Dostawa od 9,90 zł
Bezpłatna dostawa od 250 zł
Wysyłka w 24 godziny
Zestaw zakładek GRATIS

Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 3 (e-book) B1

Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: B1

Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 3 to praktyczny e-book, a zarazem trzecia odsłona kursu języka angielskiego opartego na metodzie „w tłumaczeniach”. Książka jest częścią większego zestawu, który łączy naukę angielskiej gramatyki na poziomie średnio zaawansowanym z praktycznymi ćwiczeniami mówienia.

W e-booku Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 3 znajdziesz przejrzyste objaśnienia i ponad 1200 zdań oraz wyrażeń na poziomie średnio zaawansowanym (B1) wraz z odpowiedziami. Jest to idealna książka dla osób, które chcą usystematyzować swoją wiedzę z gramatyki języka angielskiego na poziomie B1.

E-book jest przydatny zarówno dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego, studentów, jak i osób dorosłych. Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 3 omawia zasady i porównanie czasów przeszłych, czas Present Perfect we wszystkich zastosowaniach, czasowniki nieregularne, czasowniki modalne oraz różne struktury i wyrażenia, takie jak: it takes, used to, want sb to do sth, first conditional, second conditional, zdania czasowe, make/do, wyrażenia z czasownikiem get oraz pytania o podmiot.

Książka zawiera wskazówki gramatyczne i uwagi, które pomagają w przyswajaniu wiedzy i zrozumieniu omawianych zagadnień. Przejrzysty układ stron umożliwia ćwiczenie angielskiej gramatyki już od pierwszych stron książki, jednocześnie umożliwiając sprawdzanie błędów i zdobywanie dodatkowej wiedzy.

Dodatkowo e-book oferuje ponad 6-godzinny kurs audio MP3, nagrany przez native speakerów, który pomoże Ci w ćwiczeniu angielskiej wymowy i umiejętności porozumiewania się. Kurs audio jest dostępny w dwóch wersjach: polsko-angielskiej i angielskiej.

Książki z serii Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka pełnią rolę osobistego nauczyciela, umożliwiając testowanie wiedzy, udzielanie wskazówek dotyczących użycia wyrażeń, a także omawianie ciekawostek językowych i często popełnianych błędów. E-book Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 3 to cenny zasób dla osób pragnących rozwijać umiejętności mówienia w języku angielskim, jednocześnie poszerzając swoją wiedzę gramatyczną.

Wznieś swoje umiejętności językowe na wyższy poziom z trzecią częścią serii Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka!

1. Tenses review | Powtórka czasów
2. Past Simple vs. Past Continuous | Czas przeszły prosty vs. ciągły
3. Comparision – as… as… | Porównanie – tyle… ile…, tak… jak…
4. Present Perfect | Czas teraźniejszy dokonany
5. Present Perfect – ever, never | Czas Present Perfect w użyciu z kiedykolwieknigdy
6. Present Perfect – already, yet, just | Czas Present Perfect w użyciu z jużjeszczewłaśnie
7. Present Perfect – for & since | Czas Present Perfect w użyciu z przezod i odkąd
8. Present Perfect Continuous | Czas teraźniejszy złożony ciągły
9. Present Perfect Simple vs. Continuous | Czas teraźniejszy dokonany vs. ciągły
10. Irregular verbs – third form | Czasowniki nieregularne – trzecia forma
11. Indirect questions, part 1 | Pytania zależne / Pytania w mowie zależnej, część 1
12. Modal verbs | Czasowniki modalne
13. Some, any, no … review | Użycie someany, no – powtórzenie
14. It takes…, part 1 | To zabiera… / To zajmuje…, część 1 
15. Used to | Użycie used to – przeszłe zwyczaje
16. Want somebody to do something | Użycie konstrukcji want sb to do sth
17. Indirect imperatives | Rozkazy pośrednie / Rozkazy w mowie zależnej
18. Make & do, part 1 | Użycie czasowników make & do, część 1
19. First conditional & time clauses | Pierwszy tryb warunkowy i zdania czasowe
20. Second conditional | Drugi tryb warunkowy
21. Get – expressions | Zwroty z czasownikiem get
22. All, none, both, neither, either, most | Wszyscy, obydwoje, nikt, żaden, większość
23. Make somebody do something | Sprawić, any ktoś coś zrobił
24. The use of one/ones | Użycie one i ones
25. Passive voice, part 1 | Strona bierna, część 1
26. Countable & uncountable nouns | Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
27. Use of present tenses | Użycie czasów teraźniejszych
28. Question tags | Pytania rozłączne
29. Adjectives & adverbs | Przymiotniki i przysłówki
30. Articles | Przedimki
31. Future Simple & Future Continuous | Czas przyszły prosty i ciągły
32. Subject & object questions | Pytania o przedmiot i dopełnienie
33. Prepositions of time & place | Przyimki czasu i miejsca
34. Prepositions, part 3 | Przyimki, część 3
35. Expressions, part 3 | Wyrażenia, część 3
36. Review – test yourself | Powtórzenie – sprawdź się

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

  • format: PDF
  • autorzy: Magdalena Filak, Filip Radej
  • liczba stron: 154
  • rok wydania: 2019
  • długość nagrań: 6 godzin
  • lektorzy: Andrew Edwins, Martyna Chuderska
Książka
49,90 zł
E-book
49,90 zł
Książka + e-book
99,80 zł
89,80 zł
Najniższa cena tego produktu z ostatnich 30 dni: 49,90 zł

Wysyłka w 24 godziny

Zestaw zakładek GRATIS!

Dostawa od 9,90 zł

Bezpłatna dostawa od 250 zł

Zobacz podobne