Hiszpański w tłumaczeniach, Gramatyka 4 (e-book)

Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 1
Poziom: B2

Elektroniczna wersja książki w formacie pdf wraz z plikami audio w formacie mp3. To czwarta część wyjątkowej serii do nauki języka hiszpańskiego. Dzięki niej poznasz i wyćwiczysz wiele przydatnych czasowników oraz struktur gramatycznych na poziomie B2 plus. Logiczny układ tematów oraz przejrzystość zachęcą Cię do regularnej nauki.

Jest to czwarta część niezwykle skutecznej i przystępnej serii do nauki języka hiszpańskiego.

Znajdziesz w niej:

 • setki zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, ułożonych według zagadnień gramatycznych, zgodnie ze stopniowaniem trudności (w tej części znajdują się m.in. użycie trybu subjuntivo w czasie przeszłym, zdania warunkowe i czasowe, rodzajniki, przyimki, użycie czasowników darvolverquedarechar, czas przyszły dokonany i wiele innych),
 • czytelne wskazówki w języku polskim, ułatwiające zrozumienie zasad gramatycznych języka hiszpańskiego,
 • ponad sześciogodzinny kurs audio mp3, pomagający w utrwaleniu przyswojonej wiedzy, ćwiczeniu wymowy i poprawnego konstruowania zdań,
 • jasną i logiczną strukturę, która zachęca do regularnej, skutecznej i – co nie mniej ważne – przyjemnej nauki.


To książka wymarzona dla samouków i wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności językowe na poziomie średnio zaawansowanym (B2). W prosty i jasny sposób przekazuje wiedzę na temat struktur gramatycznych i zachęca do ćwiczeń. Jest to doskonałe połączenie zasad gramatycznych i rozmówek, dzięki czemu nauczysz się posługiwać językiem naturalnie i poprawnie w zdaniach codziennego użytku.

 1. Los tiempos verbales del pasado. Verbos irregulares | Czasy przeszłe. Czasowniki nieregularne
 2. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. Deseos, necesidad | Tryb subjuntivo w czasie przeszłym. Pragnienia, potrzeby
 3. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. Estilo indirecto | Tryb subjuntivo w czasie przeszłym. Mowa zależna
 4. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. El segundo condicional | Tryb subjuntivo w czasie przeszłym. Drugi okres warunkowy
 5. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. Verbos de Afección | Tryb subjuntivo w czasie przeszłym. Czasowniki wyrażające uczucia
 6. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. Negación | Tryb subjuntivo w czasie przeszłym. Zdania przeczące
 7. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. Opinión | Tryb subjuntivo w czasie przeszłym. Wyrażanie opinii
 8. Uso de Subjuntivo. Indeterminación | Użycie subjuntivo z zaimkami nieokreślonymi
 9. Subjuntivo. otros usos | Inne użycia trybu subjuntivo
 10. Uso de Subjuntivo en frases subordinadas | Użycie trybu subjuntivo w zdaniach podrzędnych
 11. Pretérito Perfecto de Subjuntivo | Tryb subjuntivo w czasie Pretérito Perfecto
 12. Uso de Subjuntivo. Comparación de tiempos | Użycie subjuntivo. Porównanie czasów
 13. Oraciones temporales | Zdania czasowe
 14. Oraciones condicionales y finales | Zdania warunkowe i celowe
 15. Uso del artículo definido como determinante | Użycie rodzajnika określonego w funkcji zaimka wskazującego
 16. Pronombres relativos | Zaimki względne
 17. Uso de los pronombres lo, la, los, las, le, les | Użycie zaimków
 18. Uso de lo | Użycie lo
 19. El género de los nombres | Rodzaj rzeczownika
 20. Uso de mismo | Użycie mismo
 21. Uso de otro, el otro, otros, cada | Użycie otro, el otro, otros, cada
 22. Futuro Perfecto | Czas przyszły dokonany
 23. Expresión de probabilidad | Wyrażanie prawdopodobieństwa
 24. Los verbos dar y echar | Czasowniki dar i echar
 25. Los verbos quedar y volver | Czasowniki quedar i volver
 26. Artículos | Rodzajniki
 27. Los indefinidos, cualquier(a) | Zaimki nieokreślone
 28. Presente de Indicativo para expresar futuro, pasado y otros usos | Różne aspekty użycia czasu teraźniejszego
 29. Condicional compuesto | Tryb przypuszczający złożony
 30. Estructuras: debería/podría/tenía que haber + participio | Konstrukcje: powinienem był mogłem coś zrobić
 31. El tercer condicional | Trzeci okres warunkowy
 32. Las preposiciones de y desde | Przyimki de i desde
 33. Expresiones y exclamaciones coloquiales | Zwroty i wyrażenia kolokwialne
 34. Expresiones | Wyrażenia
 35. Repaso | Powtórzenie

Opinie:

Uwielbiam tą serię! Książki świetnie zwracają uwagę na popularne błędy i omawiają problemy, które potem pojawiają się na egzaminach DELE B2 w cz. z gramatyką.

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

 • autor: Magdalena Filak
 • liczba stron: 150
 • rok wydania: 2015
 • format plików: zip (PDF + mp3)
 • rozmiar plików: 
 • długość nagrań: ponad 7 godzin
 • lektorzy: Carmen Azúar, Patryk Bartoszewski

Zobacz podobne