Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 3 (e-book) B1

Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: B1

Trzecia część praktycznego kursu angielskiego w wersji e-book, który łączy w sobie ćwiczenie umiejętności mówienia z nauką zagadnień gramatycznych. Zawiera klarowne objaśnienia oraz ponad 1200 zdań i niezbędnych wyrażeń na poziomie średnio zaawansowanym (B1) wraz z odpowiedziami.

E-book Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 3 to sposób na szybkie poszerzenie, odświeżenie i uporządkowanie wiedzy językowej, gdziekolwiek jesteś. Forma elektroniczna pozwala na naukę np. z telefonu czy tabletu – w dowolnym miejscu i czasie.

Angielska gramatyka i słownictwo na poziomie średniozaawansowanym (B1) to propozycja dla uczniów, maturzystów, studentów, a także osób dorosłych.

E-book Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 3 zawiera:

 • zasady i porównanie czasów przeszłych, czas Present Perfect we wszystkich użyciach, czasowniki nieregularne, czasowniki modalne, struktury: it takes, used to, want sb to do sth, first conditional, second conditional, zdania czasowe, make/do, wyrażenia z czasownikiem get, pytania o podmiot i inne,
 • ponad 1200 zdań do przetłumaczenia odpowiadających poziomowi B1 w skali europejskiej – starannie dobranych do potrzeb osób uczących się,
 • proste wskazówki i objaśnienia reguł gramatycznych, które ułatwiają szybkie przyswajanie wiedzy,
 • przejrzysty układ stron ułatwiający orientację w materiale,
 • wsparcie w postaci praktycznych ćwiczeń utrwalających wiedzę,
 • kurs audio MP3 z ponad 6-godzinnym materiałem pozwalającym na ćwiczenie wymowy i kompetencji językowych (materiał audio w dwóch wersjach: polsko-angielskiej i angielskiej).

Czego możesz się spodziewać w tej części kursu?

E-book stanowi kontynuację drugiej części serii na poziomie ponad podstawowym (A2). Opracowane zostały w nim podstawowe zagadnienia dla tego poziomu, które kurs maksymalnie wyczerpuje i omawia. Elektroniczna wersja książki przeprowadzi Cię przez naukę angielskiego niczym Twój własny, prywatny korepetytor: w przyjemny sposób sprawdzi wiedzę, przekaże Ci wskazówki dotyczące używania języka w praktyce, opowie ciekawostki i wskaże popełniane błędy. Kurs audio pomoże Ci natomiast osłuchać się z płynnym i poprawnym mówieniem po angielsku.

Wznieś swoje umiejętności językowe na wyższy poziom z trzecią częścią serii Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka!

1. Tenses review | Powtórka czasów
2. Past Simple vs. Past Continuous | Czas przeszły prosty vs. ciągły
3. Comparision – as… as… | Porównanie – tyle… ile…, tak… jak…
4. Present Perfect | Czas teraźniejszy dokonany
5. Present Perfect – ever, never | Czas Present Perfect w użyciu z kiedykolwieknigdy
6. Present Perfect – already, yet, just | Czas Present Perfect w użyciu z jużjeszczewłaśnie
7. Present Perfect – for & since | Czas Present Perfect w użyciu z przezod i odkąd
8. Present Perfect Continuous | Czas teraźniejszy złożony ciągły
9. Present Perfect Simple vs. Continuous | Czas teraźniejszy dokonany vs. ciągły
10. Irregular verbs – third form | Czasowniki nieregularne – trzecia forma
11. Indirect questions, part 1 | Pytania zależne / Pytania w mowie zależnej, część 1
12. Modal verbs | Czasowniki modalne
13. Some, any, no … review | Użycie someany, no – powtórzenie
14. It takes…, part 1 | To zabiera… / To zajmuje…, część 1 
15. Used to | Użycie used to – przeszłe zwyczaje
16. Want somebody to do something | Użycie konstrukcji want sb to do sth
17. Indirect imperatives | Rozkazy pośrednie / Rozkazy w mowie zależnej
18. Make & do, part 1 | Użycie czasowników make & do, część 1
19. First conditional & time clauses | Pierwszy tryb warunkowy i zdania czasowe
20. Second conditional | Drugi tryb warunkowy
21. Get – expressions | Zwroty z czasownikiem get
22. All, none, both, neither, either, most | Wszyscy, obydwoje, nikt, żaden, większość
23. Make somebody do something | Sprawić, any ktoś coś zrobił
24. The use of one/ones | Użycie one i ones
25. Passive voice, part 1 | Strona bierna, część 1
26. Countable & uncountable nouns | Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
27. Use of present tenses | Użycie czasów teraźniejszych
28. Question tags | Pytania rozłączne
29. Adjectives & adverbs | Przymiotniki i przysłówki
30. Articles | Przedimki
31. Future Simple & Future Continuous | Czas przyszły prosty i ciągły
32. Subject & object questions | Pytania o przedmiot i dopełnienie
33. Prepositions of time & place | Przyimki czasu i miejsca
34. Prepositions, part 3 | Przyimki, część 3
35. Expressions, part 3 | Wyrażenia, część 3
36. Review – test yourself | Powtórzenie – sprawdź się

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

 • format: PDF
 • autorzy: Magdalena Filak, Filip Radej
 • liczba stron: 154
 • rok wydania: 2019
 • długość nagrań: 6 godzin
 • lektorzy: Andrew Edwins, Martyna Chuderska

Zobacz podobne