Angielski. Trening A2 (Książka + e-book)

Promocja
Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: A2

Znasz już podstawy języka angielskiego i marzysz o tym, by wskoczyć poziom A2? A może jesteś wiecznie początkującym (false beginner); sporo już umiesz, ale czujesz, że musisz poćwiczyć angielską gramatykę? Jeśli tak, zapraszamy Cię na językowy trening!

Nowe opracowanie książki wydanej wcześniej pod tytułem Angielski trening gramatyczny A1-A2. Jest to świetne rozszerzenie kursu Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 2.

Angielski. Trening A2 to Twój książkowy trener personalny, dzięki któremu rozwiniesz swoją znajomość języka angielskiego. Jest to doskonała pozycja dla Ciebie, jeśli znasz angielski na poziomie A1 i zależy Ci na osiągnięciu wyższego poziomu.

W drugiej części znajdziesz zagadnienia dotyczące angielskiej gramatyki na poziomie ponadpodstawowym. Zawarliśmy w niej 35 rozdziałów z czytelnie wyjaśnioną teorią i ćwiczeniami dotyczących tematów takich jak m.in.

  • czas przeszły: Past Simple, Past Continuous,
  • czas przyszły Future Simple,
  • pierwszy tryb warunkowy,
  • stopniowanie przymiotników,
  • zaimki anything, something, nothing, someone, anyone, no one.

Na końcu książki czeka na Ciebie test zbierający wszystkie zagadnienia z rozdziałów, dzięki któremu sprawdzisz zdobytą wiedzę. Doskonałym ćwiczeniem relaksująco-utrwalającym po intensywnym treningu są krzyżówki leksykalne. Pomogą Ci w zapamiętaniu poznanych słówek.

Napręż swoje językowe muskuły i opanuj języka angielski na poziomie A2 z książką Angielski. Trening A2!

1. Present tenses – review | Czasy teraźniejsze – powtórka

2. Pronouns & Saxon genitive | Zaimki oraz dopełniacz saksoński

3. Past Simple – the verb to be | Czasownik być w czasie przeszłym

4. Past Simple – regular verbs | Czasowniki regularne w czasie przeszłym

5. Past Simple – irregular verbs. Part 1. | Czasowniki nieregularne w czasie przeszłym. Część 1.

6. Past Simple – irregular verbs. Part 2. | Czasowniki nieregularne w czasie przeszłym. Część 2.

7. Will – Future Simple | Czas przyszły

8. Anything, something, nothing | Coś i nic

9. Someone, anyone, no one | Ktoś i nikt

10. Would like | Chciałbym/Chciałabym

11. Should | Powinność

12. Have to in three tenses | Have to w trzech czasach

13. Can, could & be able to | Can w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym

14. Past Continuous | Czas przeszły ciągły

15. Countable and uncountable nouns | Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

16. Much, many, (a) few, (a) little | Dużo, mało, trochę, kilka

17. Noun comparison (more, less, fewer than) | Porównywanie rzeczowników

18. Comparative and superlative | Stopień wyższy i najwyższy przymiotnika

19. The First Conditional | Pierwszy tryb warunkowy

20. Too & enough | Za/Zbyt i wystarczająco

21. It’s necessary/important to... | Trzeba / Ważne jest, żeby...

22. There in three tenses | Konstrukcja z there w trzech czasach

23. There vs. it | Użycie there/it

24. Still, yet, already, not anymore | Wciąż, jeszcze, już i już nie

25. Adjectives with -ing & -ed ending | Przymiotniki z końcówką -ing oraz -ed

26. The verb to go | Czasownik to go

27. The verbs: to say, to tell, to speak, to talk Czasowniki: mówić, rozmawiać, powiedzieć

28. Use of every | Użycie every

29. Use of all | Użycie all

30. Relative pronouns | Zaimki względne

31. Will & be going to | Will oraz wyrażenie going to

32. Short answers | Krótkie odpowiedzi

33. Prepositions. Part 2. | Przyimki. Część 2.

34. Prepositions in questions | Przyimki w pytaniach

35. Expressions. Part 2. | Wyrażenia. Część 2.

Review – test yourself! | Powtórzenie – sprawdź się!

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

Zobacz podobne