Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 2 (e-book)

NwTGr2_ebook

Chcesz skutecznie opanować sktruktury językowe na poziomie podstawowym+ ? Setki przykładów wraz ze wskazówkami, objaśnieniami i komentarzami pozwolą Ci zrozumieć zasady języka niemieckiego i wykorzystać wiedzę w praktyce. Dzięki nagraniom audio (mp3) wyćwiczysz umiejętność rozumienia ze słuchu i przełamiesz bariery mówienia.

34,90 zł z VAT

Jest to część 2 kursu do nauki języka niemieckiego. Dzięki nowatorskiemu systemowi nauczania serii "w tłumaczeniach" już od pierwszej lekcji zaczniesz używać języka w praktyce. E-book zawiera:

  • setki zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, ułożonych według zagadnień gramatycznych, zgodnie ze stopniowaniem trudności,
  • czytelnie i wyczerpująco wyjaśnioną teorię, dzięki czemu szybko zrozumiesz zasady gramatyczne języka niemieckiego,
  • komentarze dotyczące często popełnianych błędów, dzięki którym nauczysz się właściwego użycia języka,
  • płytę CD (mp3) z ponad 7-godzinnym kursem audio, pomagającym w utrwaleniu przyswojonej wiedzy, ćwiczeniu wymowy i dobrego konstruowania zdań,
  • jasny, nowatorski i przystępny układ stron usprawniający proces nauki, dzięki czemu staje się ona czystą przyjemnością.
 
Posłuchaj przykładowego rozdziału:  
Zobacz przykładowy rozdział książki klikając tutaj : Przykładowy rozdział książki pdf "Niemiecki w tłumaczeniach 1"
 

Ta książka to Twój osobisty nauczyciel, który nauczy, wytłumaczy, podpowie i sprawdzi poziom Twojej wiedzy oraz dobrze ją usystematyzuje.

Spis treści:

Główne zasady niemieckiej wymowy 
1. Redemittel | Przydatne zwroty 
2. Präsens – Wiederholung | Czas teraźniejszy – powtórka 
3. Dativ oder Akkusativ? – Wiederholung | Dativ czy Akkusativ? – Powtórka 
4. Präteritum der Verben ‘sein’ und ‘haben’ | Czas przeszły Präteritum czasowników ‘być’ i ‘mieć’ 
5. Präteritum der Modalverben | Czas przeszły Präteritum czasowników modalnych 
6. Perfekt der regelmäßigen Verben | Czas przeszły Perfekt czasowników regularnych 
7. Perfekt der unregelmäßigen Verben | Czas przeszły Perfekt czasowników nieregularnych 
8. Perfekt mit ‘haben’ oder ‘sein’? | Czas przeszły Perfekt z ‘haben’ czy ‘sein’? 
9. Perfekt oder Präteritum? | Perfekt czy Präteritum? 
10. Genitiv | Dopełniacz 
11. Präpositionen mit dem Genitiv | Przyimki z dopełniaczem 
12. Welcher, welche, welches? | Który, która, które? 
13. Eins, keins, meins – wann geht es ohne Nomen? | Eins, keins, meins – kiedy pomijamy rzeczownik? 
14. Indefinitpronomen | Zaimki nieokreślone 
15. Adjektivdeklination nach dem bestimmten Artikel | Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym  
16. Adjektivdeklination nach dem unbestimmten Artikel | Odmiana przymiotnika 
po rodzajniku nieokreślonym 
17. Adjektivdeklination ohne Artikel | Odmiana przymiotnika bez rodzajnika 
18. Adjektivdeklination im Plural | Odmiana przymiotnika w liczbie mnogiej 
19. Deklination der Adjektive im Komparativ und Superlativ | Odmiana przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym 
20. ‘Welch-‘ oder ‘was für ein-’? | ‘Welch-‘ czy ‘was für ein-’? 
21. Ordnungszahlen und Datum | Liczebniki porządkowe i daty 
22. Wann? – Temporale Präpositionen | Kiedy? – Przyimki czasu 
23. Wo, woher und wohin? – Lokale Präpositionen | Gdzie, skąd i dokąd? – Przyimki miejsca 
24. Nebensätze mit ‘dass’ | Zdania podrzędnie złożone z ‘dass’ 
25. Nebensätze mit ‘weil’ und ‘ob’ | Zdania podrzędnie złożone z ‘weil’ i ‘ob’ 
26. Indirekte Fragen | Pytania zależne 
27. Relativpronomen| Zaimki względne 
28. Infinitiv mit und ohne ‘zu’  1 | Bezokolicznik z ‘zu’ i bez ‘zu’  1 
29. Infinitiv mit und ohne ‘zu’  2 | Bezokolicznik z ‘zu’ i bez ‘zu’  2 
30. Finalsätze: ‘damit’ / ‘um…zu...’ | Zdania okolicznikowe celu: ‘damit’ / ‘um…zu…’ 
31. Rektion der Verben | Rekcja czasownika 
32. Fragen und Antworten mit Präpositionen | Pytania i odpowiedzi z przyimkami 
33. Sätze mit ‘wenn’ / ’falls’ | Zdania z ‘wenn’ / ’falls’ 
34. ‘Wenn’ oder ‘als’? | ‘Wenn’ czy ‘als’? 
35. Sätze mit ‘obwohl’ und ‘trotzdem’ | Zdania z ‘obwohl’ i ‘trotzdem’ 
36. Partikel | Partykuły 
37. Redemittel | Przydatne zwroty 
38. Wiederholung | Powtórka 
Podstawowe informacje dotyczące odmiany czasownika w czasie teraźniejszym 
Lista ważnych czasowników i imiesłowów czasu Perfekt 
Rektion der Verben | Rekcja czasownika

 

Cena: 32.90 PLN (w tym 23% VAT)
Ilość stron: 168
Rok wydania: 2015
Format: (PDF + MP3) ZIP
Wielkość: 126.4 MB
Długość nagrań na płycie: ponad 7 godzin
Czytają: Bettina Lexow-Petniakowski, Patryk Bartoszewski

Napisz recenzję

Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 2 (e-book)

Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 2 (e-book)

Chcesz skutecznie opanować sktruktury językowe na poziomie podstawowym+ ? Setki przykładów wraz ze wskazówkami, objaśnieniami i komentarzami pozwolą Ci zrozumieć zasady języka niemieckiego i wykorzystać wiedzę w praktyce. Dzięki nagraniom audio (mp3) wyćwiczysz umiejętność rozumienia ze słuchu i przełamiesz bariery mówienia.

Produkty Powiązane