Angielski w tłumaczeniach. Business 1 (e-book)

Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: A1 A2

Doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy dopiero zaczynają się poruszać w języku angielskim i chcą się nauczyć słów i zwrotów często używanych w środowisku biznesowym. Ponad pięciogodzinny kurs audio (mp3) oraz elektroniczna wersja książki Angielski w tłumaczeniach, Business 1 (pdf) to idealne narzędzie do ćwiczenia słownictwa biznesowego, porozumiewania się i wymowy na poziomie podstawowym plus. 

Materiały audio w formacie MP3 oraz książka PDF to 35 rozdziałów pogrupowanych według różnych tematów związanych z biznesem, np.: marketing, pieniądze, reklama, HR, e-maile, rozmowy telefoniczne itd. Każdy rozdział zawiera słowniczek dotyczący danego tematu oraz zdania do tłumaczenia wraz z odpowiedziami, dzięki czemu ćwiczymy użycie tych słówek w kontekście i od razu możemy sprawdzić poprawność gramatyczną i leksykalną. Obok znajdują się wskazówki zawierające cenne informacje na temat użycia określonych konstrukcji, często popełnianych błędów, kolokacji oraz synonimów. Pozwala to na ćwiczenie języka biznesowego w zdaniach codziennego użytku, a zarazem sprawdzanie poprawności językowej.

Książka zawiera ponad 1000 słów i ponad 800 zdań, dzięki którym można poćwiczyć płynność mówienia oraz umiejętność używania słownictwa biznesowego w kontekście. Dodatkowo w pliku PDF na końcu każdego rozdziału znajdziemy ćwiczenia konwersacyjne.

Jest to idealne narzędzie dla studentów kierunków ekonomicznych, osób pracujących w biznesie, pragnących poprawić swoje umiejętności językowe w zakresie biznesowego języka angielskiego. To doskonały kurs do samodzielnej nauki lub powtórki.

 1. The company | Firma
 2. The office | Biuro
 3. My job & tasks | Moja praca i zadania
 4. Meetings | Spotkania
 5. Money & prices | Pieniądze i ceny
 6. Projects & documents | Projekty i dokumenty
 7. Telephone conversations | Rozmowy telefoniczne
 8. Product description | Opis produktu
 9. On a business trip | W podróży służbowej
 10. Business lunch | Obiad służbowy
 11. Customers | Klienci
 12. Computers | Komputery
 13. Advertising | Reklama
 14. Business & investments | Interesy i inwestycje
 15. Marketing 1 | Marketing, część 1
 16. Marketing 2 | Marketing, część 2
 17. Banking | Bankowość
 18. Data, research & information | Dane, badania i informacje
 19. Selling & buying | Sprzedawanie i kupowanie
 20. Trouble | Kłopoty
 21. At work | W pracy
 22. Economy & government | Gospodarka i rząd
 23. Numbers | Liczby
 24. Organising & planning | Organizowanie i planowanie
 25. At reception | W recepcji
 26. Time expressions | Wyrażenia związane z czasem
 27. Media
 28. Location | Lokalizacja
 29. Human Resources | Zasoby ludzkie
 30. Questions | Pytania
 31. Useful adjectives | Przydatne przymiotniki
 32. E-mails
 33. Presentations | Prezentacje
 34. Discussions 1 | Dyskusje, część 1
 35. Discussions 2 | Dyskusje, część 2
  Index

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

 • autorzy: Magdalena Filak, Filip Radej
 • liczba stron: 146
 • rok wydania: wydanie IV (poszerzone), 2017
 • format: PDF i mp3
 • rozmiar plików:
 • długość nagrań: 330 minut

Zobacz podobne