Hiszpańska gramatyka inaczej (e-book)

Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: A1 A2 B1 B2

Książka, która powstała w jednym podstawowym celu: żeby ułatwić zrozumienie zagadnień, które wydają się dużo bardziej skomplikowane, niż są w rzeczywistości. W e-booku znajdziesz zbiór najważniejszych zagadnień gramatycznych obejmujących poziomy od A1 do C1. Przedstawione są one w prosty i logiczny sposób, aby z łatwością zapamiętać zasady ich użycia i poprawnie zastosować je w praktyce.

Elektroniczna wersja książki Hiszpańska gramatyka inaczej, która powstała w jednym podstawowym celu: żeby ułatwić zrozumienie zagadnień, które wydają się dużo bardziej skomplikowane, niż są w rzeczywistości. W e-booku znajdziesz zbiór najważniejszych zagadnień gramatycznych obejmujących poziomy od A1 do C1. Przedstawione są one w prosty i logiczny sposób, aby z łatwością zapamiętać zasady ich użycia i poprawnie zastosować je w praktyce.

Część 1

Odmiana czasowników w czasie teraźniejszym
Rodzajniki 
Ser, estar, haber
Dostosowanie przymiotnika do rzeczownika 
Muy i mucho
Hablar i decir
Zaimki dzierżawcze
Zaimki osobowe 
Zdania bez rodzajników 
Czasownik gustar
Czasowniki typu gustar
Różne tłumaczenia słowa to
Zaimki wskazujące 
Dopełnienie bliższe i dalsze
Stopniowanie
Przez którą, z którą, bez której
Pretérito indefinido vs pretérito imperfecto
Pretérito indefinido vs pretérito perfecto
Czas zaprzeszły
Sposoby wyrażania przyszłości
Presente de subjuntivo + imperativo
Condicional simple vs condicional compuesto
Następstwo czasów
Futuro perfecto 
Zdania warunkowe

Wszystkie rodzaje subjuntiva
Konstrukcje z gerundio
Użycie desde
Haber 
Dodatkowe sposoby wyrażania przeszłości

Część 2

Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10 
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30 

Odpowiedzi


Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

Zobacz podobne