Rosyjski w tłumaczeniach, Poziom 1 (e-book)

RwTGramatyka1 (e-book)

Chcesz nauczyć się mówić w języku rosyjskim? Opanować podstawy gramatyki i nauczyć się pisać cyrylicą? Setki przykładów, ciekawostki językowe oraz jasne objaśnienia pozwolą Ci skutecznie nauczyć się języka. Załączona płyta z nagraniami mp3 pomoże Ci w praktyczny sposób ćwiczyć umiejętność rozumienia ze słuchu oraz szybko przełamać barierę mówienia.

39,90 zł

Część pierwsza kursu do nauki języka rosyjskiego. Seria W tłumaczeniach to nowatorski system nauczania. Już od pierwszej lekcji zaczniesz używać języka w praktyce. E-book zawiera:

 • naukę pisania cyrylicą oraz zaznaczony akcent wyrazowy, dzięki czemu nauczysz się poprawnie posługiwać językiem w mowie i piśmie,
 • setki zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, ułożonych według zagadnień gramatycznych na poziomie podstawowym,
 • teorię w języku polskim umieszczoną obok zdań, dzięki czemu na przykładach poznasz zasady gramatyczne języka rosyjskiego,
 • płytę CD (mp3) z ponad sześciogodzinnym kursem audio, pomagającym w utrwaleniu przyswojonej wiedzy, ćwiczeniu wymowy i dobrego konstruowania zdań,
 • jasny, nowatorski i przystępny układ stron usprawniający proces nauki.

 

Dzięki tej książce zrozumiesz zasady gramatyczne języka rosyjskiego, wyćwiczysz je i nabierzesz swobody w codziennych rozmowach, a także przełamiesz barierę mówienia.

Posłuchaj przykładowego rozdziału: 

 
Zobacz przykładowy rozdział książki, klikając tutaj : Przykładowy rozdział książki pdf "Niemiecki w tłumaczeniach 1"

Spis treści:

Nauka alfabetu rosyjskiego
Ćwicz pisanie
Rosyjski alfabet
1. Нужные выражения | Przydatne wyrażenia
2. Глагол быть | Czasownik być
3. Глаголы первого типа, часть 1 | Pierwsza koniugacja, część 1
4. Глаголы первого типа, часть 2 | Pierwsza koniugacja, część 2
5. Притяжательные местоимения. Род существительных | Zaimki dzierżawcze. Rodzaj rzeczownika
6. Множественное число существительных | Liczba mnoga rzeczowników
7. Глаголы второго типа | Druga koniugacja czasowników
8. Относительные местоимения | Zaimki wskazujące
9. Конструкция у меня есть. Pодительный падеж | Konstrukcja ja mam. Dopełniacz
10. Единицы измерения времени | Określniki czasu
11. Конструкция мне надо/нужно. Дательный падеж  | Konstrukcja ja muszę. Celownik
12. Проверь себя! | Sprawdź się!
13. Глаголы хотеть и любить. Винительный падеж | Czasowniki chcieć i kochać/lubić. Biernik
14. Прилагательные с твёрдой основой | Przymiotniki twardotematowe
15. Прилагательные с основой на кгх, | Przymiotniki zakończone na kgh
16. Наречия | Przysłówki
17. Количественные числительные | Liczebniki główne
18. Вопросы | Pytania
19. Прошедшее время | Czas przeszły
20. Предлоги в, на, с, из | Przyimki w, na, z
21. Глаголы есть и пить | Czasowniki jeść i pić
22. Возвратные глаголы | Czasowniki zwrotne
23. Возвратные глаголы в прошедшем времени | Czasowniki zwrotne w czasie przeszłym
24. Проверь себя! | Sprawdź się!
25. Простое будущее время | Czas przyszły prosty
26. Сложное будущее время  | Czas przyszły złożony
27. Глагол дружить. Творительный падеж | Czasownik przyjaźnić się. Narzędnik
28. Глаголы движения | Czasowniki ruchu
29. Глагол звонить. Дательный падеж | Czasownik dzwonić. Celownik
30. Глагол мочь. Можно и нельзя | Czasownik móc. Można i nie można, wolno i nie wolno
31. Предложный падеж | Miejscownik
32. Повелительное наклонение | Tryb rozkazujący
33. Глагол находиться | Czasownik znajdować się
34. Мягкий знак | Znak miękki
35. Проверь себя! | Sprawdź się!

Informacje techniczne:

 • autorzy: Katarzyna Łukasiak, Jacek Sawiński
 • cena: 34,90 PLN (w tym 23% VAT)
 • liczba stron: 158
 • rok wydania: 2015
 • format plików: zip (PDF + mp3)
 • rozmiar plików: 95,6 MB
 • długość nagrań: ponad 6 godzin
 • czytają: Jana Nowakowska, Patryk Bartoszewski.

Napisz recenzję

Rosyjski w tłumaczeniach, Poziom 1 (e-book)

Rosyjski w tłumaczeniach, Poziom 1 (e-book)

Chcesz nauczyć się mówić w języku rosyjskim? Opanować podstawy gramatyki i nauczyć się pisać cyrylicą? Setki przykładów, ciekawostki językowe oraz jasne objaśnienia pozwolą Ci skutecznie nauczyć się języka. Załączona płyta z nagraniami mp3 pomoże Ci w praktyczny sposób ćwiczyć umiejętność rozumienia ze słuchu oraz szybko przełamać barierę mówienia.

Produkty Powiązane