Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 5 (e-book)

HwTGr5_ebook

NOWOŚĆ! Piąta część praktycznego kursu w wersji elektronicznej, która łączy w sobie ćwiczenie umiejętności mówienia z nauką zagadnień gramatycznych. Zawiera klarowne objaśnienia oraz ponad 1200 zdań i niezbędnych wyrażeń na poziomie C1-C2 wraz z odpowiedziami.

37,90 zł

To wersja elektroniczna (pdf i mp3) piątej części praktycznego kursu, który łączy w sobie ćwiczenie umiejętności mówienia z nauką zagadnień gramatycznych. Zawiera klarowne objaśnienia oraz ponad 1200 zdań i niezbędnych wyrażeń na poziomie C1-C2 wraz z odpowiedziami. 
 • zmotywujesz się do regularnej i skutecznej nauki dzięki jasnemu, nowatorskiemu i logicznemu układowi stron
 • przyswoisz teorię i słownictwo, korzystając z setek zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, ułożonych według zagadnień gramatycznych 
 • nauczysz się właściwego użycia języka poprzez praktyczne komentarze i wskazówki
 • utrwalisz przyswojoną wiedzę, przećwiczysz wymowę i prawidłowe konstruowanie zdań dzięki płycie CD z ponad sześciogodzinnym kursem audio

Ten ebook to wymarzona książka dla młodzieży i dorosłych, dla uczniów i samouków oraz dla wszystkich tych, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności językowe na poziomie zaawansowanym (C1). Zawiera zagadnienia takie jak: Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo, perífrasis verbales, użycia czasownika hacer, strona bierna, gerundio, infinitivo, participio, por/para i wiele innych.  To idealny suplement regularnej nauki języka hiszpańskiego oraz pomoc w przygotowaniu się do egzaminów. W prosty i jasny sposób przekazuje wiedzę na temat konstrukcji gramatycznych i zachęca do ćwiczeń. Jest to też doskonały materiał wspomagający naukę zarówno dla nauczyciela, jak i dla ucznia.

Spis treści:

1. Ser y estar en expresiones | Czasowniki ser i estar w wyrażeniach

2. Infinitivo compuesto | Bezokolicznik złożony

3. Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo  verbos de afección | Czas zaprzeszły trybu łączącego – czasowniki wyrażające uczucia

4. Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo – la opinión, la negación | Czas zaprzeszły trybu łączącego – wyrażanie opinii, negacja

5. Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo – oraciones subordinadas | Czas zaprzeszły trybu łączącego – zdania złożone

6. Subjuntivo  tiempos diferentes | Tryb łączący w różnych czasach

7. Subjuntivo  otros usos | Inne użycia trybu łączącego

8. Subjuntivo o indicativo 1 | Porównanie trybu oznajmującego i łączącego 1

9. Subjuntivo o indicativo 2 | Porównanie trybu oznajmującego i łączącego 2

10. La voz pasiva | Strona bierna

11. El uso de se | Użycie se

12. Verbos de cambio | Czasowniki opisujące zmiany 

13. El verbo hacer | Czasownik hacer

14. El infinitivo | Bezokolicznik

15. El gerundio | Forma gerundio, imiesłów czynny

16. El participio | Forma participio, imiesłów bierny

17. Perífrasis de infinitivo | Peryfrazy z bezkolicznikiem

18. Perífrasis de gerundio | Peryfrazy z gerundio

19. Perífrasis de participio | Peryfrazy z participio

20. Estar por, estar para, estar + gerundio, haber de | Użycie konstrukcji estar por, estar para, estar + gerundio, haber de

21. Otros usos de los tiempos verbales | Inne użycia czasów

22. La posición y los determinantes del adjetivo | Miejsce przymiotnika w zdaniu i jego determinanty

23. Verbos con y sin pronombres reflexivos | Czasowniki używane z zaimkami i bez zaimków zwrotnych

24. El artículo con valor intensificador | Rodzajnik w funkcji wzmocnienia

25. Los indefinidos | Zaimki nieokreślone

26. Construcciones y expresiones prácticas | Praktyczne konstrukcje i wyrażenia

27. Oraciones relativas | Zdania względne

28. Oraciones temporals i finales | Zdania czasowe i celowe

29. Oraciones adversativas e ilativas | Zdania wyrażające kontrast i wyjaśniające

30. Oraciones causales i concesivas | Zdania przyczynowe i przyzwolenia

31. Por mucho / por muy / por más... que, sea lo que sea | Konstrukcje typu por mucho que, sea lo que sea

32. Oraciones consecutivas y lo numerales | Zdania wynikowe i liczebniki

33. Formas diminutivas y aumentativas | Zdrobnienia i zgrubienia

34. Por y para | Użycie przyimków por i para

35. Preposiciones | Przyimki

36. Expresiones | Wyrażenia

37. Expresiones y refranes | Wyrażenia i przysłowia

38. Repaso | Powtórka

Informacje techniczne:

 • autor: Magdalena Filak
 • cena: 37,90 PLN (w tym 23% VAT)
 • liczba stron: 164
 • rok wydania: 2017
 • format plików: zip (PDF + mp3) 
 • rozmiar plików: 
 • długość nagrań: ponad 7 godzin
 • lektorzy: Carmen Azúar, Patryk Bartoszewski.

Napisz recenzję

Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 5 (e-book)

Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 5 (e-book)

NOWOŚĆ! Piąta część praktycznego kursu w wersji elektronicznej, która łączy w sobie ćwiczenie umiejętności mówienia z nauką zagadnień gramatycznych. Zawiera klarowne objaśnienia oraz ponad 1200 zdań i niezbędnych wyrażeń na poziomie C1-C2 wraz z odpowiedziami.

Naucz się gramatyki hiszpańskiej w sposób przystępny i skuteczny! To książka w formacie PDF wraz z kursem audio MP3 (ponad cztery godziny), dzięki której opanujesz podstawy języka hiszpańskiego oraz przełamiesz barierę mówienia.

34,90 zł

Kurs języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym / średnio zaawansowanym. Druga część serii w formacie PDF wraz z kursem audio MP3 (ponad sześć godzin). Dzięki niej w przystępny i skuteczny sposób opanujesz gramatykę języka hiszpańskiego oraz przełamiesz barierę mówienia. 

34,90 zł

Wersja PDF wraz z plikami audio w formacie mp3. To trzecia część serii, która zawiera zagadnienia gramatyczne języka hiszpańskiego na poziomie B1-B2. Dzięki niej poznasz struktury, które pozwolą Ci posługiwać się językiem w różnych sytuacjach życiowych jeszcze swobodniej.

34,90 zł

Elektroniczna wersja książki w formacie PDf wraz z plikami audio w formacie mp3. To czwarta część wyjątkowej serii do nauki języka hiszpańskiego. Dzięki niej poznasz i wyćwiczysz wiele przydatnych czasowników oraz struktur gramatycznych na poziomie B2 plus. Logiczny układ tematów oraz przejrzystość zachęcą Cię do regularnej nauki.

37,90 zł

Produkty Powiązane