Francuski w tłumaczeniach, Gramatyka 3 (e-book)

FwTGr3_ebook

NOWOŚĆ! Elektroniczna wersja (PDF+MP3) trzeciej części praktycznego kursu do nauki języka francuskiego, który łączy w sobie ćwiczenie umiejętności mówienia z zagadnieniami gramatycznymi. Ponad 1200 zdań do tłumaczenia opracowanych według zagadnień gramatycznych na poziomie średnio zaawansowanym+ (B1/B2).

37,90 zł

Jest to wymarzona książka do nauki języka francuskiego dla młodzieży i dorosłych, dla uczniów i samouków. Część trzecia ćwiczy i utrwala zagadnienia na poziomie średnio zaawansowanym B1/B2.
Stanowi doskonałe uzupełnienie tradycyjnych kursów, nauki w szkole lub na uniwersytecie. Jest to też niezbędna pomoc dla maturzystów oraz osób przygotowujących się do egzaminów certyfikacyjnych.

 • jasny, nowatorski i logiczny układ stron zmotywuje Cię do regularnej i skutecznej nauki,
 • przystępne objaśnienia gramatyczne oraz wskazówki w języku polskim pozwolą Ci szybko zrozumieć i przyswoić wiedzę,
 • setki zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, opracowanych według zagadnień gramatycznych, ułatwią Ci zapamiętanie potrzebnych konstrukcji zdaniowych i słownictwa,
 • nagrania w formacie mp3 z ponad 6-godzinnym kursem audio umożliwią Ci ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu, wymowy, intonacji i tworzenia francuskich zdań.
Posłuchaj przykładowych zdań z rozdziału: 

Spis treści:

Wprowadzenie

Zasady francuskiej wymowy i czytania:

1.La révision des temps | Powtórzenie czasów
2.Les structures Il/Elle est / C’est+l’adjectif épithète | Konstrukcje Il/Elle est + przymiotnik, c’est + przymiotnik
3.Les conjonctions que, parce que, pour | Spójniki że, ponieważ, żeby
4.Exprimer la cause. Les conjonctions puisque/comme etc. | Wyrażanie przyczyny. Spójniki ponieważ/skoro itd.
5.Les conjonctions mais, ou, et, donc, or, ni, car et d’autres | Spójniki ale, lub, i, więc, otóż, ani, bo i inne
6.Le pronom relatif dont | Zaimek względny dont8
7.La structure C’est Jean… qui/que… | Konstrukcja typu To Jean…
8.Exprimer les questions au discours indirect | Wyrażanie pytań w mowie zależnej 
9.L’expression du présent  | Sposoby wyrażania teraźniejszości
10.Exprimer la proximité de temps | Wyrażanie bliskiej odległości w czasie
11.Les verbes de déplacement | Czasowniki wyrażające zmianę miejsca 
12.L’expression du futur. Le futur antérieur | Sposoby wyrażania przyszłości. Czas przyszły dokonany
13.Les verbes avec deux compléments. L’ordre des pronoms  | Czasowniki z dwoma dopełnieniami. Kolejność zaimków
14.L’ordre et la place des pronoms compléments | Kolejność i miejsce zaimków dopełnieniowych
15.Le plus–que-parfait | Czas przeszły uprzedni
16.Les structures …ne… que…, il n’y a que... | Konstrukcje ...ne...que..., il n’y a que...
17.Les verbes suivis des prépositions pour, par, avec, sur, contre, après | Czasowniki z przyimkami pour, par, avec, sur, contre, après
18.Les pronoms relatifs composés | Zaimki względne złożone
19.L’emploi de ce qui, ce que, ce dont, où | Użycie ce qui, ce que, ce dont, où
20.Les verbes de mouvement | Czasowniki ruchu
21.L’emploi du pronom ça/cela | Użycie zaimka ça/cela
22.L’emploi du pronom on. La voix passive au présent  | Użycie zaimka on. Strona bierna w czasie teraźniejszym
23.L’emploi de l’infinitif | Użycie bezokolicznika
24.La structure faire + infinitif | Konstrukcja faire + bezokolicznik
25.Les structures avec les verbes laisser, trouver, rendre | Konstrukcje z czasownikami laisser, trouver, rendre
26.La formation du féminin des noms et des adjectifs épithètes | Tworzenie rodzaju żeńskiego rzeczownika i przymiotnika
27.Les phrases conditionnelles du 2e type | Zdania warunkowe 2. typu
28.Les nombres | Liczby
29.Le subjonctif présent – il faut que… | Tryb łączący czasu teraźniejszego – trzeba, żeby
30.Le subjonctif après certains verbes | Tryb łączący po niektórych czasownikach
31.Le subjonctif présent – les constructions impersonnelles | Tryb łączący czasu teraźniejszego – konstrukcje bezosobowe
32.C’est… à faire, Il y a… aux divers temps | Zwroty c’est… à faire, il y a… w różnych czasach
33.Les pronoms possessifs le sien / le leur etc. | Zaimki rzeczowne dzierżawcze jego/jej/ich
34.Les expressions | Wyrażenia
35.Révision | Powtórzenie

Informacje techniczne:
 • autor: Janina Radej
 • cena: 37,90 PLN (w tym 23% VAT)
 • liczba stron: 150
 • rok wydania: 2016
 • format plików: PDF + mp3
 • rozmiar plików: 124,4 MB
 • długość nagrań: ponad 6 godzin.

Napisz recenzję

Francuski w tłumaczeniach, Gramatyka 3 (e-book)

Francuski w tłumaczeniach, Gramatyka 3 (e-book)

NOWOŚĆ! Elektroniczna wersja (PDF+MP3) trzeciej części praktycznego kursu do nauki języka francuskiego, który łączy w sobie ćwiczenie umiejętności mówienia z zagadnieniami gramatycznymi. Ponad 1200 zdań do tłumaczenia opracowanych według zagadnień gramatycznych na poziomie średnio zaawansowanym+ (B1/B2).

Produkty Powiązane