Najnowsza książka do angielskiego Adama Urbana

Przekazać całą prawdę o obliczach angielskiego czasownika - taki cel przyświecał autorowi najnowszej książki do nauki języka angielskiego. Wierzymy, że stosowanie właściwych form dla każdego uczącego się języka obcego jest bardzo ważne.

Niniejsza pozycja poświęcona jest angielskiemu czasownikowi w jego trzech postaciach – bezokolicznika (np. to do), gerunda i imiesłowu (np. doing). Wyróżnia ją to, że najpierw przedstawia teorię każdej postaci czasownika, która nie jest powszechnie znana, co skutkuje częstymi błędami Polaków posługujących się angielskim. Często nie zdają sobie na przykład sprawy z tego, że angielski bezokolicznik posiada cztery aspekty, w czym jest bardzo podobny do czasów – nie tylko pod względem budowy, ale też zasad użycia. Dzięki temu zrozumiesz, dlaczego I’d like to have read the book, but I don’t want to read it ma sens po angielsku, i dlaczego nie widać go w polskim tłumaczeniu tego zdania (Chciałbym przeczytać te książkę, ale nie chcę jej czytać.). W ślad za teorią idą liczne ćwiczenia translacyjne i nie tylko, których zadaniem jest pokazanie licznych praktycznych zastosowań każdej z tych trzech form.

Angielski czasownik, gerund, infinitive, participle

Książka rozwieje Twoje wątpliwości, kiedy bezokolicznik jest lepszy od gerunda, a gerund od bezokolicznika, np. w tak prostych wydawałoby się kontekstach jak powitania i pożegnania (It’s nice to see you. / It was nice seeing you.), lecz także w tych nieco trudniejszych (np. I refuse to do bad things. / I deny doing bad things.) i tych najtrudniejszych (np. I tried to move the chair. / I tried moving the chair.). Tzw. forma –ing pełni w angielskim dwie funkcje – gerunda i imiesłowu, co dla niektórych jest jednym i tym samym, ale tak nie jest. Rozdziały poświęcone tym formom pokażą, kiedy masz do czynienia z gerundem, a kiedy z imiesłowem, i jakie są tego konsekwencje. Zobaczysz także, jak angielski imiesłów „pokonuje” swojego polskiego kolegę, pojawiając się w kontekstach szczelnie zamkniętych dla naszej końcówki –ący, (np. The weather being very cold, no children were playing outside. = Pogoda będąc bardzo zimna, żadne dzieci nie bawiły się na dworze.).

Opracowanie to otwiera oczy na angielski czasownik w jego licznych kształtach (w sumie trzech) i zastosowaniach, których jest zbyt wiele, by policzyć je wszystkie. Dzięki tej pozycji – jak dotąd jedynej z tak analitycznym potraktowaniem teorii i praktyki angielskiego czasownika – będziesz mógł wyrażać swoje treści bardzo precyzyjnie, oryginalnie i efektownie – w sposób bardziej podobny do tego, jaki stosują native speakers niż do tego, jaki jest typowy dla obcokrajowców.

Możesz z korzyścią sięgnąć po tę pozycję, jeśli jesteś w okolicach poziomu średnio zaawansowanego B1+ i wyżej, aż do zaawansowanego C2. W tym pierwszym przypadku pomoże Ci ono szybciej wznieść się wyżej, niż jesteś, dając Ci niezbędne do tego narzędzia. Jeśli już jesteś na poziomie C2, prawdopodobnie i tak znajdziesz w nim coś, czego jeszcze nie wiedziałeś lub nie wiedziałeś do końca.