Portugalski w tłumaczeniach. Gramatyka 1 (e-book)

Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 2
Poziom: A1 A2

Poznaj zwroty przydatne w sytuacjach komunikacyjnych i naucz się podstaw gramatyki języka portugalskiego metodą w tłumaczeniach. W tej elektronicznej wersji książki (PDF) znajdziesz ponad 1200 użytecznych zdań i wyrażeń, czytelne wytłumaczenie zasad gramatycznych oraz pięciogodzinny kurs audio w postaci nagrań mp3.

Jest to poziom podstawowy (A1-A2) praktycznego kursu do nauki języka portugalskiego. Łączy on naukę gramatyki z rozwijaniem umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu. Nie musisz jeszcze niczego umieć, wystarczy twoja chęć do nauki.

Jeśli jestem samoukiem lub też chcesz przypomnieć sobie podstawy języka portugalskiego oraz sprawdzić swoje umiejętności, nie musisz szukać dalej.

Dzięki tej książce:

 • z łatwością opanujesz gramatykę i słownictwo dzięki setkom zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, ułożonych według zagadnień gramatycznych,
 • zrozumiesz zasady gramatyczne języka portugalskiego, czytając przystępnie napisane wskazówki w języku polskim,
 • utrwalisz wiedzę, wyćwiczysz wymowę i prawidłowe konstruowanie zdań, korzystając z ponad pięciogodzinnego kursu audio.
 • zmobilizujesz się do regularnej nauki dzięki jasnemu i logicznemu układowi stron.

Podręcznik może również stać się uzupełnieniem tradycyjnych kursów językowych, nauki w szkole lub na uniwersytecie. Uczniowi pomoże przygotować się do sprawdzianów i egzaminów, nauczycielowi – ułatwi zaplanowanie i opracowanie materiałów na zajęcia. Jego przejrzysta, logiczna struktura zachęci do regularnej, skutecznej i – co równie ważne – przyjemnej nauki.
 1. Frases úteis | Przydatne wyrażenia
 2. Verbo ser | Czasownik być
 3. O género dos substantivos e adjetivos. Artigos definidos | Rodzaj rzeczowników i przymiotników. Rodzajniki określone
 4. Verbos terminados em -ar | Czasowniki zakończone na -ar
 5. Verbos terminados em -er. Artigos indefinidos | Czasowniki zakończone na -er. Rodzajniki nieokreślone
 6. Demonstrativos | Zaimki wskazujące
 7. Verbos tervirpôr | Czasowniki miećprzyjeżdżaćkłaść
 8. Verbos fazerdizertrazerver, ler | Czasowniki robićpowiedziećnosićwidzieć, czytać
 9. Interrogativos | Zaimki pytajne
 10. Possessivos | Zaimki dzierżawcze
 11. Verbos estardarir | Czasowniki byćdać, iść/jechać
 12. Verbos saberpoder, perderquerer | Czasowniki wiedziećmócgubićchcieć
 13. Verbos terminados em -ir (1) | Czasowniki zakończone na -ir (1)
 14. Verbos terminados em -ir (2). Verbos pedirrirouvir | Czasowniki zakończone na -ir (2). Czasowniki prosićśmiać sięsłuchać
 15. Formação do plural. Numerais (1) | Tworzenie liczby mnogiej. Liczebniki (1)
 16. Verbo haver (há). Numerais (2) | Czasownik haver (). Liczebniki (2)
 17. Verbos modais | Czasowniki modalne
 18. Verbos reflexivos | Czasowniki zwrotne
 19. Ser vs. estar; faço vs. estou a fazer | Ser vs. estarfaço vs. estou a fazer
 20. Expressão do futuro: vou fazer / hei de fazer | Wyrażanie przyszłości: vou fazer / hei de fazer
 21. Tão e tanto | Tak (bardzo, dużo) / taki i tyle
 22. Os graus dos adjetivos e advérbios | Stopniowanie przymiotników i przysłówków
 23. Pronomes do complemento direto | Zaimki dopełnienia bliższego
 24. Pronomes do complemento indireto | Zaimki dopełnienia dalszego
 25. Pronomes pessoais com preposição | Formy zaimków osobowych z przyimkami
 26. Imperativo (1) | Tryb rozkazujący (1)
 27. Imperativo (2) | Tryb rozkazujący (2)
 28. Preposições de tempo | Przyimki wskazujące czas
 29. Preposições de movimento | Przyimki wskazujące ruch
 30. Preposições e locuções prepositivas de lugar | Przyimki i wyrażenia przyimkowe wskazujące miejsce
 31. Conjunções e conetores (1) | Spójniki (1)
 32. Conjunções e conetores (2) | Spójniki (2)
 33. Os indefinidos invariáveis | Zaimki nieokreślone nieodmienne
 34. Os indefinidos variáveis | Zaimki nieokreślone odmienne
 35. Expressões | Wyrażenia
 36. Revisão | Powtórka

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

 •  autor: Przemysław Dębowiak
 • liczba stron: 160
 • rok wydania: 2017
 • format plików: zip (PDF + mp3)
 • rozmiar plików: 112,4 MB
 • długość nagrań: 5 godzin
 • lektorzy: Maria Loreto, Patryk Bartoszewski.

Zobacz podobne