Hiszpański w tłumaczeniach, Gramatyka 1 (e-book)

HwTGr1_ebook

Naucz się gramatyki hiszpańskiej w sposób przystępny i skuteczny! To książka w formacie PDF wraz z kursem audio MP3 (ponad cztery godziny), dzięki której opanujesz podstawy języka hiszpańskiego oraz przełamiesz barierę mówienia.

34,90 zł z VAT

Zawartość książki papierowej w wersji elektronicznej. Znajdziesz w niej proste wyjaśnienie zasad gramatycznych oraz dowiesz się, jak unikać błędów. Poznasz przydatne wyrażenia i zwroty z życia codziennego. Wraz z kursem audio (mp3) poćwiczysz wymowę, rozumienie ze słuchu i umiejętność porozumiewania się.

W książce znajdziesz:

  • setki zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, ułożonych według zagadnień gramatycznych zgodnie ze stopniowaniem trudności, 
  • czytelne wskazówki w języku polskim, ułatwiające zrozumienie zasad gramatycznych języka hiszpańskiego, 
  • płytę CD (mp3) z czterogodzinnym kursem audio, pomagającym w utrwaleniu przyswojonej wiedzy, ćwiczeniu wymowy i właściwego konstruowania zdań.
 
 

To książka wymarzona dla samouków i wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności językowe na poziomie podstawowym. W prosty i jasny sposób przekazuje wiedzę na temat struktur gramatycznych i zachęca do ćwiczeń. Dzięki temu nauka języka hiszpańskiego staje się czystą przyjemnością!

przykładowa strona książki

cena: 29,90 PLN (w tym 23% VAT)
rodzaj pliku: ZIP (PDF + MP3)
rozmiar pliku PDF: 3,4 MB
rozmiar plików MP3: 161 MB

Spis treści:

1. Frases útiles, czyli przydatne wyrażenia
2. El verbo ser, czyli czasownik być
3. Adjetivos y demostrativos, czyli przymiotniki i zaimki wskazujące
4. Presente de indicativo, verbos terminados en -ar, czyli czas teraźniejszy, czasowniki regularne zakończone na -ar
5. Presente de indicativo, verbos terminados en -er, -ir, czyli czas teraźniejszy, czasowniki regularne zakończone na -er-ir
6. Números y formación del plural, czyli liczby i tworzenie liczby mnogiej rzeczownika
7. Tener y querer, czyli mieć i chcieć
8. El verbo estar, czyli czasownik być - estar
9. Preguntas, czyli pytania
10. Adjetivos posesivos, czyli zaimki dzierżawcze przymiotne
11. Los verbos irregulares: ir, poder, hacer, czyli czasowniki nieregularne: iść, móc, robić
12. Hay, czyli struktura hayjest,
13. Expresiones de tiempo, czyli wyrażenia związane z czasem
14. Verbos irregulares 1, czyli czasowniki nieregularne, część 1
15. Verbos irregulares 2, czyli czasowniki nieregularne, część 2
16. El verbo tener y tener que, czyli czasowniki mieć i musieć
17. Uso de los pronombres, czyli użycie zaimków
18. Uso de los pronombres y pronombres con preposiciones, czyli użycie zaimków i zaimki osobowe używane z przyimkami
19. Los verbos: gustar, encantar, doler, parecer, czyli czasowniki: lubić, uwielbiać, boleć i wydawać się
20. Verbos reflexivos, czyli czasowniki zwrotne
21. Estructura estar + gerundio, czyli czasownik estar + gerundio – czas teraźniejszy ciągły
22. Artículos: el, la, un, una, los, las, unos, unas, czyli rodzajniki określone i nieokreślone
23. Nombres masculinos y femeninos, czyli rzeczowniki rodzaju męskiego oraz żeńskiego
24. Estructura ir a + infinitivo (ir a hacer algo), czyli określenie zamiaru w przyszłości
25. Uso de mucho, poco, un poco de, czyli użycie dużo i mało
26. Frecuencia y otras expresiones de tiempo, czyli określanie częstotliwości
27. Comparación, czyli porównywanie
28. Preposiciones 1, czyli przyimki, część 1
29. Preposiciones 2, czyli przyimki, część 2
30. Imperativo 1, czyli tryb rozkazujący, część 1
31. Imperativo 2, czyli tryb rozkazujący, część 2
32. Adverbios, czyli przysłówki
33. Conjunciones / conectores, czyli spójniki
34. Expresiones, czyli wyrażenia
35. Repaso, czyli powtórka

Napisz recenzję

Hiszpański w tłumaczeniach, Gramatyka 1 (e-book)

Hiszpański w tłumaczeniach, Gramatyka 1 (e-book)

Naucz się gramatyki hiszpańskiej w sposób przystępny i skuteczny! To książka w formacie PDF wraz z kursem audio MP3 (ponad cztery godziny), dzięki której opanujesz podstawy języka hiszpańskiego oraz przełamiesz barierę mówienia.

Kurs języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym / średnio zaawansowanym. Druga część serii w formacie PDF wraz z kursem audio MP3 (ponad sześć godzin). Dzięki niej w przystępny i skuteczny sposób opanujesz gramatykę języka hiszpańskiego oraz przełamiesz barierę mówienia. 

34,90 zł

Wersja PDF wraz z plikami audio w formacie mp3. To trzecia część serii, która zawiera zagadnienia gramatyczne języka hiszpańskiego na poziomie B1-B2. Dzięki niej poznasz struktury, które pozwolą Ci posługiwać się językiem w różnych sytuacjach życiowych jeszcze swobodniej.

34,90 zł

Elektroniczna wersja książki w formacie PDf wraz z plikami audio w formacie mp3. To czwarta część wyjątkowej serii do nauki języka hiszpańskiego. Dzięki niej poznasz i wyćwiczysz wiele przydatnych czasowników oraz struktur gramatycznych na poziomie B2 plus. Logiczny układ tematów oraz przejrzystość zachęcą Cię do regularnej nauki.

37,90 zł

NOWOŚĆ! Piąta część praktycznego kursu w wersji elektronicznej - łączy w sobie ćwiczenie umiejętności mówienia z zagadnieniami gramatycznymi. Zawiera klarowne objaśnienia oraz ponad 1200 zdań i niezbędnych wyrażeń na poziomie C1+ wraz z odpowiedziami.

37,90 zł

Produkty Powiązane