Hiszpański w tłumaczeniach, Gramatyka 2 (e-book)

Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: A2 B1

Kurs języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym / średnio zaawansowanym. Druga część serii w formacie PDF wraz z kursem audio MP3 (ponad sześć godzin). Dzięki niej w przystępny i skuteczny sposób opanujesz gramatykę języka hiszpańskiego oraz przełamiesz barierę mówienia. 

Czytelnie i wyczerpująco przedstawiona gramatyka języka hiszpańskiego wraz z ćwiczeniami w wersji elektronicznej. Znajdziesz w niej wyjaśnienie zasad gramatycznych oraz dowiesz się, jak unikać błędów. Poznasz przydatne wyrażenia i zwroty z życia codziennego. Wraz z kursem audio (mp3) poćwiczysz wymowę, rozumienie ze słuchu i umiejętność porozumiewania się.

W książce znajdziesz:

 • niezbędną teorię gramatyczną, ułożoną zgodnie ze stopniowaniem trudności, co ułatwia naukę,
 • setki zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, ułożonych według zagadnień gramatycznych,
 • komentarze dotyczące często popełnianych błędów,
 • czytelne wskazówki w języku polskim, ułatwiające zrozumienie zasad gramatycznych języka hiszpańskiego, 
 • kurs audio mp3; sześć godzin nagrań do pobrania, pomagających w utrwaleniu przyswojonej wiedzy, ćwiczeniu wymowy i właściwego konstruowania zdań.
 
 To e-book wymarzony dla młodzieży i dorosłych, uczniów i samouków oraz wszystkich tych, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności językowe na poziomie A2/B1.

 1. Los verbos ser y estar | Czasownik być
 2. Presente de indicativo. Verbos regulares | Czas teraźniejszy. Czasowniki regularne
 3. Presente de indicativo. Verbos irregulares | Czas teraźniejszy. Czasowniki nieregularne
 4. Posesivos | Zaimki dzierżawcze
 5. Indefinidos | Zaimki nieokreślone
 6. Pretérito perfecto. Verbos regulares | Czas przeszły złożony. Czasowniki regularne
 7. Pretérito perfecto. Verbos irregulares y reflexivos | Czas przeszły złożony. Czasowniki nieregularne i zwrotne
 8. Uso de haber y estar. Estructura hay que | Użycie haber i estar. Konstrukcje hay que
 9. Comparativos y superlativos | Stopień wyższy i najwyższy przymiotnika
 10. Pretérito indefinido. Verbos regulares | Czas przeszły pretérito indefinido. Czasowniki regularne
 11. Pretérito indefinido. Verbos irregulares | Czas przeszły pretérito indefinido. Czasowniki nieregularne
 12. Verbos de afección | Czasowniki wyrażające uczucia
 13. Me gustaría / debería / podría | Chciałbym/powinienem/mógłbym
 14. Pronombres de objeto directo | Zaimki wyrażające dopełnienie bliższe
 15. Pronombres de objeto indirecto | Zaimki wyrażające dopełnienie dalsze
 16. Pronombres de objeto directo e indirecto | Zaimki wyrażające dopełnienie bliższe i dalsze
 17. Futuro imperfecto | Czas przyszły
 18. Oraciones condicionales | Zdania warunkowe
 19. Uso de tan, tanto, tanta, tantos, tantas… como | Użycie tak…, jak…; tyle… co
 20. Uso de bastante, suficiente y demasiado | Użycie całkiem, wystarczająco, zbyt
 21. Estructuras acabar de, dejar de, volver a | Konstrukcje z bezokolicznikiem
 22. Estructuras llevar + gerundio, seguir + gerundio | Konstrukcje robić coś już od…, dalej coś robić
 23. Pretérito imperfecto | Czas przeszły pretérito imperfecto
 24. Estructura estar + gerundio en el pasado | Konstrukcja estar + gerundio w czasie przeszłym
 25. Reflexivos | Zaimki zwrotne
 26. Impersonalidad. Uso de se | Forma bezosobowa czasownika. Użycie se
 27. Uso de todo/toda/todos/todas | Użycie słów cały/wszystko/wszystkie
 28. Uso de los verbos tener que y haber | Użycie czasownika musieć i jest/
 29. Imperativo de la tercera persona del singular | Tryb rozkazujący trzeciej osoby liczby pojedynczej
 30. Imperativo del plural | Tryb rozkazujący czasowników w liczbie mnogiej
 31. Preguntas | Pytania
 32. Oraciones exclamativas | Zdania wykrzyknikowe
 33. Preposiciones | Przyimki
 34. Expresiones | Wyrażenia
 35. Repaso | Powtórka

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

 •  autor: Magdalena Filak
 • liczba stron: 150 
 • rok wydania: 2015
 • format plików: zip (PDF + MP3)
 • rozmiar plików: 4,3 MB (PDF) i 200 MB (mp3)
 • długość nagrań: 6 godzin
 • lektorzy: Carmen Azúar, Patryk Bartoszewski

Zobacz podobne