Rosyjski w tłumaczeniach. Poziom 3 (e-book)

RwTGramatyka3 (e-book)

NOWOŚĆ! Część trzecia serii książek do nauki języka rosyjskiego w wersji elektronicznej. Skorzysta z niej każdy, kto chciałby poznać, utrwalić i w skuteczny sposób opanować rosyjski na poziome średnio zaawansowanym (B1/B2).

37,90 zł

Rosyjski w tłumaczeniach. Gramatyka to seria książek, która łączy w sobie ćwiczenie umiejętności mówienia z zagadnieniami gramatycznymi. W tej części nauczysz się języka na poziomie średnio zaawansowanym (B1/B2).

E-book zawiera:

 • setki zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień ułożonych według zagadnień gramatycznych, które logicznie łączą się ze sobą,
 • czytelne wskazówki w języku polskim, ułatwiające zrozumienie zasad gramatycznych języka rosyjskiego,
 • płytę CD (mp3) z ponad sześciogodzinnym kursem audio, pomagającym w utrwaleniu przyswojonej wiedzy, ćwiczeniu wymowy i poprawnym konstruowaniu zdań,
 • jasny, nowatorski i logiczny układ stron, który zmotywuje Cię do regularnej i skutecznej nauki.
 

W tej części serii omówione są zagadnienia takie jak: odmiana przymiotników, czasowniki dokonane i niedokonane, krótka forma przymiotnika, rząd czasownika, wyrażanie przyczyny из-за, от i wiele innych.

To książka wymarzona dla samouków, maturzystów, studentów oraz wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności na poziomie średnio zaawansowanym (B1-B2). Jest to też idealny suplement do regularnej nauki języka rosyjskiego. W prosty i jasny sposób przekazuje wiedzę na temat konstrukcji gramatycznych i zachęca do ćwiczeń. Dzięki temu nauka języka rosyjskiego jest skuteczna i staje się czystą przyjemnością!

Spis treści:

1. Повторение | Powtórka
2. Существительные на –мя | Rzeczowniki na –мя
3. Вступление к склонению прилагательных | Wstęp do odmiany przymiotników
4. Склонение прилагательных с твёрдой основой. Единственное число | Odmiana przymiotników twardotematowych. Liczba pojedyncza
5. Склонение прилагательных с твёрдой основой. Множественное число | Odmiana przymiotników twardotematowych. Liczba mnoga
6. Выражение причины: из-за, от, с, благодаря | Określanie przyczyny: przez, z powodu, dzięki
7. Конструкция мне хочется | Konstrukcja chce się
8. Предлоги: за, для, из-за, из-под | Przyimki: podczas, do, zza, spod 
9. Склонение прилагательных с мягкой основой. Единственное число | Odmiana przymiotników miękkotematowych. Liczba pojedyncza
10. Склонение прилагательных с мягкой основой. Множественное число | Odmiana przymiotników miękkotematowych. Liczba mnoga
11. Особенности множественного числа существительных | Nieregularne formy liczby mnogiej rzeczowników
12. Повторение | Powtórka
13. Вид глагола в прошедшем времени | Aspekt czasownika w czasie przeszłym
14. Вид глагола в будущем времени. Часть | I Aspekt czasownika w czasie przyszłym. Część I
15. Вид глагола в будущем времени. Часть | II Aspekt czasownika w czasie przyszłym. Część II|
16. Глаголы управляющие родительным падежом | Czasowniki rządzące dopełniaczem
17. Склонение существительных мать, дочь | Odmiana rzeczowników matka, córka
18. Глаголы управляющие дательным падежом | Czasowniki rządzące celownikiem
19. Частицы: разве, ли, неужели | Partykuły: czyżby, czyżby naprawdę, czy
20. Глаголы управляющие винительным падежом | Czasowniki rządzące biernikiem 
21. Наречия типа когда-нибудь и местоимения кое-кто / кое-что | Przysłówki typu kiedyś i zaimki typu ktoś / coś 
22. Глаголы управляющие творительным падежом | Czasowniki rządzące narzędnikiem
23. Глагол являться кем? чем? | Konstrukcje być kimś / stanowić coś
24. Глаголы управляющие предложным падежом | Czasowniki rządzące miejscownikiem
25. Повторение | Powtórka
26. Существительные, образованные от прилагательных | Rzeczowniki odprzymiotnikowe
27. Невозвратные глаголы | Czasowniki niezwrotne
28. Возвратные глаголы | Czasowniki zwrotne
29. Выражения типа иметь влияние | Wyrażenia typu mieć wpływ
30. Особенности образования прошедшего времени. Часть I | Szczególne sposoby tworzenia czasu przeszłego. Część I
31. Особенности образования прошедшего времени. Часть II | Szczególne sposoby tworzenia czasu przeszłego. Część II
32. Наречия с окончанием на –и | Przysłówki zakończone na –и
33. Краткая форма прилагательного – вступление | Krótka forma przymiotnika – wstęp
34. Выражения: во время, вовремя, в течение | Wyrażenia: podczas, w czasie, na czas
35. Надписи и выражения | Napisy i wyrażenia
36. Повторение | Powtórka

Informacje techniczne:

 • autor: Katarzyna Łukasiak
 • cena: 34,90 PLN (w tym 23% VAT)
 • rok wydania: 2016
 • liczba stron: 158
 • format plików: zip (PDF + mp3) 
 • rozmiar plików: 100,3 MB
 • długość nagrań: ponad 6 godzin
 • lektorzy: Georgij Normanow, Martyna Chuderska.

Napisz recenzję

Rosyjski w tłumaczeniach. Poziom 3 (e-book)

Rosyjski w tłumaczeniach. Poziom 3 (e-book)

NOWOŚĆ! Część trzecia serii książek do nauki języka rosyjskiego w wersji elektronicznej. Skorzysta z niej każdy, kto chciałby poznać, utrwalić i w skuteczny sposób opanować rosyjski na poziome średnio zaawansowanym (B1/B2).

Chcesz nauczyć się mówić w języku rosyjskim? Opanować podstawy gramatyki i nauczyć się pisać cyrylicą? Setki przykładów, ciekawostki językowe oraz jasne objaśnienia pozwolą Ci skutecznie nauczyć się języka. Załączona płyta z nagraniami mp3 pomoże Ci w praktyczny sposób ćwiczyć umiejętność rozumienia ze słuchu oraz szybko przełamać barierę mówienia.

39,90 zł

Druga część praktycznego kursu, który łączy w sobie ćwiczenie umiejętności mówienia z zagadnieniami gramatycznymi. Wersja elektroniczna (PDF) książki, która pozwoli Ci poznać, utrwalić i w skuteczny sposób opanować język rosyjski na poziomie podstawowym+ (A2-B1).

39,90 zł

Produkty Powiązane