Dostawa od 9,90 zł
Bezpłatna dostawa od 250 zł
Wysyłka w 24 godziny
Zestaw zakładek GRATIS

Angielski. Trening C1-C2 (e-book)

Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: NAN
Poziom: C1 C2

Jesteś uzależniony od językowego treningu i marzy Ci się osiągnąć poziom zaawansowany z angielskiego? Nic prostszego! Oto Twój osobisty plan treningowy, dzięki któremu zaawansowana gramatyka angielska nie będzie miała przed Tobą żadnych tajemnic.

E-book Angielski. Trening C1-C2 – szósta i ostatnia część serii do nauki angielskiej gramatyki pozwoli Ci osiągnąć poziom angielskiego zbliżony do poziomu native speakera!

Trening ma swoją określoną strukturę. Wszystko zostało przemyślane tak, by Twoja nauka była jak najbardziej efektywna. E-book zawiera 35 rozdziałów, a każdy z nich składa się z:

  • Rozgrzewki, która zaznajomi Cię z najważniejszą teorią oraz przykładami, dzięki którym przygotujesz się do dalszego wykonywania zadań.
  • Treningu właściwego będącego zestawem ćwiczeń zgrupowanych od najłatwiejszych do najtrudniejszych.
  • Relaksu, czyli krzyżówek językowych stanowiących powtórkę poznanego w rozdziałach słownictwa.

W każdym rozdziale poznasz inne zagadnienie gramatyczne – powtórzysz mowę zależną, nauczysz się mieszać tryby warunkowe, uporządkujesz swoją wiedzę dotyczącą czasów gramatycznych i nie tylko!

Dzięki przemyślanej kolejności tematów Twój trening będzie się składał z ćwiczeń od tych prostszych do coraz bardziej zaawansowanych. Twoje postępy zauważysz z każdym kolejnym ćwiczeniem. Po ukończeniu książki nie zauważysz, jak będziesz mówić po angielsku niemal jak rodowity użytkownik języka!

Na końcu e-booka znajdziesz test podsumowujący, który sprawdzi całą Twoją wiedzę z wszystkich rozdziałów, oraz klucz odpowiedzi, dzięki któremu upewnisz się, czy zrobione przez Ciebie zadania zostały wykonane poprawnie.

Angielski. Trening C1-C2 to pozycja dla wszystkich samodzielnie uczących się angielskiego i chcących udoskonalić swoje kompetencje językowe, jak i dla osób przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym oraz certyfikatów, takich jak CAE czy CPE.

Nauczyciele również mogą skorzystać z przygotowanych w książce materiałów podczas prowadzenia swoich zajęć w szkołach językowych, ale także w szkołach publicznych dla uczniów chcących poszerzyć swoją wiedzę.

Seria Angielski. Trening skorelowana jest z inną serią do nauki gramatyki angielskiej – Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka. Z książek można korzystać komplementarnie, ale również osobno. Materiał w nich przedstawiony jest taki sam, inna jest metoda nauczania.

Nie czekaj więc na dobry moment i wejdź ze swoim angielskim na poziom zaawansowany! No excuses, plan treningowy Angielski. Trening C1-C2 już czeka!

Wstęp
1. Review of tenses | Powtórka czasów
2. Articles – review | Przedimki – powtórka
3. Countable, uncountable & plural nouns – review | Rzeczowniki policzalne, niepoliczalne oraz rzeczowniki w liczbie mnogiej – powtórka
4. Verbs followed by gerund or infinitive | Czasowniki używane z formą gerund lub z bezokolicznikiem
5. To + gerund | To + forma gerund
6. Comparison with as… as… | Porównania przy pomocy konstrukcji as… as…
7. Reported speech – review | Mowa zależna – powtórka
8. Passive voice – personal structure | Strona bierna – konstrukcja z podmiotem osobowym
9. Unreal past – review | Nierzeczywisty czas przeszły – powtórka
10. Future perfect tenses | Czasy przyszłe dokonane
11. Participle clauses | Konstrukcje imiesłowowe
12. Perfect infinitive & perfect gerund | Bezokolicznik dokonany i dokonana forma gerund
13. Linking words | Spójniki
14. Indefinite pronouns – review | Zaimki nieokreślone – powtórka
15. So, such, too, enough & word order | So, such, too, enough a szyk zdania
16. Happen to & make it | Zwroty happen to oraz make it
17. Irregular verbs | Czasowniki nieregularne
18. Mixed conditionals | Mieszane tryby warunkowe
19. The subjunctive | Tryb łączący
20. Inversion 1 | Inwersja 1
21. Inversion 2 | Inwersja 2
22. Tenses in conditionals | Czasy w trybach warunkowych
23. Interesting aspects of time clauses | Interesujące aspekty zdań czasowych
24. Fronting | Przedni szyk wyrazowy
25. Omission & nominative absolute | Pomijanie części zdania oraz użycie nominative absolute
26. Relative pronouns | Zaimki względne
27. Use of singular & plural verb forms | Użycie pojedynczych i mnogich form czasowników
28. Reading numbers | Czytanie liczb  
29. Grammar structures 1 | Konstrukcje gramatyczne 1
30. Grammar structures 2 | Konstrukcje gramatyczne 2
31. Phrases with and without prepositions | Zwroty z przyimkami i bez przyimków
32. Prepositions | Przyimki
33. Expressions | Wyrażenia
34. Sayings & proverbs | Powiedzenia oraz przysłowia
35. Informal British English | Brytyjski język potoczny
Review – test yourself! | Powtórzenie wiadomości – sprawdź się!
Krzyżówki
Klucz
Rozwiązania krzyżówek

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

Książka
49,90 zł
E-book
49,90 zł
Książka + e-book
99,80 zł
89,80 zł
Najniższa cena tego produktu z ostatnich 30 dni: 49,90 zł

Wysyłka w 24 godziny

Zestaw zakładek GRATIS!

Dostawa od 9,90 zł

Bezpłatna dostawa od 250 zł

Zobacz podobne