Dostawa od 9,90 zł
Bezpłatna dostawa od 250 zł
Wysyłka w 24 godziny
Zestaw zakładek GRATIS

Rosyjski w tłumaczeniach. Gramatyka 3 (e-book) B1-B2

Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: B1 B2

Podnieś z nami swój poziom zaawansowania z języka rosyjskiego. Poznaj trzecią część kompleksowego podręcznika do nauki – Twój przepis na językowy sukces! W środku znajdziesz połączenie przystępnie wyjaśnionych zagadnień gramatycznych z praktycznymi ćwiczeniami.

Rosyjski w tłumaczeniach. Gramatyka 3 to sprawdzony i skuteczny sposób na osiągnięcie poziomu średnio zaawansowanego z języka rosyjskiego! Poznaj doskonały przepis na zrozumienie nawet najtrudniejszych zawiłości gramatycznych języka rosyjskiego.

Co znajdziesz w e-booku Rosyjski w tłumaczeniach. Gramatyka 3?

 • Setki przydatnych w życiu codziennym wyrażeń i zdań w języku rosyjskim, ułożonych wedłyg zagadnień gramatycznych, o przejrzystej i logicznej strukturze.
 • Przystępnie sformułowane wskazówki, pomocne w zrozumieniu rosyjskiej gramatyki.
 • Ponad 6-godzinny kurs audio MP3, z którym nie tylko opanujesz rosyjską wymowę, ale też utrwalisz zdobytą wiedzę.
 • Ułatwiający skuteczne przyswajanie wiedzy innowacyjny układ stron kursu języka rosyjskiego.

Trzecia część serii do nauki języka rosyjskiego Rosyjski w tłumaczeniach. Gramatyka zawiera m.in. zagadnienia gramatyczne takie jak:

 • odmiana przymiotników,
 • czasowniki dokonane i niedokonane,
 • krótkie formy przymiotników,
 • rząd czasownika,
 • wyrażanie przyczyny из-за, от.

Dla kogo przeznaczona jest e-book Rosyjski w tłumaczeniach. Gramatyka 3? Powyższy e-book dedykujemy każdemu, kto pragnie poszerzyć swoje umiejętności językowe z języka rosyjskiego. Niezależnie, czy jesteś maturzystą, studentem, czy po prostu chcesz się nauczyć języka rosyjskiego na poziomie B1-B2 samodzielnie, ta książka jest dla Ciebie!

 1. Повторение | Powtórka
 2. Существительные на –мя | Rzeczowniki na –мя
 3. Вступление к склонению прилагательных | Wstęp do odmiany przymiotników
 4. Склонение прилагательных с твёрдой основой. Единственное число | Odmiana przymiotników twardotematowych. Liczba pojedyncza
 5. Склонение прилагательных с твёрдой основой. Множественное число | Odmiana przymiotników twardotematowych. Liczba mnoga
 6. Выражение причины: из-за, от, с, благодаря | Określanie przyczyny: przez, z powodu, dzięki
 7. Конструкция мне хочется | Konstrukcja chce się
 8. Предлоги: за, для, из-за, из-под | Przyimki: podczas, do, zza, spod
 9. Склонение прилагательных с мягкой основой. Единственное число | Odmiana przymiotników miękkotematowych. Liczba pojedyncza
 10. Склонение прилагательных с мягкой основой. Множественное число | Odmiana przymiotników miękkotematowych. Liczba mnoga
 11. Особенности множественного числа существительных | Nieregularne formy liczby mnogiej rzeczowników
 12. Повторение | Powtórka
 13. Вид глагола в прошедшем времени | Aspekt czasownika w czasie przeszłym
 14. Вид глагола в будущем времени. Часть | I Aspekt czasownika w czasie przyszłym. Część I
 15. Вид глагола в будущем времени. Часть | II Aspekt czasownika w czasie przyszłym. Część II|
 16. Глаголы управляющие родительным падежом | Czasowniki rządzące dopełniaczem
 17. Склонение существительных мать, дочь | Odmiana rzeczowników matka, córka
 18. Глаголы управляющие дательным падежом | Czasowniki rządzące celownikiem
 19. Частицы: разве, ли, неужели | Partykuły: czyżby, czyżby naprawdę, czy
 20. Глаголы управляющие винительным падежом | Czasowniki rządzące biernikiem
 21. Наречия типа когда-нибудь и местоимения кое-кто / кое-что | Przysłówki typu kiedyś i zaimki typu ktoś / coś
 22. Глаголы управляющие творительным падежом | Czasowniki rządzące narzędnikiem
 23. Глагол являться кем? чем? | Konstrukcje być kimś / stanowić coś
 24. Глаголы управляющие предложным падежом | Czasowniki rządzące miejscownikiem
 25. Повторение | Powtórka
 26. Существительные, образованные от прилагательных | Rzeczowniki odprzymiotnikowe
 27. Невозвратные глаголы | Czasowniki niezwrotne
 28. Возвратные глаголы | Czasowniki zwrotne
 29. Выражения типа иметь влияние | Wyrażenia typu mieć wpływ
 30. Особенности образования прошедшего времени. Часть I | Szczególne sposoby tworzenia czasu przeszłego. Część I
 31. Особенности образования прошедшего времени. Часть II | Szczególne sposoby tworzenia czasu przeszłego. Część II
 32. Наречия с окончанием на –и | Przysłówki zakończone na –и
 33. Краткая форма прилагательного – вступление | Krótka forma przymiotnika – wstęp
 34. Выражения: во время, вовремя, в течение | Wyrażenia: podczas, w czasie, na czas
 35. Надписи и выражения | Napisy i wyrażenia
 36. Повторение | Powtórka

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

 • autor: Katarzyna Łukasiak
 • rok wydania: 2016
 • liczba stron: 158
 • format plików: zip (PDF + mp3) 
 • rozmiar plików: 100,3 MB
 • długość nagrań: ponad 6 godzin
 • lektorzy: Georgij Normanow, Martyna Chuderska
Książka
49,90 zł
E-book
49,90 zł
Książka + e-book
99,80 zł
89,80 zł
Najniższa cena tego produktu z ostatnich 30 dni: 49,90 zł

Wysyłka w 24 godziny

Zestaw zakładek GRATIS!

Dostawa od 9,90 zł

Bezpłatna dostawa od 250 zł

Zobacz podobne