Dostawa od 9,90 zł
Bezpłatna dostawa od 250 zł
Wysyłka w 24 godziny
Zestaw zakładek GRATIS

Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 1 (e-book) A1

Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 5
Poziom: A1

Rozpoczynanie samodzielnej nauki angielskiego od zera jest niewątpliwie ambitnym wyzwaniem – ogrom nowych słów, zasad gramatycznych i różnorodnych znaczeń potrafi przyprawić o zawrót głowy. Dlatego chcącym maksymalnie ułatwić sobie poznawanie struktur gramatycznych proponujemy e-book Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 1. Z tym podręcznikiem we własnym tempie poznasz najważniejsze zagadnienia na przykładzie ponad 1000 praktycznych zdań.

Twój prywatny nauczyciel – e-book Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 1

Podręcznik został napisany w taki sposób, by praktyczne używanie języka stanowiło rdzeń Twojej nauki. Pracując z e-bookiem Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 1 poznasz podstawy angielskiej gramatyki oraz podstawowe angielskie słownictwo. Tłumacząc kolejne zdania z angielskiego na polski i odwrotnie zdobędziesz wiedzę i utrwalisz ją. Na marginesach znajdziesz moc wskazówek z dodatkowymi wyjaśnieniami, najczęstszymi błędami czy synonimami i różnicami między amerykańską i brytyjską wersją języka.

Kurs Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 1 powstał z myślą o samoukach oraz osobach, które chcą poszerzyć swoją znajomość angielskiej gramatyki na poziomie A1. Dzięki temu e-bookowi od samego początku nauki będziesz aktywnie korzystać z nowych umiejętności i dbać o poprawność gramatyczną. Usystematyzowana struktura umożliwia poznawanie kolejnych zagadnień we własnym tempie, a przy tym regularnie zasiadanie do zadań.

Co znajdziesz w e-booku Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 1?

 • 35 rozdziałów podzielonych na zagadnienia gramatyczne,
 • podsumowujący test, za pomocą którego zweryfikujesz swoją wiedzę,
 • dokładne objaśnienia i wskazówki,
 • opisy najczęściej popełnianych błędów,
 • kilkugodzinny kurs audio MP3, dla ćwiczenia poprawnej wymowy i rozumienia ze słuchu.

1.    Useful expressions | Przydatne wyrażenia
2.    The verb to be | Czasownik być
3.    This & that | To i tamto
4.    Numbers & plural nouns | Liczby i rzeczowniki w liczbie mnogiej
5.    These & those | Ci i tamci / Te i tamte
6.    Possessive adjectives | Zaimki dzierżawcze przymiotne
7.    Days, months & time | Dni, miesiące i czas
8.    Questions | Pytania
9.    Prepositions of place | Przyimki miejsca
10.    Present Simple | Czas teraźniejszy prosty
11.    The verb to have | Czasownik mieć
12.    The verbs: to like, to want | Czasowniki: lubić, chcieć
13.    Object pronouns | Zaimki dopełnieniowe
14.    Frequency adverbs | Przysłówki wyrażające częstotliwość
15.    There is / there are | Konstrukcje jest/są
16.    Imperative | Tryb rozkazujący
17.    Present Continuous | Czas teraźniejszy ciągły
18.    Can | Móc/umieć/potrafić
19.    Saxon genitive | Dopełniacz saksoński
20.    Preposition of | Przyimek of
21.    Countable & uncountable nouns; much, many, a lot of | Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; użycie much, many, a lot of
22.    Some, any, no | Jakieś, żadne
23.    Must & have to | Musieć
24.    Possessive pronouns | Zaimki dzierżawcze
25.    Comparative adjectives | Stopień wyższy przymiotnik
26.    Adverbs | Przysłówki
27.    Reflexive pronouns | Zaimki zwrotne
28.    Articles | Rodzajniki
29.    To be going to do something | Konstrukcja to be going to do sth – wyrażanie zamiaru
30.    Asking questions | Zadawanie pytań
31.    Negative questions | Pytania przeczące
32.    Gerund & infinitive | Czasownik z końcówką -ing oraz bezokolicznik
33.    Conjunctions | Spójniki
34.    Prepositions, part 1 | Przyimki, część 1
35.    Expressions, part 1 | Wyrażenia, część 1
36.    Review – test yourself! | Powtórzenie – sprawdź się!

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

 • format: PDF
 • autorzy: Magdalena Filak, Filip Radej
 • liczba stron: 154
 • rok wydania: 2019
 • długość nagrań: 5 godzin
 • lektorzy: Andrew Edwins, Martyna Chuderska
Książka
49,90 zł
E-book
49,90 zł
Książka + e-book
99,80 zł
89,80 zł
Najniższa cena tego produktu z ostatnich 30 dni: 49,90 zł

Wysyłka w 24 godziny

Zestaw zakładek GRATIS!

Dostawa od 9,90 zł

Bezpłatna dostawa od 250 zł

Zobacz podobne