Portugalski. Gramatyka cz.1 metodą w tłumaczeniach. 1 (e-book)

PwTGr1_ebook

Poznaj zwroty przydatne w sytuacjach komunikacyjnych i naucz się podstaw gramatyki języka portugalskiego metodą 'w tłumaczeniach'. W tej elektronicznej wersji książki (PDF) znajdziesz ponad 1200 użytecznych zdań i wyrażeń, czytelne wytłumaczenie zasad gramatycznych oraz kursem audio w postaci nagrań MP3 (ponad 5 godzin).

39,90 zł

Jest to poziom podstawowy (A1-A2) praktycznego kursu do nauki języka portugalskiego. Łączy on naukę gramatyki z rozwijaniem umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu. Nie musisz jeszcze niczego umieć, wystarczy twoja chęć do nauki.

Jeśli jestem samoukiem lub też chcesz przypomnieć sobie podstawy języka portugalskiego oraz sprawdzić swoje umiejętności, nie musisz szukać dalej. Dzięki tej książce:

 • z łatwością opanujesz gramatykę i słownictwo dzięki setkom zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, ułożonych według zagadnień gramatycznych,
 • zrozumiesz zasady gramatyczne języka portugalskiego, czytając przystępnie napisane wskazówki w języku polskim,
 • utrwalisz wiedzę, wyćwiczysz wymowę i prawidłowe konstruowanie zdań, korzystając z ponad pięciogodzinnego kursu audio na płycie CD (mp3),
 • zmobilizujesz się do regularnej nauki dzięki jasnemu i logicznemu układowi stron.
Podręcznik może również stać się uzupełnieniem tradycyjnych kursów językowych, nauki w szkole lub na uniwersytecie. Uczniowi pomoże przygotować się do sprawdzianów i egzaminów, nauczycielowi – ułatwi zaplanowanie i opracowanie materiałów na zajęcia. Jego przejrzysta, logiczna struktura zachęci do regularnej, skutecznej i – co równie ważne – przyjemnej nauki.Spis treści:

Wymowa

 1. Frases úteis | Przydatne wyrażenia

 2. Verbo ser | Czasownik być

 3. O género dos substantivos e adjetivos. Artigos definidos | Rodzaj rzeczowników i przymiotników. Rodzajniki określone

 4. Verbos terminados em -ar | Czasowniki zakończone na -ar

 5. Verbos terminados em -er. Artigos indefinidos | Czasowniki zakończone na -er. Rodzajniki nieokreślone

 6. Demonstrativos | Zaimki wskazujące

 7. Verbos tervirpôr | Czasowniki miećprzyjeżdżaćkłaść

 8. Verbos fazerdizertrazerver, ler | Czasowniki robićpowiedziećnosićwidzieć, czytać

 9. Interrogativos | Zaimki pytajne

 10. Possessivos | Zaimki dzierżawcze

 11. Verbos estardarir | Czasowniki byćdać, iść/jechać

 12. Verbos saberpoder, perderquerer | Czasowniki wiedziećmócgubićchcieć

 13. Verbos terminados em -ir (1) | Czasowniki zakończone na -ir (1)

 14. Verbos terminados em -ir (2). Verbos pedirrirouvir | Czasowniki zakończone na -ir (2). Czasowniki prosićśmiać sięsłuchać

 15. Formação do plural. Numerais (1) | Tworzenie liczby mnogiej. Liczebniki (1)

 16. Verbo haver (há). Numerais (2) | Czasownik haver (). Liczebniki (2)

 17. Verbos modais | Czasowniki modalne

 18. Verbos reflexivos | Czasowniki zwrotne

 19. Ser vs. estar; faço vs. estou a fazer | Ser vs. estarfaço vs. estou a fazer

 20. Expressão do futuro: vou fazer / hei de fazer | Wyrażanie przyszłości: vou fazer / hei de fazer

 21. Tão e tanto | Tak (bardzo, dużo) / taki i tyle

 22. Os graus dos adjetivos e advérbios | Stopniowanie przymiotników i przysłówków

 23. Pronomes do complemento direto | Zaimki dopełnienia bliższego

 24. Pronomes do complemento indireto | Zaimki dopełnienia dalszego

 25. Pronomes pessoais com preposição | Formy zaimków osobowych z przyimkami

 26. Imperativo (1) | Tryb rozkazujący (1)

 27. Imperativo (2) | Tryb rozkazujący (2)

 28. Preposições de tempo | Przyimki wskazujące czas

 29. Preposições de movimento | Przyimki wskazujące ruch

 30. Preposições e locuções prepositivas de lugar | Przyimki i wyrażenia przyimkowe wskazujące miejsce

 31. Conjunções e conetores (1) | Spójniki (1)

 32. Conjunções e conetores (2) | Spójniki (2)

 33. Os indefinidos invariáveis | Zaimki nieokreślone nieodmienne

 34. Os indefinidos variáveis | Zaimki nieokreślone odmienne

 35. Expressões | Wyrażenia

 36. Revisão | Powtórka

Informacje techniczne: 

 • autor: Przemysław Dębowiak
 • cena: 39,90 PLN (w tym 23% VAT)
 • liczba stron: 160
 • rok wydania: 2017
 • format plików: zip (PDF + mp3)
 • rozmiar plików: 112,4 MB
 • długość nagrań: 5 godzin
 • lektorzy: Maria Loreto, Patryk Bartoszewski.

Napisz recenzję

Portugalski. Gramatyka cz.1 metodą w tłumaczeniach. 1 (e-book)

Portugalski. Gramatyka cz.1 metodą w tłumaczeniach. 1 (e-book)

Poznaj zwroty przydatne w sytuacjach komunikacyjnych i naucz się podstaw gramatyki języka portugalskiego metodą 'w tłumaczeniach'. W tej elektronicznej wersji książki (PDF) znajdziesz ponad 1200 użytecznych zdań i wyrażeń, czytelne wytłumaczenie zasad gramatycznych oraz kursem audio w postaci nagrań MP3 (ponad 5 godzin).