13. La comparaison | Porównanie
14. Les indéfinis 1 | Zaimki nieokreślone, część 1
15. Les indéfinis 2 | Zaimki nieokreślone, część 2
16. L’imparfait | Czas przeszły niedokonany
17. L’imparfait et le passé composé | Czas przeszły niedokonany i przeszły złożony
18. Les pronoms relatifs 'qui, que, où' | Zaimki względne
19. Le futur simple | Czas przyszły prosty
20. Le futur simple – verbes irréguliers | Czas przyszły prosty – czasowniki nieregularne
21. Phrase conditionnelle du 1. type | Zdanie warunkowe 1. typu
22. Le conditionnel | Tryb warunkowy
23. Exprimer la possession | Wyrażanie przynależności
24. Les démonstratifs | Zaimki wskazujące
25. Les verbes pronominaux | Czasowniki zwrotne
26. La phrase exclamative | Zdanie wykrzyknikowe
27. Les prépositions du lieu | Przyimki miejsca
28. Construction 'verbe+de+nom' | Konstrukcja czasownik+de+rzeczownik
29. Construction 'verbe+à+nom' | Konstrukcja czasownik+à+rzeczownik
30. Les pronoms y et en 1 | Zaimki y i en, część 1
31. Les pronoms y et en 2 | Zaimki y i en, część 2
32. Construction 'verbe+de+verbe' | Konstrukcja 'czasownik+de+czasownik'
33. Construction 'verbe+à+verbe' | Konstrukcja 'czasownik+à+czasownik'
34. Les expressions | Wyrażenia
35. Révision | Powtórzenie

Informacje techniczne:

 • autor: Janina Radej
 • cena: 34,90 PLN (w tym 23% VAT)
 • liczba stron: 150
 • rok wydania: 2015
 • format plików: PDF + mp3
 • rozmiar plików: 124,1 MB
 • długość nagrań: ponad 6 godzin
 • lektorzy: Christine Martinez, Patryk Bartoszewski.

Napisz recenzję

Francuski w tłumaczeniach, Gramatyka 2 (e-book)

Francuski w tłumaczeniach, Gramatyka 2 (e-book)

Elektroniczna wersja 2 części książki do nauki języka francuskiego z serii W tłumaczeniach. Jasny i przejrzysty styl, setki przykładów wraz ze wskazówkami i objaśnieniami gramatycznymi, dzięki którym poznasz gramatykę francuską na poziomie podstawowym plus. Dzięki załączonym nagraniom MP3 nabierzesz pewności siebie w mówieniu, poprawisz wymowę i sprawdzisz swoje umiejętności.

Produkty Powiązane