Nowy
Portugalski. Gramatyka cz.2 metodą w tłumaczeniach. 2 (e-book)

Portugalski. Gramatyka cz.2 metodą w tłumaczeniach. 2 (e-book)

PwTGr2_ebook

Poznaj zwroty przydatne w sytuacjach komunikacyjnych i naucz się podstaw gramatyki języka portugalskiego metodą 'w tłumaczeniach'. W tej elektronicznej wersji książki (PDF) znajdziesz ponad 1200 użytecznych zdań i wyrażeń, czytelne wytłumaczenie zasad gramatycznych oraz nagrania MP3 (ponad 3 godziny).

39,90 zł

Jest to poziom średnio zaawansowany (B1-B2) praktycznego kursu do nauki języka portugalskiego. Łączy on naukę gramatyki z rozwijaniem umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu. 
Jeśli jestem samoukiem oraz sprawdzić swoje umiejętności, nie musisz szukać dalej. Dzięki tej książce:

  • z łatwością opanujesz gramatykę i słownictwo dzięki setkom zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, ułożonych według zagadnień gramatycznych,
  • zrozumiesz zasady gramatyczne języka portugalskiego, czytając przystępnie napisane wskazówki w języku polskim,
  • utrwalisz wiedzę, wyćwiczysz wymowę i prawidłowe konstruowanie zdań, korzystając z nagranego kursu audio,
  • zmobilizujesz się do regularnej nauki dzięki jasnemu i logicznemu układowi stron.

Spis treści:

Wymowa
1. Revisão: flexão nominal | Powtórka: fleksja imienna
2. Revisão: flexão verbal. Verbos terminados em -ear e -iar | Powtórka: fleksja czasownika. Czasowniki zakończone na ear i -iar
3. Perífrases verbais | Peryfrazy czasownikowe
4. Formas impessoais com se | Formy bezosobowe z zaimkiem se
5. Pretérito Perfeito Simples. Verbos regulares (-ar ) | Czas przeszły dokonany. Czasowniki regularne (-ar )
6. Pretérito Perfeito Simples. Verbos regulares (-er e -ir ) | Czas przeszły dokonany. Czasowniki regularne (-er i -ir )
7. Pretérito Perfeito Simples. Verbos irregulares (1) | Czas przeszły dokonany. Czasowniki nieregularne (1)
8. Pretérito Perfeito Simples. Verbos irregulares (2) | Czas przeszły dokonany. Czasowniki nieregularne (2)
9. Pretérito Imperfeito do Indicativo. Verbos regulares | Czas przeszły niedokonany. Czasowniki regularne
10. Pretérito Imperfeito do Indicativo. Verbos irregulares8 | Czas przeszły niedokonany. Czasowniki nieregularne
11. Emprego do Pretérito Imperfeito do Indicativo | Użycie czasu przeszłego niedokonanego
12. Pretérito Perfeito Simples vs. Imperfeito | Czas przeszły dokonany vs. niedokonany
13. Futuro do Indicativo | Czas przyszły
14. Condicional Presente | Tryb przypuszczający
15. Pronomes relativos | Zaimki względne
16. Gerúndio | Gerúndio
17. Infinitivo pessoal (1) | Bezokolicznik odmienny (1)
18. Infinitivo pessoal (2) | Bezokolicznik odmienny (2)
19. Pretérito Mais-Que-Perfeito Composto do Indicativo 84 | Czas zaprzeszły złożony
20. Pretérito Perfeito Composto do Indicativo | Czas przeszły złożony
21. Discurso indireto (1) | Mowa zależna (1)
22. Discurso indireto (2) | Mowa zależna (2)
23. Voz passiva de ação | Strona bierna: czynności
24. Voz passiva de estado | Strona bierna: stany
25. Verbos derivados de fazer, pedir, dizer e ver | Czasowniki pochodne od fazer, pedir, dizer i ver
26. Verbos derivados de pôr, ter, vir e querer | Czasowniki pochodne od pôr, ter, vir i querer
27. Verbos dar, ficar, passar seguidos de preposição | Czasowniki dar, ficar, passar z przyimkami
28. Verbos com preposições de e em | Czasowniki z przyimkami de i em
29. Verbos com preposições a, por, com e para | Czasowniki z przyimkami a, por, com i para
30. Orações proporcionais | Zdania okolicznikowe stopnia i miary
31. Formação de palavras por sufixação (1) | Słowotwórstwo: przyrostki (1)
32. Formação de palavras por sufixação (2) | Słowotwórstwo: przyrostki (2)
33. Formação de palavras por prefixação | Słowotwórstwo: przedrostki
34. Formação de palavras compostas | Słowotwórstwo: wyrazy złożone
35. Expressões | Wyrażenia
36. Revisão | Powtórka

Informacje techniczne: 

  • autor: Przemysław Dębowiak
  • cena: 39,90 PLN (w tym 5% VAT)
  • liczba stron: 160
  • rok wydania: 2018
  • format plików: zip (PDF + mp3 do pobrania)

Napisz recenzję

Portugalski. Gramatyka cz.2 metodą w tłumaczeniach. 2 (e-book)

Portugalski. Gramatyka cz.2 metodą w tłumaczeniach. 2 (e-book)

Poznaj zwroty przydatne w sytuacjach komunikacyjnych i naucz się podstaw gramatyki języka portugalskiego metodą 'w tłumaczeniach'. W tej elektronicznej wersji książki (PDF) znajdziesz ponad 1200 użytecznych zdań i wyrażeń, czytelne wytłumaczenie zasad gramatycznych oraz nagrania MP3 (ponad 3 godziny).

Produkty Powiązane