Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Rosyjski alfabet. Jak szybko się go nauczyć?

Alfabet rosyjski nazywany jest grażdanką. Osobom, które nigdy nie miały styczności z językiem rosyjskim, wydaje się wyjątkowo trudny. Bardzo często można się spotkać z postawą: „Język rosyjski jest piękny, ale ten alfabet! Nigdy go nie opanuję, dlatego nie będę się uczyć języka rosyjskiego”. To powszechna opinia, ale czy słuszna?

Grażdanka, cyrylica, rosyjski alfabet… Zacznij pisać po rosyjsku!

Rosyjski w tłumaczeniach. Gramatyka

Ku zaskoczeniu wielu grażdanka nie jest trudna, a jej opanowanie nie wymaga wielu tygodni trudnej pracy. Składa się z 33 liter. Polski alfabet ma dla porównania 32 litery. Różnica jest niewielka, dodatkowo wiele liter ma taką samą postać: polskie k, a, m, o to rosyjskie к, а, м, о. Pozostaje poznać kolejnych 28 liter i ogólne zasady ich używania.

Ale jak się nauczyć cyrylicy, jakie kroki podjąć? Wystarczą długopis, zeszyt w linie i odrobina chęci. Dobrym i sprawdzonym sposobem jest nauka małymi krokami. Uczenie się liter alfabetu po kolei na pamięć nie przynosi pożądanego efektu
i może jedynie zrazić początkującego ucznia.

Poznajemy najpierw trzy litery:

М м [m]   ………………………………

А а [a]      ………………………………

П п [p]     ………………………………

Zapisujemy je ciągiem w zeszycie w linie, wracając wspomnieniami do najmłodszych lat szkolnych. Gdy opanujemy powyższe litery alfabetu, możemy już napisać pierwsze słowa:

Мама   …………………………………

Папа    …………………………………

И и [i] …………………………………

Ważne, by ćwicząc pisanie, wymawiać litery na głos – szybciej je wtedy przyswajamy. Znając już litery м, а, п, и, z łatwością napiszemy pierwsze wyrażenie:

Мама и папа ………………………….

Następne litery:

Б б [b] ………………………………

Р р [r]  ………………………………

Т т [t]  ………………………………

брат …………………………………

Tym sposobem, wykonując małe kroki, możemy nauczyć się cyrylicy stosunkowo szybko. Oczywiście nie wolno zapominać o systematyczności i powtarzaniu, zgodnie z zasadą, że praktyka czyni mistrza.

Książki do nauki rosyjskiego alfabetu

Ten sposób nauki grażdanki (wraz ze szczegółowym opisem) znajdziesz w 1. części serii Rosyjski w tłumaczeniachGramatyka.

Na serię składają się 4 książki do nauki języka rosyjskiego od poziomu podstawowego A1 do poziomu zaawansowanego C1. Bazują one na metodzie w tłumaczeniach; oznacza to, że Twoim zadaniem jest tłumaczenie zdań z języka polskiego na język rosyjski. Rozdziały w każdej książce są ułożone zgodnie z zasadą stopniowania trudności, od najprostszych do tych najbardziej zaawansowanych.

W nauce pomogą Ci wskazówki w dymkach, dotyczące odmiany, słownictwa czy typowych błędów, a także kurs audio MP3 z rosyjskim lektorem, dzięki któremu opanujesz rosyjską wymowę i poćwiczysz rozumienie rosyjskiego ze słuchu. Już teraz rozpocznij efektywną naukę rosyjskiego na poziomie podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym!

Podziel się z innymi