Rosyjski w tłumaczeniach. Poziom 2 (e-book)

RwTGramatyka2 (e-book)

Druga część praktycznego kursu, który łączy w sobie ćwiczenie umiejętności mówienia z zagadnieniami gramatycznymi. Wersja elektroniczna (PDF) książki, która pozwoli Ci poznać, utrwalić i w skuteczny sposób opanować język rosyjski na poziomie podstawowym+ (A2-B1).

39,90 zł

Jest to niezbędna pomoc w nauce języka rosyjskiego dla młodzieży i dorosłych, dla uczniów i samouków. Stanowi też doskonałe uzupełnienie tradycyjnych kursów. Setki zdań i wyrażeń opracowanych według zagadnień gramatycznych pomogą Ci nabyć umiejętności mówienia na poziomie ponadpodstawowym.

 • jasny, nowatorski i logiczny układ stron zmotywuje Cię do regularnej i skutecznej nauki,
 • przystępne objaśnienia gramatyczne oraz wskazówki w języku polskim pozwolą Ci szybko zrozumieć i przyswoić wiedzę,
 • przykłady języka rosyjskiego dnia codziennego, opracowane według zagadnień gramatycznych, ułatwią Ci zapamiętanie potrzebnych konstrukcji zdaniowych i słownictwa,
 • nagrania MP3 z ponad 6-godzinnym kursem audio umożliwi Ci ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu, wymowy, intonacji i tworzenia zdań po rosyjsku.

 

Posłuchaj przykładowego rozdziału: 

 
Zobacz przykładowy rozdział książki, klikając tutaj : Przykładowy rozdział książki pdf "Niemiecki w tłumaczeniach 1"

Spis treści:

Wprowadzenie
Rosyjski alfabet
1. Повторение глаголов | Powtórka czasowników
2. Повторение времён | Powtórka czasów
3. Склонение притяжательных местоимений | Odmiana zaimków dzierżawczych
4. Склонение указательных местоимений | Odmiana zaimków wskazujących
5. Союзы что, чтобы | Spójniki że, żeby
6. Частицы -то, -нибудь | Partykuły -то, нибудь
7. Союзы потому что, поэтому | Spójniki потому что, поэтому
8. Прилагательные с мягкой основой | Miękkotematowe przymiotniki
9. Сравнительная степень прилагательных | Stopień wyższy przymiotników
10. Сравнительная степень с чередованием согласной основы и нерегулярная ср. степень | Stopień wyższy z wymianą spółgłosek i nieregularne stopniowanie
11. Mестоимения свой, мой | Zaimek swój, mój
12. Повторение | Powtórka
13. Твёрдый знак | Znak twardy
14. Вступление к склонению существительных | Wstęp do odmiany rzeczowników
15. Превосходная степень прилагательного | Stopień najwyższy przymiotnika
16. Степени сравнения наречий | Stopniowanie przysłówków
17. Порядковые числительные, часть I | Liczebnik porządkowy część I
18. Определение числа. Предложный падеж порядковых числительных | Określenie daty. Miejscownik liczebników porządkowych
19. Выражение времени. Часы и минуты | Określanie czasu. Godziny i minuty
20. Существительные с окончанием -(и)я | Rzeczowniki z końcówką -ия
21. Существительные с окончанием -(и)е | Rzeczowniki z końcówką -ие
22. Родительный падеж единственного числа | Dopełniacz liczby pojedynczej
23. Родительный падеж множественного числа | Dopełniacz liczby mnogiej
24. Местоимения: себя, друг друга | Zaimki: себя, друг друга
25. Повторение | Powtórka
26. Отрицательные местоимения | Zaimki przeczące
27. Дательный падеж единственного и множественного числа | Celownik liczby pojedynczej i mnogiej
28. Дательный падеж с предлогом по | Celownik z przyimkiem по
29. Винительный падеж | Biernik
30. Творительный падеж. Единственное и множественное число | Narzędnik. Liczba pojedyncza i mnoga
31. Глаголы, управляющие творительным падежом | Czasowniki rządzące narzędnikiem
32. Предложный падеж. Единственное и множественное число | Miejscownik. Liczba pojedyncza i mnoga
33. Существительные с окончанием -у/-ю в предложном падеже | Rzeczowniki z końcówką / w miejscowniku
34. Несклоняемые существительные | Rzeczowniki nieodmienne
35. Глаголы с чередованием согласных | Czasowniki z wymianą spółgłosek
36. III склонение существительных | III deklinacja rzeczowników
37. Орфография | Ortografia
38. Проверь себя! | Sprawdź się!
Tabele gramatyczne z najważniejszymi typami odmian

Informacje techniczne:
 • autorzy: Katarzyna Łukasiak, Jacek Sawiński
 • cena: 34,90 PLN (w tym 23% VAT)
 • liczba stron: 158
 • format plików: zip (PDF + mp3)
 • rozmiar plików: 
 • długość nagrań: ponad 6 godzin
 • czytają: Jana Nowakowska, Patryk Bartoszewski.

Napisz recenzję

Rosyjski w tłumaczeniach. Poziom 2 (e-book)

Rosyjski w tłumaczeniach. Poziom 2 (e-book)

Druga część praktycznego kursu, który łączy w sobie ćwiczenie umiejętności mówienia z zagadnieniami gramatycznymi. Wersja elektroniczna (PDF) książki, która pozwoli Ci poznać, utrwalić i w skuteczny sposób opanować język rosyjski na poziomie podstawowym+ (A2-B1).

Produkty Powiązane