Rosyjski w tłumaczeniach. Gramatyka 2

RwTGramatyka2

Nowa książka

Praktyczna nauka języka rosyjskiego na poziomie podstawowym plus (A2/B1). Jest to druga część serii książek do nauki rosyjskiego. Dzięki przystępnym objaśnieniom szybko przyswoisz teorię gramatyczną, którą będziesz mógł od razu wykorzystać w praktyce na blisko 1400 zdaniach w książce i na płycie CD (mp3).

39,90 zł

Wymarzony podręcznik dla młodzieży i dorosłych, dla uczniów i samouków oraz wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności językowe na poziomie podstawowym plus (A2-B1). Dzięki niemu opanujesz gramatykę języka rosyjskiego i przełamiesz barierę mówienia. Zaczniesz swobodnie radzić sobie w sytuacjach komunikacyjnych z zachowaniem poprawności językowej.

Książka zawiera:

 • ćwiczenie pisania cyrylicą oraz zaznaczone akcenty wyrazowe, co pomoże Ci poprawnie i naturalnie posługiwać się językiem w mowie i piśmie,
 • jasny, nowatorski i przystępny układ stron usprawniający proces nauki, dzięki czemu jest ona skuteczna i przyjemna,
 • czytelnie i wyczerpująco wyjaśnioną teorię, dzięki czemu szybko zrozumiesz zasady gramatyczne języka rosyjskiego, 
 • setki zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, ułożonych według zagadnień gramatycznych, zgodnie ze stopniowaniem trudności,
 • płytę CD (mp3) z sześciogodzinnym kursem audio, pomagającym w utrwaleniu przyswojonej wiedzy, ćwiczeniu wymowy i dobrym konstruowaniu zdań.

Ta książka to Twój osobisty nauczyciel, który nauczy, wytłumaczy, podpowie i sprawdzi poziom Twojej wiedzy oraz dobrze ją usystematyzuje.

Zobacz przykładowy rozdział książki, klikając tutaj: Przykładowy rozdział książki pdf "Niemiecki w tłumaczeniach 1"Spis treści:

Wprowadzenie
Rosyjski alfabet

 1. Повторение глаголов | Powtórka czasowników
 2. Повторение времён | Powtórka czasów
 3. Склонение притяжательных местоимений | Odmiana zaimków dzierżawczych
 4. Склонение указательных местоимений | Odmiana zaimków wskazujących
 5. Союзы что, чтобы | Spójniki że, żeby
 6. Частицы -то, -нибудь | Partykuły -то, нибудь
 7. Союзы потому что, поэтому | Spójniki потому что, поэтому
 8. Прилагательные с мягкой основой | Miękkotematowe przymiotniki
 9. Сравнительная степень прилагательных | Stopień wyższy przymiotników
 10. Сравнительная степень с чередованием согласной основы и нерегулярная ср. степень | Stopień wyższy z wymianą spółgłosek i nieregularne stopniowanie
 11. Mестоимения свой, мой | Zaimek swój, mój
 12. Повторение | Powtórka
 13. Твёрдый знак | Znak twardy
 14. Вступление к склонению существительных | Wstęp do odmiany rzeczowników
 15. Превосходная степень прилагательного | Stopień najwyższy przymiotnika
 16. Степени сравнения наречий | Stopniowanie przysłówków
 17. Порядковые числительные, часть I | Liczebnik porządkowy część I
 18. Определение числа. Предложный падеж порядковых числительных | Określenie daty. Miejscownik liczebników porządkowych
 19. Выражение времени. Часы и минуты | Określanie czasu. Godziny i minuty
 20. Существительные с окончанием -(и)я | Rzeczowniki z końcówką -ия
 21. Существительные с окончанием -(и)е | Rzeczowniki z końcówką -ие
 22. Родительный падеж единственного числа | Dopełniacz liczby pojedynczej
 23. Родительный падеж множественного числа | Dopełniacz liczby mnogiej
 24. Местоимения: себя, друг друга | Zaimki: себя, друг друга
 25. Повторение | Powtórka
 26. Отрицательные местоимения | Zaimki przeczące
 27. Дательный падеж единственного и множественного числа | Celownik liczby pojedynczej i mnogiej
 28. Дательный падеж с предлогом по | Celownik z przyimkiem по
 29. Винительный падеж | Biernik
 30. Творительный падеж. Единственное и множественное число | Narzędnik. Liczba pojedyncza i mnoga
 31. Глаголы, управляющие творительным падежом | Czasowniki rządzące narzędnikiem
 32. Предложный падеж. Единственное и множественное число | Miejscownik. Liczba pojedyncza i mnoga
 33. Существительные с окончанием / в предложном падеже | Rzeczowniki z końcówką/ w miejscowniku
 34. Несклоняемые существительные | Rzeczowniki nieodmienne
 35. Глаголы с чередованием согласных | Czasowniki z wymianą spółgłosek
 36. III склонение существительных | III deklinacja rzeczowników
 37. Орфография | Ortografia
 38. Проверь себя! | Sprawdź się!
 39. Tabele gramatyczne z najważniejszymi typami odmian


Informacje techniczne:

 • autorzy: Katarzyna Łukasiak, Jacek Sawiński
 • ISBN: 978-83-64211-37-9
 • cena: 37,90 PLN (w tym 5% VAT)
 • oprawa: broszurowa
 • liczba stron: 158
 • rok wydania: 2015
 • format: 195 x 253 mm
 • długość nagrań: ponad 6 godzin
 • lektorzy: Jana Nowakowska, Patryk Bartoszewski.

Napisz recenzję

Rosyjski w tłumaczeniach. Gramatyka 2

Rosyjski w tłumaczeniach. Gramatyka 2

Praktyczna nauka języka rosyjskiego na poziomie podstawowym plus (A2/B1). Jest to druga część serii książek do nauki rosyjskiego. Dzięki przystępnym objaśnieniom szybko przyswoisz teorię gramatyczną, którą będziesz mógł od razu wykorzystać w praktyce na blisko 1400 zdaniach w książce i na płycie CD (mp3).

Produkty Powiązane