Francuski w tłumaczeniach. Gramatyka 3

FwTGramatyka3

Nowa książka

Trzecia część praktycznego kursu do nauki języka francuskiego, który łączy w sobie ćwiczenie umiejętności mówienia z nauką zagadnień gramatycznych. Ponad 1200 zdań do tłumaczenia opracowanych według zagadnień gramatycznych na poziomie średnio zaawansowanym plus (B1/B2).

39,90 zł

To wymarzony podręcznik dla młodzieży i dorosłych, dla uczniów i samouków. Część trzecia pozwala przećwiczyć i utrwalić zagadnienia na poziomie średnio zaawansowanym (B1/B2).
Książka stanowi doskonałe uzupełnienie tradycyjnych kursów, nauki w szkole lub na uniwersytecie. Jest to też niezbędna pomoc dla maturzystów oraz osób przystępujących do egzaminów certyfikacyjnych.

 • jasny, nowatorski i logiczny układ stron zmotywuje Cię do regularnej i skutecznej nauki
 • przystępne objaśnienia gramatyczne oraz wskazówki w języku polskim pozwolą Ci szybko zrozumieć wszystkie zagadnienia i przyswoić wiedzę
 • setki zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, opracowanych według zagadnień gramatycznych, ułatwią Ci zapamiętanie potrzebnych konstrukcji zdaniowych i słownictwa
 • nagrania w formacie mp3 z ponad sześciogodzinnym kursem audio umożliwią Ci ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu, wymowy, intonacji i tworzenia francuskich zdań
Spis treści:

Wprowadzenie

Zasady francuskiej wymowy i czytania

 1. La révision des temps | Powtórzenie czasów
 2. Les structures Il/Elle est / C’est+l’adjectif épithète | Konstrukcje Il/Elle est + przymiotnik, c’est + przymiotnik
 3. Les conjonctions que, parce que, pour | Spójniki że, ponieważ, żeby
 4. Exprimer la cause. Les conjonctions puisque, comme etc. | Wyrażanie przyczyny. Spójniki ponieważ, skoro itd.
 5. Les conjonctions mais, ou, et, donc, or, ni, car et d’autres | Spójniki ale, lub, i, więc, otóż, ani, bo i inne
 6. Le pronom relatif dont | Zaimek względny dont
 7. La structure C’est ( Jean)… qui/que... Konstrukcja typu To Jean…
 8. Exprimer les questions au discours indirect | Wyrażanie pytań w mowie zależnej
 9. L’expression du présent | Sposoby wyrażania teraźniejszości
 10. Exprimer la proximité de temps | Wyrażanie bliskiej odległości w czasie
 11. Les verbes de déplacement | Czasowniki wyrażające zmianę miejsca
 12. L’expression du futur. Le futur antérieur | Sposoby wyrażania przyszłości. Czas przyszły dokonany
 13. Les verbes avec deux compléments. L’ordre des pronoms | Czasowniki z dwoma dopełnieniami. Kolejność zaimków
 14. L’ordre et la place des pronoms compléments | Kolejność i miejsce zaimków dopełnieniowych
 15. Le plus–que-parfait | Czas przeszły uprzedni
 16. Les structures ne… que…, il n’y a que... | Konstrukcje ne... que..., il n’y a que
 17. Les verbes suivis des prépositions pour, par, avec, sur, contre, après | Czasowniki z przyimkami pour, par, avec, sur, contre, après
 18. Les pronoms relatifs composés | Zaimki względne złożone
 19. L’emploi de ce qui, ce que, ce dont, où | Użycie ce qui, ce que, ce dont,
 20. Les verbes de mouvement | Czasowniki ruchu
 21. L’emploi du pronom ça/cela | Użycie zaimka ça/cela
 22. L’emploi du pronom on. La voix passive au présent | Użycie zaimka on. Strona bierna w czasie teraźniejszym
 23. L’emploi de l’infinitif | Użycie bezokolicznika
 24. La structure faire + infinitif | Konstrukcja faire + bezokolicznik
 25. Les structures avec les verbes laisser, trouver, rendre | Konstrukcje z czasownikami laisser, trouver, rendre
 26. La formation du féminin des noms et des adjectifs épithètes | Tworzenie rodzaju żeńskiego rzeczownika i przymiotnika
 27. Les phrases conditionnelles du 2e type | Zdania warunkowe 2. typu
 28. 28 Les nombres | Liczby
 29. Le subjonctif présent – il faut que… | Tryb łączący czasu teraźniejszego – trzeba, żeby...
 30. Le subjonctif après certains verbes | Tryb łączący po niektórych czasownikach
 31. Le subjonctif présent – les constructions impersonnelles | Tryb łączący czasu teraźniejszego – konstrukcje bezosobowe
 32. C’est… à faire, Il y a… aux divers temps | Zwroty c’est… à faire, il y a… w różnych czasach
 33. Les pronoms possessifs le sien, le leur etc. | Zaimki rzeczowne dzierżawcze jego, jej, ich
 34. Les expressions | Wyrażenia
 35. Révision | Powtórzenie

Informacje techniczne:
 • autor: Janina Radej
 • ISBN: 978-83-64211-42-3
 • cena: 39,90 PLN (w tym 5% VAT)
 • oprawa: broszurowa
 • liczba stron: 152
 • rok wydania: 2016
 • format: 195 x 253 mm
 • długość nagrań: 6 godzin i 30 minut.

Napisz recenzję

Francuski w tłumaczeniach. Gramatyka 3

Francuski w tłumaczeniach. Gramatyka 3

Trzecia część praktycznego kursu do nauki języka francuskiego, który łączy w sobie ćwiczenie umiejętności mówienia z nauką zagadnień gramatycznych. Ponad 1200 zdań do tłumaczenia opracowanych według zagadnień gramatycznych na poziomie średnio zaawansowanym plus (B1/B2).

Produkty Powiązane