Hiszpański w tłumaczeniach, Gramatyka 4 (e-book)

HwTGr4_ebook

Elektroniczna wersja książki w formacie PDf wraz z plikami audio w formacie mp3. To czwarta część wyjątkowej serii do nauki języka hiszpańskiego. Dzięki niej poznasz i wyćwiczysz wiele przydatnych czasowników oraz struktur gramatycznych na poziomie B2 plus. Logiczny układ tematów oraz przejrzystość zachęcą Cię do regularnej nauki.

37,90 zł

Książka Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 4 w formacie PDF wraz z plikami audio mp3

Znajdziesz w niej:

• setki zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, ułożonych według zagadnień gramatycznych, zgodnie ze stopniowaniem trudności (w tej części znajdują się m.in. użycie trybu subjuntivo w czasie przeszłym, zdania warunkowe i czasowe, rodzajniki, przyimki, użycie czasowników dar, volver, quedar, echar, czas przyszły dokonany i wiele innych),
• czytelne wskazówki w języku polskim, ułatwiające zrozumienie zasad gramatycznych języka hiszpańskiego,
• nagrania mp3 z ponad sześciogodzinnym kursem audio, pomagającym w utrwaleniu przyswojonej wiedzy, ćwiczeniu wymowy i właściwego konstruowania zdań,
• jasną i logiczną strukturę, która zachęci do regularnej, skutecznej i – co nie mniej ważne – przyjemnej nauki.

To książka wymarzona dla samouków i wszystkich tych, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności językowe na poziomie średnio zaawansowanym (B2). W prosty i jasny sposób przekazuje wiedzę na temat struktur gramatycznych i zachęca do ćwiczeń. To doskonałe połączenie zasad gramatycznych i rozmówek, dzięki czemu nauczysz się posługiwać językiem naturalnie i poprawnie w zdaniach codziennego użytku.

Spis treści:

1. Los tiempos verbales del pasado. Verbos irregulares | Czasy przeszłe. Czasowniki nieregularne
2. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. Deseos, necesidad | Tryb subjuntivo w czasie przeszłym; pragnienia, potrzeby 
3. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. Estilo indirecto | Tryb subjuntivo w czasie przeszłym; mowa zależna 
4. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. El segundo condicional | Tryb subjuntivo w czasie przeszłym; drugi okres warunkowy 
5. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. Verbos de Afección | Tryb subjuntivo w czasie przeszłym; czasowniki wyrażające uczucia 
6. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. Negación | Tryb subjuntivo w czasie przeszłym; zdania przeczące 
7. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. Opinión | Tryb subjuntivo w czasie przeszłym; wyrażanie opinii 
8. Uso de Subjuntivo. Indeterminación | Użycie subjuntivo z zaimkami nieokreślonymi 
9. Subjuntivo. otros usos | Inne użycia trybu subjuntivo 
10. Uso de Subjuntivo en frases subordinadas | Użycie trybu subjuntivo w zdaniach podrzędnych 11. Pretérito Perfecto de Subjuntivo | Tryb Subjuntivo w czasie Pretérito Perfecto 
12. Uso de Subjuntivo. Comparación de tiempos | Użycie subjuntivo. Porównanie czasów 
13. Oraciones temporales | Zdania czasowe
14. Oraciones condicionales y finales | Zdania warunkowe i celowe 
15. Uso del artículo definido como determinante | Użycie rodzajnika określonego w funkcji zaimka wskazującego 
16. Pronombres relativos | Zaimki względne 
17. Uso de los pronombres lo, la, los, las, le, les | Użycie zaimków 
18. Uso de lo | Użycie lo 
19. El género de los nombres | Rodzaj rzeczownika 
20. Uso de mismo | Użycie mismo 
21. Uso de otro, el otro, otros, cada | Użycie otro, el otro, otros, cada 
22. Futuro Perfecto | Czas przyszły dokonany 
23. Expresión de probabilidad | Wyrażanie prawdopodobieństwa 
24. Los verbos dar y echar | Czasowniki dar i echar 
25. Los verbos quedar y volver | Czasowniki quedar i volver 
26. Artículos | Rodzajniki
27. Los indefinidos, cualquier(a) | Zaimki nieokreślone 
28. Presente de Indicativo para expresar futuro, pasado y otros usos | Różne aspekty użycia czasu teraźniejszego 
29. Condicional compuesto | Tryb przypuszczający złożony 
30. Estructuras: debería/podría/tenía que haber + participio | Konstrukcje: powinienem był mogłem coś zrobić 
31. El tercer condicional | Trzeci okres warunkowy 
32. Las preposiciones de y desde | Przyimki de i desde 
33. Expresiones y exclamaciones coloquiales | Zwroty i wyrażenia kolokwialne 
34. Expresiones | Wyrażenia 
35. Repaso | Powtórzenie

 Informacje techniczne:

  • autor: Magdalena Filak
  • cena: 37,90 PLN (w tym 23% VAT)
  • liczba stron: 150
  • rok wydania: 2015
  • format plików: zip (PDF + mp3)
  • rozmiar plików: 
  • długość nagrań: ponad 7 godzin
  • lektorzy: Carmen Azúar, Patryk Bartoszewski.

Napisz recenzję

Hiszpański w tłumaczeniach, Gramatyka 4 (e-book)

Hiszpański w tłumaczeniach, Gramatyka 4 (e-book)

Elektroniczna wersja książki w formacie PDf wraz z plikami audio w formacie mp3. To czwarta część wyjątkowej serii do nauki języka hiszpańskiego. Dzięki niej poznasz i wyćwiczysz wiele przydatnych czasowników oraz struktur gramatycznych na poziomie B2 plus. Logiczny układ tematów oraz przejrzystość zachęcą Cię do regularnej nauki.

Naucz się gramatyki hiszpańskiej w sposób przystępny i skuteczny! To książka w formacie PDF wraz z kursem audio MP3 (ponad cztery godziny), dzięki której opanujesz podstawy języka hiszpańskiego oraz przełamiesz barierę mówienia.

34,90 zł

Kurs języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym / średnio zaawansowanym. Druga część serii w formacie PDF wraz z kursem audio MP3 (ponad sześć godzin). Dzięki niej w przystępny i skuteczny sposób opanujesz gramatykę języka hiszpańskiego oraz przełamiesz barierę mówienia. 

34,90 zł

Wersja PDF wraz z plikami audio w formacie mp3. To trzecia część serii, która zawiera zagadnienia gramatyczne języka hiszpańskiego na poziomie B1-B2. Dzięki niej poznasz struktury, które pozwolą Ci posługiwać się językiem w różnych sytuacjach życiowych jeszcze swobodniej.

34,90 zł

NOWOŚĆ! Piąta część praktycznego kursu w wersji elektronicznej, która łączy w sobie ćwiczenie umiejętności mówienia z nauką zagadnień gramatycznych. Zawiera klarowne objaśnienia oraz ponad 1200 zdań i niezbędnych wyrażeń na poziomie C1-C2 wraz z odpowiedziami.

37,90 zł

Elektroniczna wersja książki, która powstała w jednym podstawowym celu: żeby ułatwić zrozumienie zagadnień, które wydają się dużo bardziej skomplikowane, niż są w rzeczywistości.  W e-booku znajdziesz zbiór najważniejszych zagadnień gramatycznych obejmujących poziomy od A1 do C1. Przedstawione są one w prosty i logiczny sposób, aby z łatwością zapamiętać...

37,90 zł

Produkty Powiązane