Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 2 (e-book)

NwTGr2_ebook

Chcesz skutecznie opanować struktury językowe na poziomie podstawowym plus? Setki przykładów wraz ze wskazówkami, objaśnieniami i komentarzami pozwolą Ci zrozumieć zasady języka niemieckiego i wykorzystać swoją wiedzę w praktyce. Dzięki nagraniom audio (mp3) wyćwiczysz umiejętność rozumienia ze słuchu i przełamiesz bariery mówienia.

39,90 zł

Jest to druga część kursu do nauki języka niemieckiego. Dzięki nowatorskiemu systemowi nauczania serii W tłumaczeniach już od pierwszej lekcji zaczniesz używać języka w praktyce. E-book zawiera:

 • setki zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, ułożonych według zagadnień gramatycznych, zgodnie ze stopniowaniem trudności
 • czytelnie i wyczerpująco wyjaśnioną teorię, dzięki czemu szybko zrozumiesz zasady gramatyczne języka niemieckiego
 • komentarze dotyczące często popełnianych błędów, dzięki którym nauczysz się właściwego użycia języka
 • płytę CD (mp3) z ponad siedmiogodzinnym kursem audio, pomagającym w utrwaleniu przyswojonej wiedzy, ćwiczeniu wymowy i dobrego konstruowania zdań
 • jasny, nowatorski i przystępny układ stron usprawniający proces nauki, dzięki czemu staje się ona czystą przyjemnością
 
Posłuchaj przykładowego rozdziału:  
Zobacz przykładowy rozdział książki, klikając tutaj : Przykładowy rozdział książki pdf "Niemiecki w tłumaczeniach 1"
 

Ta książka to Twój osobisty nauczyciel, który nauczy, wytłumaczy, podpowie i sprawdzi poziom Twojej wiedzy oraz dobrze ją usystematyzuje.

Spis treści:


Główne zasady niemieckiej wymowy

1. Redemittel | Przydatne zwroty

2. Präsens – Wiederholung | Czas teraźniejszy – powtórka

3. Dativ oder Akkusativ? – Wiederholung | Dativ czy Akkusativ– powtórka 

4. Präteritum der Verben sein und haben | Czas przeszły Präteritum czasowników być i mieć

5. Präteritum der Modalverben | Czas przeszły Präteritum czasowników modalnych

6. Perfekt der regelmäßigen Verben | Czas przeszły Perfekt czasowników regularnych 

7. Perfekt der unregelmäßigen Verben | Czas przeszły Perfekt czasowników nieregularnych

8. Perfekt mit haben oder sein? | Czas przeszły Perfekt z haben czy sein?

9. Perfekt oder Präteritum? | Perfekt czy Präteritum?

10. Genitiv | Dopełniacz

11. Präpositionen mit dem Genitiv | Przyimki z dopełniaczem 

12. Welcher, welche, welches? | Który, która, które?

13. Eins, keins, meins – wann geht es ohne Nomen? | Eins, keins, meins – kiedy pomijamy rzeczownik?

14. Indefinitpronomen | Zaimki nieokreślone 

15. Adjektivdeklination nach dem bestimmten Artikel | Odmiana przymiotnika po zaimku określonym

16. Adjektivdeklination nach dem unbestimmten Artikel | Odmiana przymiotnika po zaimku nieokreślonym

17. Adjektivdeklination ohne Artikel | | Odmiana przymiotnika bez rodzajnika

18. Adjektivdeklination im Plural | Odmiana przymiotnika w liczbie mnogiej

19. Deklination der Adjektive im Komparativ und Superlativ | Odmiana przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym

20. Welch- oder was für ein-? | Welch- oder was für ein-?

21. Ordnungszahlen und Datum | Liczebniki porządkowe i daty

22. Wann? – Temporale Präpositionen | Kiedy? – przyimki czasu

23. Wo, woher und wohin? – Lokale Präpositionen | Gdzie, skąd i dokąd? – przyimki miejsca

24. Nebensätze mit dass | Zdania podrzędnie złożone z dass

25. Nebensätze mit weil und ob | Zdania podrzędnie złożone z weil i ob

26. Indirekte Fragen | Pytania zależne

27. Relativpronomen | Zaimki względne

28. Infinitiv mit und ohne zu 1 | Bezokolicznik z zu i bez zu

29. Infinitiv mit und ohne zu 2 | Bezokolicznik z zu i bez zu

30. Finalsätze: damit / um… zu… | Zdania okolicznikowe celu: damit / um… zu…

31. Rektion der Verben | Rekcja czasownika

32. Fragen und Antworten mit Präpositionen | Pytania i odpowiedzi z przyimkami 

33. Sätze mit wenn / falls | Zdania z wenn/falls 

34. Wenn oder als? | Wenn czy als?

35. Sätze mit obwohl und trotzdem | Zdania z obwohl i trotzdem

36. Partikeln | Partykuły

37. Redemittel | Przydatne zwroty

38. Wiederholung | Powtórka

Podstawowe informacje dotyczące odmiany czasownika w czasie teraźniejszym

Lista ważnych czasowników i imiesłowów czasu Perfekt

Rektion der Verben | Rekcja czasownika

Informacje techniczne: 

 • autor: Justyna Plizga
 • cena: 37,90 PLN (w tym 23% VAT)
 • liczba stron: 168
 • rok wydania: 2015
 • format plików: zip (PDF + mp3)
 • rozmiar plików: 126,4 MB
 • długość nagrań: ponad 7 godzin
 • lektorzy: Bettina Lexow-Petniakowski, Patryk Bartoszewski.

Napisz recenzję

Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 2 (e-book)

Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 2 (e-book)

Chcesz skutecznie opanować struktury językowe na poziomie podstawowym plus? Setki przykładów wraz ze wskazówkami, objaśnieniami i komentarzami pozwolą Ci zrozumieć zasady języka niemieckiego i wykorzystać swoją wiedzę w praktyce. Dzięki nagraniom audio (mp3) wyćwiczysz umiejętność rozumienia ze słuchu i przełamiesz bariery mówienia.

Produkty Powiązane