Dostawa od 9,90 zł
Bezpłatna dostawa od 250 zł
Wysyłka w 24 godziny
Zestaw zakładek GRATIS

Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 5 (e-book) C1

Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: C1

Piąta część serii Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka to prawdziwa gratka dla tych, którzy chcą lepiej poznać skomplikowane struktury językowe i ćwiczyć płynne mówienie po angielsku na poziomie C1. E-book doskonale przygotuje uczniów do matury, studentów do egzaminów, a osoby dorosłe do codziennych sytuacji komunikacyjnych. To przede wszystkim intensywna nauka angielskiego, która pozwoli Ci osiągnąć poziom zaawansowany z angielskiego.

Pójdź krok dalej i poznaj zaawansowane angielskie zagadnienia. Elektroniczna wersja książki Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 5 to setki zdań do przetłumaczenia na poziomie C1 według skali europejskiej. Doskonałe uzupełnienie kursu stanowią nagrania audio MP3, na których znajdziesz ponad 6 godzin ćwiczeń do nauki poprawnej wymowy i swobodnego wypowiadania się po angielsku.

Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 5 to:

 • przystępne objaśnienia i ćwiczenia zagadnień gramatycznych takich jak: it takes, I find it, gerund/infinitive, czasowniki modalne, tryby warunkowe, zdania określające rezultat, przyczynę, kontrast, wish; mowa zależna, like/as, the more... the more..., no matter, wyrażenia i przyimki odpowiednie dla tego poziomu i inne,
 • ponad 1200 zdań na poziomie C1 dobranych w taki sposób, by rozwijać i pogłębiać Twoje umiejętności językowe,
 • praktyczne wskazówki i porady językowe, które nie pozostawią wątpliwości i pomogą Ci w aktywnym przyswajaniu wiedzy,
 • prosty i przejrzysty układ zagadnień, który pomaga w lepszym zorganizowaniu nauki i umożliwia uczenie się już od pierwszych stron e-booka, pozwalając na eliminowanie błędów i stopniowe przyswajanie wiedzy,
 • aż 6 godzin kursu audio MP3 z native speakerami, dzięki którym masz możliwość ćwiczenia wymowy i umiejętności komunikacyjnych (materiał w dwóch wersjach: polsko-angielskiej i angielskiej).

Przekonaj się, że nauka gramatyki może być pasjonująca!

1. Review of tenses | Powtórka czasów
2. Indirect questions – review | Pytania zależne – powtórka
3. It takes… – review | To zajmuje… / To potrwa… – powtórka
4. Find it | Wyrażanie opinii za pomocą czasownika find
5. Gerund & infinitive | Czasownik z końcówką -ing i bezokolicznik
6. Gerund & infinitive in other expressions | Gerund & infinitive w innych wyrażeniach
7. Bare infinitive and other forms | Nagi bezokolicznik i inne formy
8. Modal verbs – review | Czasowniki modalne – powtórka
9. So do I / Neither do I | Ja też / Ja też nie
10. Conditionals – review | Tryby warunkowe – powtórka
11. Wish. If only | Żałuję… / Szkoda że…, Gdybym tylko…
12. As if/though… It’s time… Would rather… | Tak jakby…, Już czas…, Wolałbym…
13. Result & condition clauses | Wyrażanie rezultatu i warunku
14. Linking words: despite, due to etc. | Spójniki – pomimo, z powodu itd.
15. Passive voice | Strona bierna
16. Passive voice + personal pronouns | Strona bierna z zaimkami osobowymi
17. Have something done | Użycie konstrukcji have something done
18. Reported speech – relating verbs | Mowa zależna – czasowniki relacjonujące
19. Like & as | Użycie like & as
20. Question tags | Pytania rozłączne
21. Adjectives & adverbs | Przymiotniki i przysłówki
22. To be supposed to do sth | Mieć coś zrobić
23. Used to / be used to / get used to, would/will | Użycie used to / be used to / get used to, would i will
24. Emphasis: do, does, did; adverbs | Wzmocnienie za pomocą do/does/did i przysłówków
25. Whatever, whichever, wherever, etc. | Cokolwiek, którykolwiek, gdziekolwiek itd.
26. Cleft sentences, it was me who… | Zdania typu to byłem ja…
27. The more…, the more | Im…, tym…
28. No matter what/who/when… | Nieważne, kto/co/kiedy… 
29. All, whole; each, every; some, any | Użycie all, whole; each, every; any, some
30. Indefinite and relative pronouns | Zaimki nieokreślone i względne
31. There | Użycie there
32. Using & omitting articles | Używanie i pomijanie przedimków
33. Prepositions | Przyimki
34. Expressions | Wyrażenia
35. Common mistakes | Często popełniane błędy
36. Review | Powtórzenie

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

 • format: PDF
 • autorzy: Magdalena Filak, Filip Radej
 • liczba stron:154 
 • rok wydania: 2019
 • długość nagrań: ponad 6 godzin
 • lektorzy: Andrew Edwins, Martyna Chuderska
Książka
49,90 zł
E-book
49,90 zł
Książka + e-book
99,80 zł
89,80 zł
Najniższa cena tego produktu z ostatnich 30 dni: 49,90 zł

Wysyłka w 24 godziny

Zestaw zakładek GRATIS!

Dostawa od 9,90 zł

Bezpłatna dostawa od 250 zł

Zobacz podobne