Dostawa od 9,90 zł
Bezpłatna dostawa od 250 zł
Wysyłka w 24 godziny
Zestaw zakładek GRATIS

Angielski. Trening C1-C2

Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: C1 C2

Twoim celem jest osiągnąć zaawansowany poziom znajomości języka angielskiego? Napręż muskuły, bo czeka Cię królewski trening! Ostatnia część serii Angielski. Trening zapewni Ci naukę języka angielskiego na najwyższym poziomie C1-C2.

Angielski. Trening C1-C2 to szósta część bestsellerowej serii do nauki angielskiej gramatyki, dzięki której podniesiesz swój poziom angielskiego. Książka ma formę repetytorium złożonego z 35 rozdziałów oraz zestawu krzyżówek.

Każdy rozdział to inny temat gramatyczny – znajdziesz tu zagadnienia takie jak m.in. czasy Future Perfect, mieszane tryby warunkowe, konstrukcje imiesłowowe, inwersja gramatyczna i wiele innych. Poziom zaawansowania naszych ćwiczeń pomoże Ci osiągnąć niemal taką znajomość języka, jaką mogą się pochwalić rodowici użytkownicy języka angielskiego.

Nauka języka nie powinna być monotonna, więc materiał opracowaliśmy zgodnie z zasadami efektywnego treningu:

  • Rozgrzewka – czyli teoria w ramce z przykładami zdań. 
  • Trening właściwy – czyli ćwiczenia ułożone od najprostszych do najtrudniejszych. 
  • Relaks – czyli krzyżówki językowe z wykorzystaniem słownictwa z rozdziałów.

W książce Angielski. Trening C1-C2 umieściliśmy również test podsumowujący wiedzę ze wszystkich rozdziałów oraz klucz odpowiedzi do zadań. Dzięki temu w łatwy sposób sprawdzisz poprawność wykonanych ćwiczeń i będziesz samodzielnie rozwijać swoje umiejętności językowe.

Nasza pozycja to idealny wybór nie tylko dla samouków, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę na temat trudniejszych zagadnień gramatycznych – lecz także dla tych, którzy przygotowują się do matury na poziomie rozszerzonym i ubiegają się o certyfikaty językowe. To również gotowy materiał dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami na zaawansowanym poziomie angielskiego.

Ćwiczenia zawarte w książce odpowiadają zagadnieniom z ostatniej części bestsellerowej serii „w tłumaczeniach” – Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 6. Obie książki idealnie się uzupełniają, różni je tylko metoda nauki języka.

Osiągnij królewską formę i ćwicz swój angielski – wyrzeźbij swoje gramatyczne muskuły z książką Angielski. Trening C1-C2!

Wstęp
1. Review of tenses | Powtórka czasów
2. Articles – review | Przedimki – powtórka
3. Countable, uncountable & plural nouns – review | Rzeczowniki policzalne, niepoliczalne oraz rzeczowniki w liczbie mnogiej – powtórka
4. Verbs followed by gerund or infinitive | Czasowniki używane z formą gerund lub z bezokolicznikiem
5. To + gerund | To + forma gerund
6. Comparison with as… as… | Porównania przy pomocy konstrukcji as… as…
7. Reported speech – review | Mowa zależna – powtórka
8. Passive voice – personal structure | Strona bierna – konstrukcja z podmiotem osobowym
9. Unreal past – review | Nierzeczywisty czas przeszły – powtórka
10. Future perfect tenses | Czasy przyszłe dokonane
11. Participle clauses | Konstrukcje imiesłowowe
12. Perfect infinitive & perfect gerund | Bezokolicznik dokonany i dokonana forma gerund
13. Linking words | Spójniki
14. Indefinite pronouns – review | Zaimki nieokreślone – powtórka
15. So, such, too, enough & word order | So, such, too, enough a szyk zdania
16. Happen to & make it | Zwroty happen to oraz make it
17. Irregular verbs | Czasowniki nieregularne
18. Mixed conditionals | Mieszane tryby warunkowe
19. The subjunctive | Tryb łączący
20. Inversion 1 | Inwersja 1
21. Inversion 2 | Inwersja 2
22. Tenses in conditionals | Czasy w trybach warunkowych
23. Interesting aspects of time clauses | Interesujące aspekty zdań czasowych
24. Fronting | Przedni szyk wyrazowy
25. Omission & nominative absolute | Pomijanie części zdania oraz użycie nominative absolute
26. Relative pronouns | Zaimki względne
27. Use of singular & plural verb forms | Użycie pojedynczych i mnogich form czasowników
28. Reading numbers | Czytanie liczb  
29. Grammar structures 1 | Konstrukcje gramatyczne 1
30. Grammar structures 2 | Konstrukcje gramatyczne 2
31. Phrases with and without prepositions | Zwroty z przyimkami i bez przyimków
32. Prepositions | Przyimki
33. Expressions | Wyrażenia
34. Sayings & proverbs | Powiedzenia oraz przysłowia
35. Informal British English | Brytyjski język potoczny
Review – test yourself! | Powtórzenie wiadomości – sprawdź się!
Krzyżówki
Klucz
Rozwiązania krzyżówek

Opinie:

Doskonała książka do ćwiczeń na maturę dwujęzyczną!

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

  • autorka: Agnieszka Sękiewicz-Magoń
  • ISBN: 978-83-67576-01-7
  • oprawa: miękka
  • liczba stron: 216
  • wydanie: I, 2023
Książka
49,90 zł
E-book
49,90 zł
Książka + e-book
99,80 zł
89,80 zł
Najniższa cena tego produktu z ostatnich 30 dni: 49,90 zł

Wysyłka w 24 godziny

Zestaw zakładek GRATIS!

Dostawa od 9,90 zł

Bezpłatna dostawa od 250 zł

Zobacz podobne