Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Wirtschaftsdeutsch, czyli niemiecki biznesowy w przykładach. Profiluj swoje kompetencje językowe!

W nauce każdego języka obcego masz różne możliwości. Możesz uczyć się języka ogólnego od poziomu A1 do C2 albo na pewnym etapie nauki wejść w zakres specjalistyczny, nazywany również językiem fachowym. Najczęściej rozróżnia się tutaj język ekonomii, medycyny, prawa i techniki. W przypadku niemieckiego najbardziej pożądane na rynku pracy są kompetencje w zakresie tzw. Wirtschaftsdeutsch, czyli umiejętności rozumienia oraz komunikowania się w zakresie zagadnień związanych z niemiecką gospodarką i pracą w biznesie. Istotne jest tutaj zatem poznanie typowych struktur leksykalno-gramatycznych, które pozwolą Ci profesjonalnie posługiwać się językiem niemieckim w sytuacjach biznesowych. Zaliczyć można do nich także komunikację w biurze.

Profesjonalizuj swój język niemiecki i unikaj niepotrzebnych błędów 

Pamiętaj o tym, iż każdy język specjalistyczny cechuje się swoją własną idiomatyką, której znajomość pozwala unikać nieporozumień i typowych błędów językowych, wynikających z niepoprawnej translacji z języka polskiego. Polski „kontrahent” to w języku niemieckim der Vertragspartner, a niemieckie słowo der Kontrahent to „przeciwnik”, czyli, posługując się synonimem tego słowa, to po prostu der Gegner. Podobnie rzecz ma się ze słowem der Konkurs, czy wręcz z całą frazą den Konkurs eröffnen, które nie mają nic wspólnego z konkursem w języku polskim. Odnoszą się natomiast do procesu upadłościowego przedsiębiorstwa, czyli jego bankructwa, a sama fraza oznacza otwieranie postępowania upadłościowego i jest z jednej strony częścią języka ekonomii, a z drugiej prawa. Polski „konkurs” w języku niemieckim to der Wettbewerb. Potocznie możliwe jest też użycie dość bliskiego językowi polskiemu zwrotu pleite sein, które tłumaczy się jako „splajtować” lub „zbankrutować”. Możesz też sięgnąć po strukturę bankrott sein. Sam rzeczownik die Pleite, czy polska „plajta”, to także słowo, które wykracza poza samą ekonomię i oznacza „fiasko” bądź, potocznie mówiąc, „klapę”. W przypadku języka specjalistycznego uważaj szczególnie na tzw. falsche Freunde, czyli fałszywych przyjaciół w tłumaczeniach, a więc słów podobnie brzmiących w języku polskim i niemieckim, lecz mających zupełnie odmienne, często przeciwstawne znaczenia. 

Poznawaj specjalistyczne struktury językowe na każdym etapie nauki niemieckiego

Kiedy zacząć naukę niemieckiego języka specjalistycznego? Zasadniczo już od pierwszych godzin nauki niemieckiego, wychodząc oczywiście od prostych słów i fraz. I tak, dla przykładu, kiedy uczysz się słowa die Reise, czyli „podróż”, możesz już równolegle nauczyć się słowa die Dienstreise, które oznacza „wyjazd służbowy”, zwany w języku polskim także delegacją. Ale i tutaj zwróć uwagę na to, iż niemieckie słowo die Delegation, które także istnieje w tym języku, ale odnosi się do nieco innego zakresu, oznacza delegowanie lub delegację, czyli grupę osób reprezentujących jakąś zbiorowość. Ucząc się nowej leksyki zwracaj zawsze na to uwagę. Z pomocą przyjdzie Ci tutaj dobry słownik, w którym warto sprawdzać słowa w obu kierunkach – z polskiego na niemiecki oraz odwrotnie. Ten trud Ci się z czasem opłaci! Uwzględniaj też kontekst użycia niemieckich słówek specjalistycznych. Im bardziej będziesz zanurzać się w języku niemieckim, w tym także poznawać kolejne zagadnienia gramatyczne jak np. stronę bierną lub rekcję czasowników, tym łatwiej będzie Ci je łączyć ze strukturami języka specjalistycznego. Na poziomie A dominować będą pojedyncze słowa, zaś na poziomach B oraz C poznawać będziesz kompleksowe frazy jak np. ein Produkt auf den Markt bringen (wprowadzić produkt na rynek).

Ucz się systematycznie niemieckiego biznesowego z drukowanych materiałów dydaktycznych 

Korzystaj też z dobrych materiałów dydaktycznych, które pozwolą Ci doskonalić język specjalistyczny w sposób usystematyzowany. W odniesieniu do języka niemieckiego w biznesie zajrzyj do pozycji Niemiecki w tłumaczeniach. Business 1, która jest praktycznym kursem posługiwania się zwrotami i wyrażeniami typowymi dla funkcjonowania nowoczesnej firmy, dynamicznego rynku pracy, zmiennych procesów gospodarczych, ale też codziennych czynności biurowych. Zaletą tej publikacji jest ogromny zbiór praktycznych zdań do przetłumaczenia, w których pojawia się niemieckie słownictwo biznesowe, wraz z nagraniami w formacie MP3, które pozwalają ćwiczyć odpowiednie nawyki komunikacyjne w biznesowym języku niemieckim. W świadomej nauce pomocą będą Ci liczne konkretne wskazówki odnoszące się do wariantów użycia danych słów, form alternatywnych, czy trudniejszych kwestii gramatycznych.

Trenuj kompetencje językowe poprzez autentyczne materiały online do nauki niemieckiego

Oprócz drukowanych materiałów sięgaj również do oryginalnych mediów niemieckojęzycznych, czyli do języka autentycznego. Ciekawą propozycją będzie tutaj kanał SWR Marktcheck na YouTube, który umożliwi Ci sprawdzenie oraz doskonalenie Twoich kompetencji językowych w kontekście tematów gospodarczych, lecz nie teoretycznie, a na wskroś praktycznie w powiązaniu z codzienną komunikacją językową. Staraj się wsłuchiwać w naturalny język niemiecki, rozpoznając w nim frazy i struktury leksykalne, jak i formy gramatyczne, których się obecnie uczysz. W formie treningu językowego wypisz z oglądanego przez Ciebie materiału np. pięć zwrotów, a nawet całe zdania, które brzmią dla Ciebie ciekawie bądź przyciągają Twoją uwagę. Postaraj się je także zapamiętać, by móc ich użyć w Twoich sytuacjach komunikacyjnych. Zaglądaj też na jedną z najlepszych niemieckich stron internetowych poświęconych tematyce biznesowej, czyli na portal WirtschaftsWoche. Wiele ciekawych tekstów ekonomicznych znajdziesz też na stronie Deutsche Welle, w szczególności w zakładce Wirtschaft. To, co jest szczególnie ważne w nauce biznesowego języka niemieckiego, to – po pierwsze – podjąć się tego wyzwania i po drugie – nie bać się go. Pracując systematycznie zaczniesz szybko dostrzegać zadowalające efekty Twojej nauki. Powodzenia!

Sebastian Mrożek       

Podziel się z innymi