Angielski w tłumaczeniach. Business 3 (e-book)

Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: C1 C2

Kurs Angielski w tłumaczeniach. Business 3 (mp3 + PDF). Ponad siedem godzin doskonalenia znajomości słownictwa biznesowego oraz szlifowania płynności mówienia na poziomie zaawansowanym (C1-C2). Nieodzowny podręcznik dla każdego, kto chce poszerzyć umiejętności władania językiem angielskim, zacząć posługiwać się wyszukanym słownictwem oraz specyficznymi wyrażeniami używanymi w środowisku biznesowym.

Niniejszy kurs audio to 35 rozdziałów pogrupowanych według różnych tematów związanych z biznesem, np. finanse, księgowość, produkcja, kwestie prawne, logistyka, itd. Każdy rozdział zawiera słowniczek oraz zdania do tłumaczenia wraz z odpowiedziami, dzięki czemu od razu możemy sprawdzić poprawność gramatyczną i leksykalną. Elektroniczna wersja książki w formacie PDF zawiera też wskazówki z cennymi informacjami na temat użycia, często popełnianych błędów, kolokacji oraz synonimów. Praktyczna formuła kursu pozwala na wzbogacenie słownictwa, używanie go w kontekście, ćwiczenie mówienia oraz sprawdzenie swojej wiedzy.

Książka zawiera ponad 1000 najważniejszych słów na poziomie zaawansowanym i ponad 800 zdań, dzięki którym można poćwiczyć płynność mówienia oraz umiejętność używania słownictwa biznesowego w kontekście. To kompleksowe zestawienie różnorodnych tematów związanych z biznesem. Dodatkowo książka PDF wzbogacona jest o ćwiczenia konwersacyjne.

 1. Running a company | Prowadzenie firmy

 2. In the office | W biurze

 3. Tasks & responsibilities | Zadania i obowiązki

 4. Conferences & meetings | Konferencje i spotkania

 5. Legal issues | Kwestie prawne

 6. Investments | Inwestycje

 7. Finance | Finanse

 8. Product management | Zarządzanie produktem

 9. Management | Zarządzanie

 10. IT | IT

 11. Advertising | Reklama

 12. Brand & marketing | Marka i marketing

 13. Human resources | Zasoby ludzkie

 14. R&D, technology | Badania i rozwój, technologia

 15. Project management | Zarządzanie projektem

 16. Negotiating contracts | Negocjowanie umów

 17. Accounting | Księgowość

 18. Banking & insurance | Bankowość i ubezpieczenia

 19. Economy | Gospodarka

 20. Production industry | Przemysł produkcyjny

 21. Sales | Sprzedaż

 22. Purchases & costs | Zakupy i koszty

 23. Problem solving | Rozwiązywanie problemów

 24. Logistics | Logistyka

 25. Labour & customer relations | Stosunki pracy i relacje z klientami

 26. Administration & contracts | Administracja i umowy

 27. Trends & indicators | Tendencje i wskaźniki

 28. Useful adjectives | Przydatne przymiotniki

 29. E-mail & phone contact | Kontakt mailowy i telefoniczny

 30. Useful phrasal verbs | Przydatne czasowniki złożone

 31. Business idioms | Biznesowe wyrażenia idiomatyczne

 32. In a meeting | Na spotkaniu

 33. Discussions | Dyskusje

 34. Everyday talk 1 | Codzienne rozmowy 1

 35. Everyday talk 2 | Codzienne rozmowy 2
  Index

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

 • autorzy: Magdalena Filak, Filip Radej
 • liczba stron: 146 stron
 • rok wydania: wydanie III (poszerzone), 2017
 • format: PDF i mp3
 • rozmiar plików: 
 • długość nagrań: 430 minut

Zobacz podobne