Dostawa od 9,90 zł
Bezpłatna dostawa od 250 zł
Wysyłka w 24 godziny
Zestaw zakładek GRATIS

Rosyjski w tłumaczeniach. Gramatyka 3 (B1-B2)

Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: B1 B2

Wejdź na kolejny poziom znajomości języka rosyjskiego! To już trzecia część wyjątkowej serii do nauki języka obcego. Ta książka to idealne połączenie praktycznych rozmówek i zagadnień gramatycznych na poziomie B1/B2.

Trzecia część niezwykle skutecznej i przystępnej serii do nauki języka rosyjskiego. Jeśli chcesz opanować język na poziomie średnio zaawansowanym i swobodnie radzić sobie w sytuacjach komunikacyjnych z zachowaniem poprawności gramatycznej, ta książka jest właśnie dla Ciebie!

Zawiera ona:

 • setki zdań i wyrażeń po rosyjsku, przydatnych na co dzień i ułożonych według zagadnień gramatycznych, które logicznie łączą się ze sobą,
 • czytelne wskazówki w języku polskim ułatwiające zrozumienie zasad gramatycznych języka rosyjskiego,
 • ponad 6-godzinny kurs audio mp3, pomagający w utrwaleniu przyswojonej wiedzy, ćwiczeniu wymowy i dobrym konstruowaniu zdań,
 • jasny, nowatorski i logiczny układ stron, który zmotywuje Cię do regularnej i skutecznej nauki.

W tej części serii omówione są zagadnienia takie jak: odmiana przymiotników, czasowniki dokonane i niedokonane, krótka forma przymiotnika, rząd czasownika, wyrażanie przyczyny из-за, от i wiele innych.

To książka wymarzona dla samouków, maturzystów, studentów oraz wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności na poziomie średnio zaawansowanym (B1-B2). Jest to też idealny suplement do regularnej nauki języka rosyjskiego. W prosty i jasny sposób przekazuje wiedzę na temat konstrukcji gramatycznych i zachęca do ćwiczeń. Dzięki temu nauka języka rosyjskiego jest skuteczna i staje się czystą przyjemnością!

 1. Повторение | Powtórka
 2. Существительные на –мя | Rzeczowniki na –мя
 3. Вступление к склонению прилагательных | Wstęp do odmiany przymiotników
 4. Склонение прилагательных с твёрдой основой. Единственное число | Odmiana przymiotników twardotematowych. Liczba pojedyncza
 5. Склонение прилагательных с твёрдой основой. Множественное число | Odmiana przymiotników twardotematowych. Liczba mnoga
 6. Выражение причины: из-за, от, с, благодаря | Określanie przyczyny: przez, z powodu, dzięki
 7. Конструкция мне хочется | Konstrukcja chce się
 8. Предлоги: за, для, из-за, из-под | Przyimki: podczas, do, zza, spod
 9. Склонение прилагательных с мягкой основой. Единственное число | Odmiana przymiotników miękkotematowych. Liczba pojedyncza
 10. Склонение прилагательных с мягкой основой. Множественное число | Odmiana przymiotników miękkotematowych. Liczba mnoga
 11. Особенности множественного числа существительных | Nieregularne formy liczby mnogiej rzeczowników
 12. Повторение | Powtórka
 13. Вид глагола в прошедшем времени | Aspekt czasownika w czasie przeszłym
 14. Вид глагола в будущем времени. Часть | I Aspekt czasownika w czasie przyszłym. Część I
 15. Вид глагола в будущем времени. Часть | II Aspekt czasownika w czasie przyszłym. Część II|
 16. Глаголы управляющие родительным падежом | Czasowniki rządzące dopełniaczem
 17. Склонение существительных мать, дочь | Odmiana rzeczowników matka, córka
 18. Глаголы управляющие дательным падежом | Czasowniki rządzące celownikiem
 19. Частицы: разве, ли, неужели | Partykuły: czyżby, czyżby naprawdę, czy
 20. Глаголы управляющие винительным падежом | Czasowniki rządzące biernikiem
 21. Наречия типа когда-нибудь и местоимения кое-кто / кое-что | Przysłówki typu kiedyś i zaimki typu ktoś / coś
 22. Глаголы управляющие творительным падежом | Czasowniki rządzące narzędnikiem
 23. Глагол являться кем? чем? | Konstrukcje być kimś / stanowić coś
 24. Глаголы управляющие предложным падежом | Czasowniki rządzące miejscownikiem
 25. Повторение | Powtórka
 26. Существительные, образованные от прилагательных | Rzeczowniki odprzymiotnikowe
 27. Невозвратные глаголы | Czasowniki niezwrotne
 28. Возвратные глаголы | Czasowniki zwrotne
 29. Выражения типа иметь влияние | Wyrażenia typu mieć wpływ
 30. Особенности образования прошедшего времени. Часть I | Szczególne sposoby tworzenia czasu przeszłego. Część I
 31. Особенности образования прошедшего времени. Часть II | Szczególne sposoby tworzenia czasu przeszłego. Część II
 32. Наречия с окончанием на –и | Przysłówki zakończone na –и
 33. Краткая форма прилагательного – вступление | Krótka forma przymiotnika – wstęp
 34. Выражения: во время, вовремя, в течение | Wyrażenia: podczas, w czasie, na czas
 35. Надписи и выражения | Napisy i wyrażenia
 36. Повторение | Powtórka

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

 • autor: Katarzyna Łukasiak
 • ISBN: 978-83-66384-34-7
 • oprawa: broszurowa
 • liczba stron: 158
 • rok wydania: 2020
 • format: 195 x 253 mm
 • długość nagrań: ponad 6 godzin
 • lektor: Georgij Normanow, Martyna Chuderska
Książka
49,90 zł
E-book
49,90 zł
Książka + e-book
99,80 zł
89,80 zł
Najniższa cena tego produktu z ostatnich 30 dni: 49,90 zł

Wysyłka w 24 godziny

Zestaw zakładek GRATIS!

Dostawa od 9,90 zł

Bezpłatna dostawa od 250 zł

Zobacz podobne