Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 4 (e-book)

NwTGr4_ebook

Czwarta część praktycznego kursu nauki języka niemieckiego. Ćwicz umiejętności mówienia i poznawaj zagadnienia gramatyczne na poziomie średnio zaawansowanym B2+ w wersji elektronicznej (pdf) wraz z nagraniami MP3. Ponad 1400 zdań do tłumaczenia wraz z odpowiedzami, teorią oraz wskazówkami gramatycznymi w wyjątkowej formule nauczania.

37,90 zł

Jest to wymarzony podręcznik dla młodzieży i dorosłych, dla uczniów i samouków na poziomie średnio zaawansowanym B2.
Stanowi doskonałe uzupełnienie tradycyjnych kursów, nauki w szkole lub na uniwersytecie. Jest to też niezbędna pomoc dla maturzystów oraz osób ubiegających się o certyfikaty językowe.

 • jasny, nowatorski i logiczny układ stron zmotywuje Cię do regularnej i skutecznej nauki,
 • przystępne objaśnienia gramatyczne oraz wskazówki w języku polskim pozwolą Ci szybko zrozumieć i przyswoić wiedzę,
 • setki zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, opracowanych według zagadnień gramatycznych, ułatwią Ci zapamiętanie potrzebnych konstrukcji zdaniowych i słownictwa,
 • nagrania w formacie mp3 z ponad 7-godzinnym kursem audio umożliwi Ci ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu, wymowy, intonacji i tworzenia niemieckich zdań.

 

Posłuchaj przykładowego rozdziału: 

Zobacz przykładowy rozdział książki klikając tutaj : Przykładowy rozdział książki pdf "Niemiecki w tłumaczeniach 1"

Spis treści:

Wprowadzenie

 

1. Redemittel | Przydatne zwroty
2. Vergangenheit – Wiederholung | Przeszłość – powtórzenie
3. Das Verb lassen | Czasownik lassen 
4. Perfekt mit zwei Infinitiven | Czas przeszły Perfekt z dwoma bezokolicznikami 
5. Konjunktiv II – Wiederholung | Tryb przypuszczający – powtórzenie 
6. Konjunktiv II der Vergangenheit mit Modalverben | Tryb przypuszczający czasu przeszłego z czasownikami modalnymi 
7. Das Verb werden | Czasownik werden 
8. Futur | Przyszłość 
9. Passiv – alle Zeitformen | Strona bierna – wszystkie czasy 
10. Passiv mit Modalverben | Strona bierna z czasownikami modalnymi
11. Es – Funktion und Bedeutung | Es – funkcja i znaczenie 
12. Wortfolge im Hauptsatz | Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym 
13. Hauptsätze – Konnektoren und Wortfolge | Zdania pojedyncze – spójniki i szyk wyrazów 
14. Indirekte Fragesätze | Zdania pytające niebezpośrednie 
15. Nebensätze – Konnektoren und Wortfolge | Zdania podrzędne – spójniki i szyk wyrazów 
16. Sätze mit sodass und so… dass | Zdania z sodass i so… dass 
17. Sätze mit indemdadurch dass und wie | Zdania z indemdadurch dass i wie 
18. Sätze mit anstatt… zu / anstatt… dass | Zdania z anstatt… zu / anstatt… dass 
19. Infinitivkonstruktionen 1 | Konstrukcje bezokolicznikowe 1 
20. Infinitivkonstruktionen 2 | Konstrukcje bezokolicznikowe 2
21. Nomen-Verb-Verbindungen | Wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe 
22. Substantive mit Präpositionen | Rekcja rzeczownika 
23. Verbalstil und Nominalstil | Zdania a wyrażenia rzeczownikowe 
24. Artikel | Rodzajnik 
25. Indefinitpronomen | Zaimki nieokreślone 
26. Demonstrativpronomen | Zaimki wskazujące 
27. Adjektivdeklination – Erweiterung | Odmiana przymiotnika – rozszerzenie 
28. Relativpronomen in Relativsätzen | Zaimki względne w zdaniach przydawkowych 
29. Erweitertes Attribut | Przydawka rozszerzona 
30. Zahlwörter | Liczebniki 
31. Temporaladverbien | Przysłówki czasu 
32. Temporale Adverbien und Adjektive | Przysłówki i przymiotniki związane z czasem 
33. Lokaladverbien | Przysłówki miejsca 
34. Modaladverbien der Graduierung | Przysłówki modalne stopniujące 
35. Partikeln | Partykuły 
36. Präpositionen mit dem Genitiv | Przyimki z dopełniaczem 
37. Häufig verwechselbare Wortel | Często mylone słowa 
38. Wiederholung | Powtórzenie

Ważne wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe

Rekcja rzeczownika

Informacje techniczne: 

 • autor: Justyna Plizga
 • cena: 37,90 PLN (w tym 23% VAT)
 • liczba stron: 166
 • rok wydania: 2016
 • format plików: zip (PDF + mp3)
 • rozmiar plików: 
 • długość nagrań: ponad 7 godzin
 • lektorzy: Stephan Herbig, Martyna Chuderska, Patryk Bartoszewski.

Napisz recenzję

Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 4 (e-book)

Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 4 (e-book)

Czwarta część praktycznego kursu nauki języka niemieckiego. Ćwicz umiejętności mówienia i poznawaj zagadnienia gramatyczne na poziomie średnio zaawansowanym B2+ w wersji elektronicznej (pdf) wraz z nagraniami MP3. Ponad 1400 zdań do tłumaczenia wraz z odpowiedzami, teorią oraz wskazówkami gramatycznymi w wyjątkowej formule nauczania.

Produkty Powiązane