Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 3 (e-book)

NwTGr3_ebook

Trzecia część praktycznego kursu w formacie elektronicznym (PDF), który łączy w sobie ćwiczenie umiejętności mówienia z nauką zagadnień gramatycznych. Ponad 1400 zdań do tłumaczenia wraz z odpowiedzami oraz teorią na poziomie średnio zaawansowanym B1.

37,90 zł

To wymarzony podręcznik dla młodzieży i dorosłych, dla uczniów i samouków.
Stanowi doskonałe uzupełnienie tradycyjnych kursów, nauki w szkole lub na uniwersytecie. Jest to też niezbędna pomoc dla maturzystów oraz osób przygotowujących się do egzaminów certyfikacyjnych.

 • jasny, nowatorski i logiczny układ stron zmotywuje Cię do regularnej i skutecznej nauki
 • przystępne objaśnienia gramatyczne oraz wskazówki w języku polskim pozwolą Ci szybko zrozumieć i przyswoić wiedzę
 • setki zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, opracowanych według zagadnień gramatycznych, ułatwią Ci zapamiętanie potrzebnych konstrukcji zdaniowych i słownictwa
 • nagrania w formacie mp3 z ponad siedmiogodzinnym kursem audio umożliwią Ci ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu, wymowy, intonacji i tworzenia niemieckich zdań

Zobacz przykładowy rozdział książki, klikając tutaj : Przykładowy rozdział książki pdf "Niemiecki w tłumaczeniach 1"

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Redemittel | Przydatne zwroty
2. Deklination des Substantivs – Wiederholung | Odmiana rzeczownika – powtórzenie
3. n-Deklination | Odmiana słaba rzeczownika
4. Deklination des Adjektivs – Wiederholung | Odmiana przymiotnika – powtórzenie
5. Partizipien | Imiesłowy
6. Adjektiv und Partizip als Nomen | Przymiotnik i imiesłów jako rzeczowniki
7. Länder, Sprachen, Nationalitäten | Kraje, języki, narodowości
8. Lokale und temporale Präpositionen in, zu, an, auf | Przyimki miejsca i czasu: in,zu,an, auf 
9. Präpositionen aus und von | Przyimki aus von 
10. Lokale Adverbien | Przysłówki miejsca
11. Adverbien hin und her | Przysłówki hin her
12. Temporale Adverbien | Przysłówki czasu
13. Modaladverbien | Przysłówki modalne
14. Präteritum | Czas przeszły prosty Präteritum 
15. Passiv Präsens und Zustandspassiv | Strona bierna czasu teraźniejszego i stanu
16. Passiv Präteritum und Passiv Perfekt | Strona bierna czasu Präteritum i czasu Perfekt
17. Passiv Präsens mit Modalverben | Strona bierna czasu Präsens z czasownikami modalnymi
18. Passiv Präteritum mit Modalverben | Strona bierna czasu Präteritum z czasownikami modalnymi
19. Konkurrenzformen des Passivs | Formy konkurencyjne strony biernej
20. Plusquamperfekt | Czas Plusquamperfekt
21. Sätze mit während und solange | Zdania z während i solange
22. Sätze mit seit/seitdem und bis | Zdania z seit/seitdem ibis
23. Sätze mit bevor/ehe | Zdania z bevor/ehe
24. Sätze mit nachdem und sobald | Zdania z nachdem i sobald
25. Konjunktiv II der Verben sein, haben, werden| Tryb przypuszczający czasowników sein, haben, werden
26. Konjunktiv II der Modalverben | Tryb przypuszczający czasowników modalnych
27. Höflichkeitsformen | Formy grzecznościowe
28. Reale und irreale Sätze mit wenn | Zdania warunkowe z wenn
29. Konjunktiv II der Vergangenheit | Tryb przypuszczający czasu przeszłego
30. Sätze mit als und als ob | Zdania z als als ob
31. Vergleichssätze mit so… wie… und als | Zdania porównawcze z so… wie…i als
32. Sätze mit je… desto/umso… | Zdania z je… desto/umso…
33. Reflexivpronomen und Reziprokpronomen | Zaimek zwrotny i zaimek wzajemny einander
34. Rektion des Adjektivs | Rekcja przymiotnika
35. Partikeln | Partykuły
36. Mehrteilige Konjunktionen | Spójniki złożone
37. Redemittel | Przydatne zwroty
38. Wiederholung | Powtórzenie
Lista czasowników i imiesłowów nieregularnych
Twój postęp

Informacje techniczne:

 • autor: Justyna Plizga
 • cena: 37,90 PLN (w tym 23% VAT)
 • liczba stron: 166
 • rok wydania: 2016
 • format plików: zip (PDF + mp3)
 • rozmiar plików:
 • długość: ponad 7 godzin
 • lektorzy: Bettina Lexow-Petniakowski, Patryk Bartoszewski.

Napisz recenzję

Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 3 (e-book)

Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 3 (e-book)

Trzecia część praktycznego kursu w formacie elektronicznym (PDF), który łączy w sobie ćwiczenie umiejętności mówienia z nauką zagadnień gramatycznych. Ponad 1400 zdań do tłumaczenia wraz z odpowiedzami oraz teorią na poziomie średnio zaawansowanym B1.

Produkty Powiązane