Dostawa od 9,90 zł
Bezpłatna dostawa od 250 zł
Wysyłka w 24 godziny
Zestaw zakładek GRATIS

Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 4 (Książka + e-book) B2

Promocja
Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 5
Poziom: B2

To już czwarta część serii cieszącej się ogromnym zainteresowaniem wśród entuzjastów języka hiszpańskiego! Zestaw Hiszpański w tłumaczeniach, Gramatyka 4 (Książka + e-book) pozwala na praktyczną naukę nawet w domowym zaciszu. Możesz zapomnieć o pamięciowym wykuwaniu definicji, zamiast tego poznasz gramatykę w praktyce. Dowiesz się także, jak budować poprawne zdania na poziomie średniozaawansowanym (B2).

Prosty sposób na gramatykę: Hiszpański w tłumaczeniach, Gramatyka 4 (Książka + e-book)

Chcemy, aby nauka języka obcego była możliwa dla każdego! Nie musisz zapisywać się na drogie kursy czy studia filologiczne, by bardzo dobrze władać językiem hiszpańskim. Buduj poprawne zdania w oparciu o podręcznik Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 4.

Co znajdziesz w książce?

 • setki przykładów wyrażeń z hiszpańskiego, jakim na co dzień posługują się rodowici użytkownicy tego języka,
 • wszystkie zagadnienia gramatyczne, które powinieneś poznać na poziomie B2,
 • wskazówki i objaśnienia w języku polskim, aby rozwiewać wątpliwości i poszerzać kontekst,
 • 6 godzin nagrań audio z hiszpańskim native speakerem.

 1. Los tiempos verbales del pasado. Verbos irregulares | Czasy przeszłe. Czasowniki nieregularne
 2. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. Deseos, necesidad | Tryb subjuntivo w czasie przeszłym. Pragnienia, potrzeby
 3. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. Estilo indirecto | Tryb subjuntivo w czasie przeszłym. Mowa zależna
 4. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. El segundo condicional | Tryb subjuntivo w czasie przeszłym. Drugi okres warunkowy
 5. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. Verbos de Afección | Tryb subjuntivo w czasie przeszłym. Czasowniki wyrażające uczucia
 6. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. Negación | Tryb subjuntivo w czasie przeszłym. Zdania przeczące
 7. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. Opinión | Tryb subjuntivo w czasie przeszłym. Wyrażanie opinii
 8. Uso de Subjuntivo. Indeterminación | Użycie subjuntivo z zaimkami nieokreślonymi
 9. Subjuntivo. otros usos | Inne użycia trybu subjuntivo
 10. Uso de Subjuntivo en frases subordinadas | Użycie trybu subjuntivo w zdaniach podrzędnych
 11. Pretérito Perfecto de Subjuntivo | Tryb subjuntivo w czasie Pretérito Perfecto
 12. Uso de Subjuntivo. Comparación de tiempos | Użycie subjuntivo. Porównanie czasów
 13. Oraciones temporales | Zdania czasowe
 14. Oraciones condicionales y finales | Zdania warunkowe i celowe
 15. Uso del artículo definido como determinante | Użycie rodzajnika określonego w funkcji zaimka wskazującego
 16. Pronombres relativos | Zaimki względne
 17. Uso de los pronombres lo, la, los, las, le, les | Użycie zaimków
 18. Uso de lo | Użycie lo
 19. El género de los nombres | Rodzaj rzeczownika
 20. Uso de mismo | Użycie mismo
 21. Uso de otro, el otro, otros, cada | Użycie otro, el otro, otros, cada
 22. Futuro Perfecto | Czas przyszły dokonany
 23. Expresión de probabilidad | Wyrażanie prawdopodobieństwa
 24. Los verbos dar y echar | Czasowniki dar i echar
 25. Los verbos quedar y volver | Czasowniki quedar i volver
 26. Artículos | Rodzajniki
 27. Los indefinidos, cualquier(a) | Zaimki nieokreślone
 28. Presente de Indicativo para expresar futuro, pasado y otros usos | Różne aspekty użycia czasu teraźniejszego
 29. Condicional compuesto | Tryb przypuszczający złożony
 30. Estructuras: debería/podría/tenía que haber + participio | Konstrukcje: powinienem był mogłem coś zrobić
 31. El tercer condicional | Trzeci okres warunkowy
 32. Las preposiciones de y desde | Przyimki de i desde
 33. Expresiones y exclamaciones coloquiales | Zwroty i wyrażenia kolokwialne
 34. Expresiones | Wyrażenia
 35. Repaso | Powtórzenie

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

Książka
49,90 zł
E-book
49,90 zł
Książka + e-book
99,80 zł
89,80 zł
Najniższa cena tego produktu z ostatnich 30 dni: 99,80 zł

Wysyłka w 24 godziny

Zestaw zakładek GRATIS!

Dostawa od 9,90 zł

Bezpłatna dostawa od 250 zł

Zobacz podobne