Dostawa od 9,90 zł
Bezpłatna dostawa od 250 zł
Wysyłka w 24 godziny
Zestaw zakładek GRATIS

Angielski. Trening C1-C2 (Książka + e-book)

Promocja
Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: C1 C2

Znasz angielski na poziomie średnio zaawansowanym, ale Twój głód językowy jest wciąż nienasycony? Z zestawem Angielski. Trening C1-C2 (Książka + e-book) poznasz zaawansowaną angielską gramatykę od podszewki. Czy to w formie papierowej, czy w elektronicznej, czeka Cię intensywny, językowy trening!

Zestaw Angielski. Trening C1-C2 (Książka + e-book) stanowi idealne uzupełnienie zestawu Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 6. Jeśli jesteś samoukiem chcącym wyszlifować swój angielski do perfekcji, przygotowujesz się do matury na poziomie rozszerzonym lub planujesz uzyskać certyfikat z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, to zestaw ten sprawdzi się idealnie jako Twoja codzienna pomoc w rozwijaniu językowych umiejętności.

Jako nauczyciel możesz również skorzystać z zestawu podczas korepetycji, a także zajęć dodatkowych w szkole.

Zestaw treningowy składa się z 35 rozdziałów, będących oddzielnymi tematami gramatycznymi, takimi jak m.in. tryb łączący, inwersja, czas Future Perfect czy konstrukcje gramatyczne na poziomie zaawansowanym.

Każdy z rozdziałów zbudowany jest z 3 części:

  • Rozgrzewki – najważniejszej teorii i zestawu przykładowych zdań, będących punktem wyjścia do ćwiczeń, które znajdują się w drugiej części.
  • Treningu właściwego – zadań, które ułożone są od tych najłatwiejszych do coraz bardziej skomplikowanych.
  • Relaksu – krzyżówek językowych, będących okazją do poszerzenia Twojego zasobu leksykalnego dzięki powtórce słówek, które pojawiły się w poszczególnych rozdziałach.

Na końcu książki znajdziesz test podsumowujący, w którym zebrana została wiedza z wszystkich rozdziałów, a także klucz odpowiedzi do zadań zebranych w zestawie. Możesz być przekonany, że po takim językowym treningu, osiągniesz poziom zbliżony do tego, jakim posługują się rodowici użytkownicy języka angielskiego.

Szykuj się więc na trening i podejmij wyzwanie z zestawem Angielski. Trening C1-C2 (książka + e-book). Opanuj język angielski do perfekcji!

Wstęp
1. Review of tenses | Powtórka czasów
2. Articles – review | Przedimki – powtórka
3. Countable, uncountable & plural nouns – review | Rzeczowniki policzalne, niepoliczalne oraz rzeczowniki w liczbie mnogiej – powtórka
4. Verbs followed by gerund or infinitive | Czasowniki używane z formą gerund lub z bezokolicznikiem
5. To + gerund | To + forma gerund
6. Comparison with as… as… | Porównania przy pomocy konstrukcji as… as…
7. Reported speech – review | Mowa zależna – powtórka
8. Passive voice – personal structure | Strona bierna – konstrukcja z podmiotem osobowym
9. Unreal past – review | Nierzeczywisty czas przeszły – powtórka
10. Future perfect tenses | Czasy przyszłe dokonane
11. Participle clauses | Konstrukcje imiesłowowe
12. Perfect infinitive & perfect gerund | Bezokolicznik dokonany i dokonana forma gerund
13. Linking words | Spójniki
14. Indefinite pronouns – review | Zaimki nieokreślone – powtórka
15. So, such, too, enough & word order | So, such, too, enough a szyk zdania
16. Happen to & make it | Zwroty happen to oraz make it
17. Irregular verbs | Czasowniki nieregularne
18. Mixed conditionals | Mieszane tryby warunkowe
19. The subjunctive | Tryb łączący
20. Inversion 1 | Inwersja 1
21. Inversion 2 | Inwersja 2
22. Tenses in conditionals | Czasy w trybach warunkowych
23. Interesting aspects of time clauses | Interesujące aspekty zdań czasowych
24. Fronting | Przedni szyk wyrazowy
25. Omission & nominative absolute | Pomijanie części zdania oraz użycie nominative absolute
26. Relative pronouns | Zaimki względne
27. Use of singular & plural verb forms | Użycie pojedynczych i mnogich form czasowników
28. Reading numbers | Czytanie liczb  
29. Grammar structures 1 | Konstrukcje gramatyczne 1
30. Grammar structures 2 | Konstrukcje gramatyczne 2
31. Phrases with and without prepositions | Zwroty z przyimkami i bez przyimków
32. Prepositions | Przyimki
33. Expressions | Wyrażenia
34. Sayings & proverbs | Powiedzenia oraz przysłowia
35. Informal British English | Brytyjski język potoczny
Review – test yourself! | Powtórzenie wiadomości – sprawdź się!
Krzyżówki
Klucz
Rozwiązania krzyżówek

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

Książka
49,90 zł
E-book
49,90 zł
Książka + e-book
99,80 zł
89,80 zł
Najniższa cena tego produktu z ostatnich 30 dni: 99,80 zł

Wysyłka w 24 godziny

Zestaw zakładek GRATIS!

Dostawa od 9,90 zł

Bezpłatna dostawa od 250 zł

Zobacz podobne