Hiszpański w tłumaczeniach, Gramatyka 2 (e-book)

HwTGr2_ebook

Kurs języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym / średnio zaawansowanym. Druga część serii w formacie PDF wraz z kursem audio MP3 (ponad sześć godzin). Dzięki niej w przystępny i skuteczny sposób opanujesz gramatykę języka hiszpańskiego oraz przełamiesz barierę mówienia. 

39,90 zł

Czytelnie i wyczerpująco przedstawiona gramatyka języka hiszpańskiego wraz z ćwiczeniami w wersji elektronicznej. Znajdziesz w niej wyjaśnienie zasad gramatycznych oraz dowiesz się, jak unikać błędów. Poznasz przydatne wyrażenia i zwroty z życia codziennego. Wraz z kursem audio (mp3) poćwiczysz wymowę, rozumienie ze słuchu i umiejętność porozumiewania się.

W książce znajdziesz:

 • niezbędną teorię gramatyczną, ułożoną zgodnie ze stopniowaniem trudności, co ułatwia naukę,
 • setki zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, ułożonych według zagadnień gramatycznych,
 • komentarze dotyczące często popełnianych błędów,
 • czytelne wskazówki w języku polskim, ułatwiające zrozumienie zasad gramatycznych języka hiszpańskiego, 
 • płytę CD (mp3) z sześciogodzinnym kursem audio, pomagającym w utrwaleniu przyswojonej wiedzy, ćwiczeniu wymowy i właściwego konstruowania zdań.
 
 

E-book wymarzony dla młodzieży i dorosłych, uczniów i samouków oraz wszystkich tych, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności językowe na poziomie podstawowym.

Spis treści:

1. Los verbos ser y estar | Czasownik być
2. Presente de Indicativo. Verbos regulares | Czas teraźniejszy (czasowniki regularne)
3. Presente de Indicativo. Verbos irregulares | Czas teraźniejszy (czasowniki nieregularne)
4. Posesivos | Zaimki dzierżawcze 1
5. Indefinidos (algo, nada, alguien, nadie) | Zaimki nieokreślone (coś, nic, ktoś, nikt)
6. Pretérito Perfecto. Verbos regulares | Czas przeszły złożony (czasowniki regularne)
7. Pretérito Perfecto. Verbos irregulares y reflexivos | Czas przeszły złożony (czasowniki nieregularne i zwrotne)
8. Uso de haber y estar. Estructura hay que | Użycie haber i estar oraz struktura hay que
9. Comparativos y superlativos | Stopień wyższy i najwyższy przymiotnika
10. Pretérito Indefinido. Verbos regulares | Czas przeszły (czasowniki regularne)
11. Pretérito Indefinido. Verbos irregulares | Czas przeszły (czasowniki nieregularne)
12. Verbos de afección | Czasowniki wyrażające uczucia
13. Me gustaría/debería/podría | Chciałbym/powinienem/mógłbym
14. Pronombres de objeto directo | Zaimki dopełnieniowe bliższe
15. Pronombres de objeto indirecto | Zaimki dopełnieniowe dalsze
16. Pronombres de objeto directo e indirecto | Zaimki dopełnieniowe bliższe i dalsze
17. Futuro Imperfecto | Czas przyszły
18. Oraciones condicionales | Zdania warunkowe
19. Uso de tan, tanto, tanta, tantos, tantascomo | Użycie tak… jak; tyle… co
20. Uso de bastante, suficiente y demasiado | Użycie całkiem, wystarczająco, zbyt
21. Estructuras acabar de; dejar de; volver a | Struktury z bezokolicznikiem
22. Estructuras llevar+gerundio; seguir+gerundio | Struktury robić coś już od..., dalej coś robić
23. Pretérito Imperfecto | Czas przeszły
24. Estructura estar+gerundio en el pasado | Struktura estar+gerundio w czasie przeszłym
25. Reflexivos | Zaimki zwrotne
26. Impersonalidad. Uso de se | Konstrukcja bezosobowa. Użycie se
27. Uso de todo/toda/todos/todas | Użycie słów cały/wszystko/wszystkie
28. Uso de los verbos tener que y haber | Użycie czasownika musieć i jest/są
29. Imperativo de la 3-ra persona del singular | Tryb rozkazujący 3-osoby liczby pojedynczej
30. Imperativo del plural | Tryb rozkazujący liczby mnogiej 
31. Preguntas | Pytania
32. Oraciones exclamativas | Zdania wykrzyknikowe
33. Preposiciones | Przyimki
34. Expresiones | Wyrażenia
35. Repaso | Powtórka

Informacje techniczne: 
 • autor: Magdalena Filak
 • cena: 34,90 PLN (w tym 23% VAT)
 • liczba stron: 150 
 • rok wydania: 2015
 • format plików: zip (PDF + MP3)
 • rozmiar plików: 4,3 MB (PDF) i 200 MB (mp3)
 • długość nagrań: 6 godzin
 • lektorzy: Carmen Azúar, Patryk Bartoszewski.

Napisz recenzję

Hiszpański w tłumaczeniach, Gramatyka 2 (e-book)

Hiszpański w tłumaczeniach, Gramatyka 2 (e-book)

Kurs języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym / średnio zaawansowanym. Druga część serii w formacie PDF wraz z kursem audio MP3 (ponad sześć godzin). Dzięki niej w przystępny i skuteczny sposób opanujesz gramatykę języka hiszpańskiego oraz przełamiesz barierę mówienia. 

Naucz się gramatyki hiszpańskiej w sposób przystępny i skuteczny! To książka w formacie PDF wraz z kursem audio MP3 (ponad cztery godziny), dzięki której opanujesz podstawy języka hiszpańskiego oraz przełamiesz barierę mówienia.

39,90 zł

Wersja PDF wraz z plikami audio w formacie mp3. To trzecia część serii, która zawiera zagadnienia gramatyczne języka hiszpańskiego na poziomie B1-B2. Dzięki niej poznasz struktury, które pozwolą Ci posługiwać się językiem w różnych sytuacjach życiowych jeszcze swobodniej.

39,90 zł

Elektroniczna wersja książki w formacie PDf wraz z plikami audio w formacie mp3. To czwarta część wyjątkowej serii do nauki języka hiszpańskiego. Dzięki niej poznasz i wyćwiczysz wiele przydatnych czasowników oraz struktur gramatycznych na poziomie B2 plus. Logiczny układ tematów oraz przejrzystość zachęcą Cię do regularnej nauki.

39,90 zł

NOWOŚĆ! Piąta część praktycznego kursu w wersji elektronicznej, która łączy w sobie ćwiczenie umiejętności mówienia z nauką zagadnień gramatycznych. Zawiera klarowne objaśnienia oraz ponad 1200 zdań i niezbędnych wyrażeń na poziomie C1-C2 wraz z odpowiedziami.

39,90 zł

Elektroniczna wersja książki, która powstała w jednym podstawowym celu: żeby ułatwić zrozumienie zagadnień, które wydają się dużo bardziej skomplikowane, niż są w rzeczywistości.  W e-booku znajdziesz zbiór najważniejszych zagadnień gramatycznych obejmujących poziomy od A1 do C1. Przedstawione są one w prosty i logiczny sposób, aby z łatwością zapamiętać...

39,90 zł

Produkty Powiązane