Włoski w tłumaczeniach, poziom 1 (e-book)

WwTGr1_ebook

Naucz się języka włoskiego  książka Włoski w tłumaczeniach na poziomie podstawowym w formacie PDF i plików mp3. Wymarzona książka dla samouków, którzy chętnie korzystają z e-booków. Może również stać się uzupełnieniem tradycyjnych kursów językowych, nauki w szkole lub na uniwersytecie. Uczniom pomoże przygotować się do egzaminów, nauczycielom – ułatwi opracowanie materiałów.

39,90 zł

Nie musisz jeszcze niczego umieć, wystarczy sama chęć do nauki. Niniejszy e-book łączy naukę gramatyki z rozwijaniem umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu.

Podręcznik zawiera:
• setki zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, ułożonych według zagadnień gramatycznych – od najłatwiejszych do coraz bardziej skomplikowanych,
• przystępnie napisane wskazówki w języku polskim, ułatwiające zrozumienie zasad gramatycznych języka włoskiego,
pliki mp3 z ponad pięciogodzinnym kursem audio, który pomoże utrwalić wiedzę i wyćwiczyć wymowę, a także ułatwi prawidłowe konstruowanie zdań w języku włoskim,
• jasny, nowatorski i logiczny układ stron.

Jeśli zaczynasz przygodę z językiem włoskim lub chcesz przypomnieć sobie jego podstawy, to jest to, czego szukałeś.
E-book ten stanie się również doskonałym uzupełnieniem tradycyjnych kursów językowych, nauki w szkole lub na uniwersytecie. Uczniowi pomoże przygotować się do sprawdzianów i egzaminów, nauczycielowi – ułatwi zaplanowanie i opracowanie materiałów na zajęcia.
Jego przejrzysta, logiczna struktura zachęci do regularnej, skutecznej i – co nie mniej ważne – przyjemnej nauki.

 

Posłuchaj przykładowych zdań z rozdziału 4: 

Spis treści:

1. Frasi utili | Przydatne wyrażenia
2. Il verbo essere | Czasownik być
3. Sostantivi maschili e femminili. Articoli determinativi | Rzeczowniki męskie i żeńskie. Rodzajniki określone
4. I verbi regolari in -are | Czasowniki regularne zakończone na -are
5. I verbi regolari in -ere | Czasowniki regularne zakończone na -ere
6. I verbi regolari in -ire | Czasowniki regularne zakończone na -ire
7. Domande e risposte | Pytania i odpowiedzi
8. Numerali cardinali | Liczebniki główne
9. Articoli indeterminativi e partitivi | Rodzajniki nieokreślone i cząstkowe
10. Il verbo avere | Czasownik mieć
11. Aggettivi | Przymiotniki
12. Uso di molto, tanto, poco, troppo e tutto | Użycie molto, tanto, poco, troppo i tutto
13. Il verbo essere nei costrutti c’è e ci sono | Czasownik być w konstrukcjach c’è i ci sono
14. Verbi irregolari andare, venire e fare | Czasowniki nieregularne andare, venire i fare
15. Verbi irregolari 1 | Czasowniki nieregularne 1
16. Verbi irregolari 2 | Czasowniki nieregularne 2
17. Verbi modali: dovere, potere, volere, sapere | Czasowniki modalne: musieć, móc, chcieć, umieć
18. Espressioni di tempo | Określenia czasu
19. Verbi riflessivi | Czasowniki zwrotne
20. Aggettivi e pronomi possessivi | Przymiotniki i zaimki dzierżawcze
21. Sostantivi irregolari | Rzeczowniki nieregularne
22. Aggettivi dimostrativi. Aggettivi bello e buono | Przymiotniki wskazujące. Przymiotniki bello i buono 
23. Preposizioni a, da, di, in, fra/tra | Przyimki a, da, di, in, fra/tra
24. Altre preposizioni e locuzioni preposizionali | Inne przyimki oraz wyrażenia przyimkowe
25. Preposizioni articolate 1 | Przyimki z rodzajnikami 1
26. Preposizioni articolate 2 | Przyimki z rodzajnikami 2
27. Pronomi diretti | Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego
28. Pronomi indiretti | Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia dalszego
29. Modo imperativo 1 | Tryb rozkazujący 1
30. Modo imperativo 2 | Tryb rozkazujący 2
31. Ne e le espressioni di quantità | Ne i określenia ilości
32. Espressioni di frequenza | Określenia częstotliwości
33. Usi del verbo stare | Konstrukcje z czasownikiem stare
34. Congiunzioni | Spójniki
35. Locuzioni | Wyrażenia
36. Ripasso | Powtórzenie

Informacje techniczne:

  • autor: Katarzyna Foremniak
  • cena: 34,90 PLN (w tym 23% VAT)
  • liczba stron: 158
  • rok wydania: 2015
  • format: zip (PDF+mp3)
  • rozmiar plików: 110,8 MB
  • długość nagrań: 5 godzin i 30 minut
  • lektorzy: Patryk Bartoszewski, Stefano Redaelli.

Napisz recenzję

Włoski w tłumaczeniach, poziom 1 (e-book)

Włoski w tłumaczeniach, poziom 1 (e-book)

Naucz się języka włoskiego  książka Włoski w tłumaczeniach na poziomie podstawowym w formacie PDF i plików mp3. Wymarzona książka dla samouków, którzy chętnie korzystają z e-booków. Może również stać się uzupełnieniem tradycyjnych kursów językowych, nauki w szkole lub na uniwersytecie. Uczniom pomoże przygotować się do egzaminów, nauczycielom – ułatwi opracowanie materiałów.

Jeśli chcesz opanować gramatykę i słownictwo języka włoskiego na poziomie A2/B1, ten e-book będzie doskonałym wyborem. Jest to kontynuacja serii Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka w wersji pdf z nagraniami mp3. Dzięki niej poznasz język włoski oraz przećwiczysz i utrwalisz jego znajomość w praktyczny i skuteczny sposób.

39,90 zł

Trzecia część do nauki języka włoskiego z przystępnej serii W tłumaczeniach w wersji e-book (PDF + mp3). Jeśli chcesz opanować gramatykę i słownictwo języka włoskiego oraz skutecznie wyćwiczyć umiejetność poprawnego mówienia, ten podręcznik jest doskonałym wyborem.

39,90 zł

Produkty Powiązane