Angielski trening gramatyczny (poziom A1-A2)

Angielski_trening_grama_A1-A2

Nowa książka

Chciałbyś popracować nad swoją językową formą? Marzysz, żeby Twoja nauka przebiegała w szybszym tempie? A może po prostu lubisz czasem zafundować sobie językowy wycisk? Jeśli tak, to przedstawiamy Ci Twojego nowego trenera personalnego!

44,90 zł

Angielski trening gramatyczny to zestaw ćwiczeń na poziomie podstawowym uzupełniający książki z serii Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka. Każdy rozdział składa się z informacji teoretycznych przeplatanych przykładami i zróżnicowanych ćwiczeń ułożonych od najłatwiejszego do najbardziej wymagającego. W każdym rozdziale znajdziesz glosariusz, a także krzyżówki, które pomogą Ci zapamiętać słownictwo. To książka doskonała do samodzielnej nauki, ale sprawdzi się także jako uzupełnienie kursu językowego.

Dzięki tej książce:

  • powtórzysz i utrwalisz zagadnienia gramatyczne na poziomie podstawowym,
  • przetestujesz swoją wiedzę i wyeliminujesz błędy,
  • poznasz wiele praktycznych słówek,
  • sprawdzisz swoje umiejętności samodzielnie dzięki zawartemu w książce kluczowi.

Przykładowy rozdział książki pdf "Angielski trening gramatyczny"

Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykładowe strony książki.

Spis treści:

Wstęp
1. Useful expressions | Przydatne wyrażenia
2. To be | Czasownik być
3. This & that | To i tamto
4. Numbers & plural nouns | Liczby i rzeczowniki w liczbie mnogiej
5. These & those | Ci i tamci / Te i tamte
6. Possessive adjectives | Zaimki dzierżawcze przymiotne
7. Days, months and time | Dni, miesiące i czas
8. Questions | Pytania
9. Prepositions of place | Przyimki miejsca
10. Present Simple | Czas teraźniejszy prosty
11. The verb to have | Czasownik mieć
12. The verbs: to like, to want | Czasowniki: lubić, chcieć
13. Object pronouns | Zaimki dopełnieniowe
14. Frequency adverbs | Przysłówki wyrażające częstotliwość
15. There is / there are | Konstrukcje jest/są
16. Imperative | Tryb rozkazujący
17. Present Continuous | Czas teraźniejszy ciągły
18. Can | Móc/umieć/potrafić
19. Saxon genitive | Dopełniacz saksoński
20. Preposition of | Przyimek of
21. Countable & uncountable nouns; much, many, a lot of, some | Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; użycie much, many, a lot of, some
22. Some, any, no | Jakieś, żadne
23. Must, have to | Musieć
24. Possessive pronouns | Zaimki dzierżawcze
25. Comparative adjectives | Stopień wyższy przymiotnika
26. Adverbs | Przysłówki
27. Reflexive pronouns | Zaimki zwrotne
28. Articles | Przedimki
29. To be going to do something | Konstrukcja to be going to do sth – wyrażanie zamiaru
30. Asking questions | Zadawanie pytań
31. Negative questions | Pytania przeczące
32. Gerund & infinitive | Czasownik z końcówką -ing oraz bezokolicznik
33. Conjunctions | Spójniki
34. Prepositions. Part 1. | Przyimki. Część 1.
35. Expressions. Part 1. | Wyrażenia. Część 1.
36. Review – test yourself! | Powtórzenie – sprawdź się!


Spis treści – część 2


1. Present tenses – review | Czasy teraźniejsze – powtórka
2. Pronouns & Saxon genitive | Zaimki oraz dopełniacz saksoński
3. Past Simple – the verb to be | Czasownik być w czasie przeszłym
4. Past Simple – regular verbs | Czasowniki regularne w czasie przeszłym
5. Past Simple – irregular verbs. Part 1. | Czasowniki nieregularne w czasie przeszłym. Część 1.
6. Past Simple – irregular verbs. Part 2. | Czasowniki nieregularne w czasie przeszłym. Część 2.
7. Will – Future Simple | Czas przyszły
8. Anything, something, nothing | Coś i nic
9. Someone, anyone, no one | Ktoś i nikt
10. Would like | Chciałbym/Chciałabym
11. Should | Powinność
12. Have to in three tenses | Have to w trzech czasach  
13. Can, could & be able to | Can w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym
14. Past Continuous | Czas przeszły ciągły
15. Countable and uncountable nouns | Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
16. Much, many, (a) few, (a) little | Dużo, mało, trochę, kilka
17. Noun comparison (more, less, fewer than) | Porównywanie rzeczowników
18. Comparative and superlative | Stopień wyższy i najwyższy przymiotnika
19. The First Conditional | Pierwszy tryb warunkowy
20. Too & enough | Za/Zbyt i wystarczająco
21. It’s necessary/important to... | Trzeba / Ważne jest, żeby...
22. There in three tenses | Konstrukcja z there w trzech czasach
23. There vs. it | Użycie there/it
24. Still, yet, already, not anymore | Wciąż, jeszcze, już i już nie
25. Adjectives with -ing & -ed ending | Przymiotniki z końcówką -ing oraz -ed
26. The verb to go | Czasownik to go
27. The verbs: to say, to tell, to speak, to talk | Czasowniki: mówić, rozmawiać, powiedzieć
28. Use of every | Użycie every
29. Use of all | Użycie all
30. Relative pronouns | Zaimki względne
31. Will & be going to | Will oraz wyrażenie going to
32. Short answers | Krótkie odpowiedzi
33. Prepositions. Part 2. | Przyimki. Część 2.
34. Prepositions in questions | Przyimki w pytaniach
35. Expressions. Part 2. | Wyrażenia. Część 2.
36. Review – test yourself! | Powtórzenie – sprawdź się!
Klucz

Napisz recenzję

Angielski trening gramatyczny (poziom A1-A2)

Angielski trening gramatyczny (poziom A1-A2)

Chciałbyś popracować nad swoją językową formą? Marzysz, żeby Twoja nauka przebiegała w szybszym tempie? A może po prostu lubisz czasem zafundować sobie językowy wycisk? Jeśli tak, to przedstawiamy Ci Twojego nowego trenera personalnego!

Jeżeli chcesz w krótkim czasie opanować podstawy gramatyki języka angielskiego, poznając jednocześnie  zwroty przydatne w prostych sytuacjach komunikacyjnych, podręcznik Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 1 jest dla Ciebie. Znajdziesz w nim ponad 1000 użytecznych zdań i wyrażeń, czytelne wytłumaczenie zasad gramatycznych oraz płytę CD (mp3).

39,90 zł

Druga część praktycznego kursu, który łączy w sobie ćwiczenie umiejętności mówienia z nauką zagadnień gramatycznych. Zawiera klarowne objaśnienia oraz ponad 1200 zdań i niezbędnych wyrażeń na poziomie podstawowym plus (A2) wraz z odpowiedziami. Mogą z niej również korzystać ci, którzy są już na wyższym poziomie i chcą powtórzyć podstawowe zagadnienia...

39,90 zł

Produkty Powiązane